PO GLAVI ČITAOCA

ZAPISANO DA SE SAČUVA

471 pregleda

Spontano izabrane teme iz najrazličitijih oblasti (srpska istorija, narodna poezija i mitovi, istorija nauke, filozofija, ekonomija, psihologija, aktuelne društvene teme) ukazuju na izuzetnu širinu obrazovanja i interesovanja pisca ove knjige.


Prof. dr Mirjana Čangalović

Prof. dr Mirko Vujošević je po osnovnom obrazovanju inženjer elektrotehnike. Radi na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu kao redovni profesor za oblasti operaciona istraživanja i nauka o menadžmentu. Redovni je član Akademije inženjerskih nauka Srbije. Do sada je napisao niz knjiga, monografija i udžbenika, i više stotina naučnih i stručnih radova od kojih su mnogi objavljeni u nekim od najznačajnijih svetskih naučnih časopisa. Većina ovih publikacija posvećena je naučnim ili inženjerskim pristupima rešavanju raznorodnih problema optimizacije i odlučivanja. U njima se, pretežno, koriste rezultati primenjene matematike, računarskih nauka i informatike.

Vujoševićevaknjiga „Zapisano, koja je štampana nedavno u izdanju „Školskog servisa Gajić iz Beograda, otkriva nam još jednu stranu njegove stvaralačke i istraživačke ličnosti. Ona predstavlja zbirku autorovih ličnih, subjektivnih razmišljanja, ogleda, beležaka i zapisa o vrlo raznorodnim temama, povremeno zapisivanim tokom poslednjih nekoliko godina. Načinio ih je, kako sam kaže, iz sopstvenih potreba i za sebe. Ne postoji čvrsta zajednička nit koja bi povezivala ove teme, osim povremene autorove potrebe da sebi razjasni izvesna lična iskustva ili stavove. Međutim, pišući o njima, autor ostavlja svoje sopstvene „znakove pored puta kroz koje provejava njegova ličnost, ponekad detinje radoznala, tematski raznolika i razigrana, i, pre svega, puna želje da o izabranim temama govori otvoreno i iskreno.

Spontano izabrane teme iz najrazličitijih oblasti (srpska istorija, narodna poezija i mitovi, istorija nauke, filozofija, ekonomija, psihologija, aktuelne društvene teme) ukazuju na izuzetnu širinu obrazovanja i interesovanja pisca ove knjige. Razmatranjem pojedinih tema on pokazuje i svoju želju da se zapisanim, bar delimično, sačuvaju od zaborava neka značajna imena naše istorije i kulture. Priznaje da mu neka od tih imena, na koja je, ponekad vrlo spontano, nailazio u svojim istraživačkim razmišljanjima, ranije nisu bila poznata.

Izabrane teme mogle bi se grubo podeliti u više grupa. Prva grupa, koja je najbliža autorovom profesionalnom radu, obuhvata zapise o pitanjima ljudskog saznanja. Prema onom kako je nepretenciozno zapisao, saznanje počinje opažanjem i svoj razvoj zasniva na merenju (inženjerstvo) i brojanju (matematika). „Mera i broj je i naslov prvog zapisa, koji je posvećen Emilijanu Josimoviću, velikom srpskom inženjeru i matematičaru, za koga autor tvrdi da je napisao pesmicu čiji su stihovi „broj i mera , to je moja vera. Tragajući, nažalost bezuspešno, za tom pesmicom, on se upoznao sa biografijom ovog velikog, prilično zaboravljenog, srpskog naučnika, koju je predstavio u jednom sažetom i zanimljivom obliku.

Tema sećanja na velikane iz naše istorije, i neumitnog zaborava koje nosi vreme, karakteristična je za drugu grupu zapisa. Izraziti njihov predstavnik, koji je nastao, kako autor navodi, posle ponovnog čitanja poznate Zmajeve pesme „Svetli grobovi, nosi naslov „Svetla imena. Posvećen je, kao i Zmajeva pesma, Đuri Jakšiću, ali i njegovim prijateljima i savremenicima. Posebno su zanimljivi komentari o nemarnom odnosu prema uspomeni na ovog našeg velikana – njegova bista iz porte crkve Sv. Đorđa na Liparu je pre desetak godina uklonjena i netragom nestala, a kuća u Kragujevcu u kojoj je živeo, posle dugogodišnjeg propadanja, srušena je.

Od nekoliko zapisa o herojima i junaštvu ističe se zapis „Srpski Termopili. I u njemu, sa setom, autor podseća na zaborav koji vremenom prekriva svetla imena, velike ljude i njihova dela i podvige.

Sledeća grupa zapisa posvećena je aktuelnim društvenim temama, posebno onim koje su u vezi sa (visokim) obrazovanjem. Po tome je, na primer, karakterističan zapis „Brzo učenje, znanje i napredovanje. U njemu autor kritikuje sve rašireniju praksu da se, slično brzoj hrani, stiču brza znanja i prave „instant stručnjaci. Postoji nekoliko tekstova koji obrađuju teme i iz oblasti društvenih nauka – ekonomije, psihologije, sociologije. U jednom od njih, autor opravdano upozorava samog sebe da mora biti obazriv i svestan rizika koji postoji kada se kao inženjer upušta uteme iz ovih oblasti. Za teme koje su date kao naslovi ovih zapisa(„O racionalnom čoveku, „Prvi greh, „Moral, „Duhovnost i drugi) autor naglašava da su o njima već napisane bezbrojne knjige i rasprave. On svesno, dajući sebi slobodu u razmišljanju (kako je naslovio jedan svoj ogled), prihvata rizik da o njima iznese i neka svojalična shvatanja i zapažanja.

Knjiga „Zapisano prof. dr Mirka Vujoševića biće interesantna čitaocima radoznale prirode, bez obzira na njihovo osnovno obrazovanje i profesiju. Ona ih može podstaći da i sami originalno razmišljaju o sličnim temama, da kritikuju u knjizi iznesene stavove, osporavajući ih ili slažući se sa njima. Više svojih zapisa autor završava upravo postavljanjem dodatnih provokativnih pitanja sebi (i čitaocu). To predstavlja poseban kvalitet ove knjige koji treba da ohrabri čitaoca da sam razvija i zapiše svoja lična razmišljanja o temama koje ga povremeno okupiraju – ida tako ostavi, kao i sam autor, svoje sopstvene „znakove pored puta.

O autoru

administrator

Ostavite komentar