MEĐU IZMEĐU

GALAKSIJA POSLE KORONE

518 pregleda

Dobro je dok još možemo na prstima obe ruke da brojimo GALAKSIJINO postojanje. Šta će se desiti s prvim dvocifrenim brojem? Živi bili, pa videli. Ionako se samo izlaženje obnovljenog naučnog magazina opire ustaljenim običajima u izdavaštvu. Da nije plemenitih ljudi, ne biste, poštovani čitaoci, u rukama držali drugo izdanje u 2020. i sedmo po redu. Zato ne oklevajte, prionite na čitanje. I javite ako nešto nije valjalo, pohvale ne primamo, još nismo nabavali poštansko sanduče. Kad smo pregrmeli koronu, sigurno se vidimo u septembru!

EKSKLUZIVNO

(Raz)govornik

BIĆEMO BESMRTNI

„U biblioteci budućnosti razgovaraćete sa Ajnštajnom, Čerčilom i tako redom, jer će se sve što se zna o ovim istorijskim ličnostima digitalizovati i živeti zauvek. Tako digitalna besmrtnost postaje stvarna mogućnost u bliskoj budućnosti”,u ekskluzivnom razgovoru za „Galaksiju” objašnjava prof. dr Mičio Kaku, vrhunski teorijski fizičar i nenadmašni naučni pripovedač.

Stanko Stojiljković

Preumljenje Zemlje

PAMET MIKROBA

(ili: na ramenima bakterija i virusa)

Jedanodnajuticajnijihmikrobiologadanašnjice, iskusniibriljantnibakteriologDžejmsŠapiro, kladiosenaopcijudasuljudimanjeinteligentniodmikroba. UraduBakterijesusitnealinisuglupe”, objavljenom 2007.godine, napisaojeovo: Bakterijesudalekosofisticiranijeodljudskihbićaukontrolisanjukompleksnihoperacija.

Predrag Slijepčević

Alisino carstvo

VODA ČUDESNA

Molekul vode izučen je do detalja: simetrija, vibracioni, rotacioni i translatorni modovi i brzina stavaranja i razgradnje nekovalentnih vodoničnih veza, koje su reda veličine oko 50 femtosekundi (milion milijarditi deo sekunde, 10-15). Reklo bi se da skoro sve znamo o molekulu vode, a i samoj vodi. Da li onda Talesova tvrdnja da je „voda prauzrok svega” zaslužuje pažnju? Hm, nezgodno pitanje.

Đuro Koruga, Milica Oaunović, Lidija Matija

Raspinjanje mudrosti

SVEST NEDOSEŽNA

Osmišljava naše postojanje, definiše naše jastvo, osećanja, sećanja, misli, a pri tome ne može se odmeriti šta sve, kako i gde skladišti, a ne može se ni verifikovati šta sve u njoj zaista jeste, a šta nije. Drugim rečima, pristajemo na verovanje da se javlja kao rezultat niza diskretnih fizičkih procesa, koji uvek postoje u Univerzumu, ali nisu dostupni našim umovima. Deluje razumno, možda preutešno.

Ljubo Ristovski

 

Kosmičko tkanje

HAOS U HAOSU

Iako se, uglavnom, misli da je priroda haotičnog ponašanja nepredvidiva slučajna pojava, ovo ponašanje često podleže strogim matematičkim pravilima izvedenim iz jednačina koje mogu biti analizirane. U nekim slučajevima haotično ponašanje je zaista nepravilno i nepredvidivo, kao što je kovitlanje dima cigareta. Suština haotičnog ponašanja jeste iznenađujuće visoka osetljivost na početne uslove.

Miodrag Petković

 

Pandorina kutija

KORONA SIMFONIJA

Prvo treba sprečiti ulazak virusa u ćeliju; ako, pak, izvestan broj virusa prodre unutra (to će zavisiti od viralnog učitavanja (load) i da li je koncentracija leka koji sprečava penetraciju virusa adekvatna); onda treba sprečiti njegov ulazak u jedro; ukoliko jedan broj njih uđe, tada ne dozvoliti da se virus ubaci u DNK inficirane ćelije, i dodatno sprečiti njegovo umnožavanje.

