MEĐU IZMEĐU

ŠESTI PUT + PETOBROJ

1.684 pregleda

Nismo još odustali, poštopvani čitaoci, ne znam zbog čega. Možda ćete nam vi otkrili tajni rzlog našeg istrajavanja da, uprkos nedaćama s kojima se suočavamo, iznova pripremimo novi broj. Možete li nam pomoći? Svakako, samo raširite glas da „Galaksija i danje izlazi u štampanom obliku.  Već smo počeli da prikupljamo članke za sedmi broj, vidimo se ponovo u junu.

 Nešto malo neprodatih primeraka svih dosadašnjih pet brojeve je ukoričeno u vidu lepe knjige u tvrdom povezu s naslovom PETOBROJ. Zato ne oklevajte nego se raspitajte kod izdavača kako da ga nabavite, jer je interesovanje prilično veliko: Školski servis Gajić, Kruševačka 40A (Beograd), (011)3087-800 i 064 859-3057 ili skolskiservisgajic@gmail.com.

 UZLET KA SAZVEŽĐU

Međutim, takvi kao što je Stanko Stojiljković ne odustaju lako i uz napore koji su samo njemu poznati on pokreće 2018. Novu Galaksiju”. Nije preterano reći da je to značajan datum za našu nauku i kulturu.

Akademik Zoran L. Kovačević

 

 8 ILI 12 h NA ENGLESKOM, BIRAJTE!

Za nepune dve godine 8 ili 12 eseja iz „Galaksije – elektronske ili štampane – osvanulo je u čuvenim svetskim naučnim časopisima. Štampanim ili elektronskim; s recenzijom ili s preporukom.

Stanko Stojiljković

 

Ekskuzivno

AI RELIGIJA

Ko će platiti cijenu za suludu viziju svijeta koja nam se bezobzirno nameće? Postoji li forma etike u liniji sa istinskim humanističkim idealima? Kako ograničiti uticaj samoproglašenih mesija i njihovu glad za kapitalom kojim hrane neostvarive projekte? Kako je moguće da nauka i filozofija – ljudske konstrukcije kritično zavisne od logike i racionalizma – iznjedre AI viziju budućnosti bližu vjerskom dogmatizmu nego zdravom razumu?

Prof, dr Predrag Slijepčević

 

Ekskluzivno

REPROGRAMIRANJE RAKA

Kako zloćudnoj ćeliji promeniti karakter? Konfliktom ne! Možda konverzijom agresivnije forme u manje agresivnu, podsećanjem na izvorni put kojim se kretala. Sledeći jedan od osnovnih postulata kvantne medicine da savršenija struktura prenosi svoju energiju odnosno informaciju strukturi narušenog zapisa, možemo li postaviti hipotezu koja već ima jako uporište u preliminarnim rezultatima našeg istraživanja u vezi sa mogućnostima reprograma malignih ćelija sadejstvom hiperpolarizovane svetlosti i hiperharmonizovanog hidriksilovanog fulerena?

Prof. dr Sanja Mijatović, prof. dr  Danijela Maksimović-Ivanić, prof. dr Đuro Koruga

 

VIZIONAR I STVARALAC

Akademik Rajko Tomović je kao autor/koautor radio na izradi prvih analognih računskih mašina u svetu. Istovremeno u svetu, a i u Jugoslaviji, počelo je  stvaranje nove tehnologije koja je nadmoćna u simulacijama složenih sistema u odnosu na analogne računare: cifarske mašine ili digitalni računari. Jugoslavija (SFRJ) je sa računarom CER 10 spadala u pet država u Evropi (Velika Britanija, Rusija, Nemačka i Francuska) koje su proizvele digitalni računar.

Akademik Dejan B. Popović

 

MOZAK NA OBUCI

Novija istraživanja otkrila su da električna stimulacija različitih delova mozga izaziva pokrete različitih delova tela. Proučavanje srpskih naučnikapokazalo je da to smiruje patološku komunikaciju neurona i da je korisna kod poremećaja izazvanih hiperaktivnom komunikacijom neurona, kao što je to slučaj sa Parkinsonovom bolešću, esencijalnim tremorom i epilepsijom.

Dr Luka Milošević

 

NAJAM MATERICE

Šta onda reći za ektogenezu – da ni ona nije moralno ispravna? Zaista, ako „surogacija materinstva” nije moralno ispravna onda možda ni ektogeneza nije? Zašto? Ektogeneza je tehnika totalne veštačke vanmaterične trudnoće. Za razliku od prirodne vanmaterične trudnoće koja predstavlja situaciju veoma visokog rizika za tako trudne žene, ektogeneza ženu potpuno oslobađa od trudnoće. U njoj se postupak vanmateričnog (in vitro) začeća produžava, u inkubatoru, do kraja, do rođenja” deteta.

