PANDORINA KUTIJA

KORONA NESTAJE 1. JUNA

837 pregleda

Dakle, drugog talasa korone virusa na severnoj hemisferi neće biti jer se aktivnost Sunca na početku 25. ciklusa povećava. Naime, u narednim danima pojačano UV i iks zračenje još više će mu oslabiti snagu sve dok ga do potpuno ne unište.


Mr Milan T. Stevančević

U periodu od 9. do 13. maja 2020. godine došlo je do velikog smanjenja snage ultraljubičastog zračenja (UV) zračenja, čija je snaga iznosila 4,5 jedinice što predstavlja istorijski minimum od kada se vrše merenja.

Dijagram UV i iks zračenja

Aktivni region AR2764 u svojoj trećoj rotaciji pojavio se na istoku Sunca 13. maja 2020.i naglo povećao snagu UV i iks zračenja. Maksimum treba očekivati 25. maja kada će ući u geoefektivnu poziciju. Tada će UV zračenje biti direktno usmereno prema Zemlji. Zbog toga period od 21. do 30. maja valja iskoristiti za sunčanje i sticanje vitamina „de, odnosno prirodnog imuniteta.


Elektromagnetni snimak regiona A
R2764

Ako je snaga virusa obrnuto proporcionalna jačini ultraljubičastog zračenja, a zna se da ekstremni minimumi aktivnosti Sunca javljaju na nekoliko stotina godina, može tvrditi da se ponovna pojava virusa korona može očekivati tek posle više godina. Proces njegovog uništavanja, koji je započeo 13. maja, ne može da se zaustavi. Naime, U naredni danima pojačano UV i iks zračenje još više će oslabiti snagu virusa sve dok ga do potpuno ne uništi.Zbog toga prognoze pojedinaca da će doći do drugog talasa korona virusa na severnoj hemisferi ili da će se on ponovo javiti sledeće zimske sezone, nemaju naučnu osnovu jer će Sunce ovog leta i u godinama koje dolaze samo povećavati aktivnost. Ekstremni minimum može se očekivati tek 2031. godine, što ukazuje da u narednih deset godina ne postoji mogućnost vraćanje Kovida-19. Ujedno, to jasno ukazuje da se u sledećim godinama može očekivati samo sezonski grip lokalnog karaktera. Ostalo su priče za plašenje naroda.

Nažalost, korona virus je pokazao da u važećoj naučnoj medicini postoje velike praznine i nepoznanice. Sama činjenica da je njegov nastanak sezonskog karaktera upućuje na neophodnost multidisciplinarnog pristupa. Ako se zna da i najmanja vrednost UV i iks zračenja trenutno ubija viruse, onda su helio i meteorološki sinoptički pokazatelji osnova za istraživanje uslova za nastanak i nestanak virusa. Uzimajući u obzir da snaga virusa zavisi od snage UV zračenja na tlu, nastanak prirodnih uslova za njegovu pojavu možemo podeliti u tri naučna pristupa.

Prvi počiva na helio i geo elektromagnetnim uslovima u prirodi i obuhvata istraživanje snage UV i iks zračenja na Suncu i erupcije čestica sunčevog vetra kao osnovu za stvaranje strujnih polja u atmosferi Zemlje.

Drugi obuhvata istraživanja meteoroloških fizičkih uslova, položaja strujnih polja iznad posmatranih lokacija i pojavu protonskih padavina (protonske kiše) koje vrše jonizaciju atmosfere i omogućuju nastanak lebdećih virusa na lokacijama primarnih žarišta (Italija, Španija, Francuska). Primarna žarišta nastaju prirodnim elektromagnetnim procesom gde virusi ne padaju na tlo pod dejstvom gravitacione sile, već opstaju u vazduhu pod dejstvom električnog polja Zemlje, odnosno pod dejstvom elektromagnetne sile kao prvog pokretača svih prirodnih pojava. Na tim lokacijama na virus deluju dve sile. Gravitaciona sila deluje prema dole, a sila električnog polja Zemlje prema gore. Kada se te dve sile izjednače virus zauzima određenu visinu i nesmetano lebdi u vazduhu. Na tom principu opstaju oblaci koji su teški više miliona tona vode. Ukoliko tada ima vetra, virus se širi difuzijom stvarajući zonu primarnog žarišta. Kod primarnih žarišta ne postoji nulti zaraženi, jer je proces zaražavanja difuznog karaktera i javlja se u obliku fronta, odnosno istovremeno zaražavanje više lica.

Kapljica (voda) izbačena kašljanjem zaraženog čoveka, u kojoj se nalazi virus, čuva ga od uništenja. Vreme njegovog opstanka u vazduhu zavisi od dnevne temperature. Što je temperatura niža a vlažnost veća, to je životni vek virusa duži. To znači da osim temperature na trajanje životnog veka virusa ima i vlažnost vazduha: što je vlažnost manja, to je životni vek virusa kraći. Voda je jedini hemijski element u atmosferi Zemlje koja ne dozvoljava da UV zračenje dopre do virusa: dok postoji kapljica, on je aktivan. Na višim dnevnim temperaturama kapljica brzo isparava i virus u slobodnom prostoru pod dejstvom UV zračenja nestaje. To ukazuje da dnevna temperatura, iako ne ubija virus, posredno sprečava njegovo fizičko širenje. Na lokacijama gde se javljaju primarna žarišta virusi se prenose dejstvom vetra koje ima velike sličnosti sa širenjem polenovog praha.

Poluprečnik primarnog žarišta zavisi od brzine vetra i životnog veka virusa, odnosno od vremena postojanja iskašljane kapljice. Tamo kriva novozaraženih ima eksponencijalni oblik i u principu se ne može kontrolisati.

Treći podrazumeva fizički prenos virusa i stvaranje sekundarnih žarišta (Srbija), gde se virusi prenose u bliskim susretima ljudi. I tu postoji nulti zaraženi. Glavnu ulogu u sprečavanju širenja imaju izolacija i otvoreno nebo, odnosno nebo bez oblaka koje omogućava prodor UV zračenja do tla. Na lokacijama gde se pojavi sekundarno žarište nema lebdećih virusa, jer nema protonskih padavina koje vrše jonizaciju atmosfere; zato je kriva novozaraženih linearna.

Meteorološko-sinoptičke prilike ukazuju da je nastanak virusa sezonskog karaktera, otuda je meteorologija nezaobilazna u nastojanju da se dođe do istine. S druge strane, one pokazuju da je pojava virusa regionalnog karaktera, što govori da postoji više izvora za pojavu jednog te istog čiji oblik zavisi od snage UV zračenja. A to znači da su pojave virusa u Kini, Evropi i Americi potpuno odvojeni procesi, jer su stvoreni iz različitih helio i geo izvora pa su i različiti. Mutacija virusa na lokacijama zavisi od snage UV zračenja i meteoroloških uslova.

Prestanak pandemija ili sezonskog gripa uslovljen je pojačanjem snage UV zračenja sa Sunca i povoljnom sinoptičkim stanjem na posmatranoj lokaciji gde dominiraju elektronske padavine (elektronske kiše). Tada je nebo otvoreno, odnosno bez oblaka. Dnevna temperatura u tom slučaju nema značaja za nestanak virusa. Dakle, drugog talasa korone virusa na severnoj hemisferi neće biti jer se aktivnost Sunca na početku 25. ciklusa povećava. Kovid-19 u Srbiji nestaje početkom juna.

O autoru

administrator

Ostavite komentar