Danica Stevanović

 

Pandorina kutija

MARSELJSKI SLUČAJ

Protokol profesora Didijea Raula uključuje antibiotik (azitromicin u kombinaciji sa hidroksihlorokinom). Antibiotik se daje rano, zajedno sa hlorokinom (to je antimalarijski lek), a statistika pokazuje bitno poboljšanje lečenja. Moguće je da ili hlorokin ili antibiotik deluju povoljno. Da bi se to bolje znalo, potrebne su velike, dobro kontrolisane studije sa kontrolnim grupama.

Dragan Pavlović

 

Podvizanje uma

NEDOKAZIVO DOKAZIVO

PosledicateoremeKurta Gedela je, najpre, daistinitosttvrđenjaumatematicinijebezuslovnoistovetnasnjihovomdokazivošću, apotomitodanikakavpokušajformalizacijenekesadržinskeoblastiunjojnebimogaodaobuhvatisveobiljenjenihrezultata. Matematika po tome ne bi bila ni deduktivna nauka…

Milan D. Tasić

Imperija hemija

TANGO MOLEKULA

Sapovećempritiska, svevećibrojmolekulskihparovaprelaziubimolekule. („Nemavišeprostorazatango, pasesparenimolekulipriljubljujuiplešutangoljubavi). Hlađenjem se bimolekulima oduzimaju dva stepena slobode rotacije, i oni se udružuju u rotirajuće oligomolekule (slika 4), kojima je potrebno još manje prostora za kretanje. (Kao kad plesači prestaju da plešu tango, pa se uhvate za ruke i zaigraju kolo. Dva koraka levo, pa jedan desno, pa dva desno, pa jedan levo. U ritmu, svi istovremeno.

Dragoslav Stoiljković

Peta dimenzija

STVARNOST SKRIVENA

Naime, pojavom kvantne fizike, čini se da su podrazumevajuće „granice među područjima stvarnosti počele da poprimaju drugačiju interpretaciju.Naročito su interesantna razmatranja paralela i analogija koju su neki fizičari videli između savremene nauke i drevnih filozofsko-religioznih sistema.

Gordana Medić-Simić

Ekosofija

DNK KRSTAČA

Genetikaotvaramnogapitanja, alidajeidefinitiveodgovore. „Akokozalaže…”DNK nelaže, jer in vino veritas. Atolikoistinajoščekadaseotkrijuuzvinood Paštrovskogcrnogkrstača. Otkuda u ovome traganju sveti Vasilije Ostroški?

Miodrag Vasov Grbić

Ushođenje uobrazilje

GORUĆI ČOVEK

Fantazmagoričninadrealističkidogađajupustinji.Finalnidogađajdešavasesedmogdanausubotuuveče. Tadasepristuparitualnompaljenjugigantskedrveneskulpturečoveka,postavljenenapodjednakoimpozantnopostolje. Magijavatreispunjavasveučesnikeposebnimtranscendentnimosećajemkojijeteškoopisati. Dabiserazumeo, trebagadoživeti. Velikazavršnicapaljenjaobuzimaučesniketakodavatripodležesveštojeoddrveta.

Vladimir Petković

Asimovljev soj

LEPET KRILA

 

Miloš Milovanović

Once out of nature I shall never takemy bodily form from any natural thing.

W. B. Yeats

Avanture tastature

POTRAGA ZA MARSOM

Nekada su ljudi, da bi pronašli neku informaciju, išli u biblioteku. Danas istim poslom idemo na internet, ali ponekad ni na njemu nije lako naći nešto što nam je u biblioteci stajalo ispred nosa…

Dejan Ristanović

Mentalna lozinka

KARANTINI

Mnogi istoričari tvrde, a ne samo bezgrešni Gugl”, da je ideja karantina prvi put realizovana u Dubrovniku, i za to kao dokaz potežu odluku Velikog vijeća od 27. jula 1377. godine. Ali to nije tačno, strpljivo pročitatje tekst do kraja. Korona i koronarna, da li se nazire bilo kakva veza? Naravno, i mnogo je jača od samo naizgled logične veze između parnih brodova i parnih brojeva!

Miodrag Ivanišević

Virtuelni raj

NEVIDLJIVA VATRA

Naučna proučavanja su pokazala da se priroda, kako flora tako i fauna, obnavlja u većoj meri nego što se očekivalo obzirom na radioaktivno zagađenje.

Goran Stanković

Treći smer

LONČAR, TREĆA SREĆA

Ili: Mala „Galaksijina pobeda

Stanko Stojiljković

O autoru

administrator

Ostavite komentar