Prof. dr Jovan Babić

 

TROJEDINSTVO (informacija, energija, materija)

Razrješenjem tzv. paradoksa Maxwellova demona došlo je do utvrđivanja fizičke veze između informacije i energije. To je omjer ekvivalentnosti informacije i energije, omjer priraštaja količine informacije i odgovarajućeg negativnog priraštaja energijske entropije. Iz ovog se može zaključiti da važi univerzalni princip trostruke ekvivalencije: materije, energije i informacije, a i da je ukupna suma ta tri ekvivalenta u nekom autonomnom sustavu invarijantna (konstantna).

Prof. dr Igor Čatić, prof. dr Aleksandar Knežević

 

SLOBODA (ili prigovor Leonardu)

S kim to treba da se bori čovjek za svoju slobodu u razmišljanju? Ko mu brani da slobodno misli i razmišlja u sebi i za sebe? Ko mu je najveći i najljući protivnik? Da li mu iko može zabraniti da slobodno razmišlja? I da li je uopšte smisleno postavljati prethodna pitanja?

Prof. dr Mirko Vujošević

 

ROĐENI  PREVARENI

Zašto je potrebno da neživa supstanca podržava i gradi živu materiju nije jasno jer, obično visokoekonomična priroda, kao da ne pokazuje „razum” u ovoj situaciji? Razum i ogromna entropija prirode ionako ne idu jedno s drugim. Ko zna koji su još uslovi i izbori života da bi on mogao da postigne stanje u kojem je slab a jak.

Prof. dr Jovo Toševski

 

AHIL BRŽI

U petom veku pre naše ere grčki filozof Parmenid tvrdio je da kretanje ne postoji, a njegov učenik Zenon, kao podršku svome učitelju, smislio je više paradoksalnih dokaza, a najpoznatiji je onaj u kome čak ni brzonogi Ahil ne može da sustigne kornjaču. Ali nije bio u pravu, jer je sustiže u realnom vremenu pod uslovom da trči brže od nje i da trči u smeru kao na slici 1.

Miomir Filipović

 

BROJ = MIŠLJENJE

Pogledamo li pažljivo šta biva kad brojimo skupove stvari, možemo da uočimo naviku duha da pridružuje stvari jedne drugima, da dovodi u vezu neku stvar s drugom, ili da preslikava jednu stvar na drugu, a bez čega nikakvo mišljenje ne bi bilo moguće” (Rihard Dedekind).

Prof. dr Milan D. Tasić

 

GITARSKI DUPLOUDAR

I u Srbiji, pod jakim otomanskim uticajima,ipak je nastao jedan intruktivno-muzički udžbenik. Napisan je upravo za  instrument koji je u svojoj popularnosti prednjačio u Evropi u prvoj polovini 19. veka, po rečima jednog ondašnjeg kritičara kada je istom „vladala prava gitaristička groznica”.

Prof. dr Uroš Dojčinović

TROJA NA  GALIPOLJU

Vetrovi zaista u povratku, kao i u dolasku, prelaze preko Tračkog mora koje se i danas tako zove. To je upravo onaj deo Egejskog, nekad Helinog, mora između ostrva Tasos, Samotraki i Imbros, i južnog rta Galipoljskog poluostrva. Homer nam svedoči da se baš ovim imenom nazivalo i u njegovo vreme. Ovaj dokaz praktično cementira rejon logora na Dardanelima. I to nije sve. Definitivno „udara krst na svaku mogućnost da se Homerova Troja mogla nalaziti bilo gde u Maloj Aziji, mogla je biti samo severozapadno od Galipolja.

Ranko Bošnjak

 

SRBIJA BEZ NANOPATENATA

Investicije u nanotehnologije u svetu beleže ogroman rast i vidno je da su u potpunosti opravdale očekivanja kod više od 70 zemalja sa nacionalni programima iz ove oblasti.

Prof. dr Dragan Uskoković

 

ZAUVEK ZAUVEK

Kada bi ljudi zidali zgrade kao što pišu softver, prvi detlić koji naiđe bi srušio civilizaciju. Dodao bih da je gospodin Conrad Schneiker, koji je ovo napisao 1975. godine, bio optimista – detlić uopšte nije neophodan, sve bi se urušilo samo od sebe. Što se još jednom dokazalo početkom januara 2020. godine na našem starom Web serveru.

Dejan Ristanović

 

ČVOR, PIRAMIDA, JAJE

Da li znate šta povezuje Aleksandra Makedonskog, Abdalaha al-Mamuna i Kristifora Kolumba? Ništa vam trenutno ne pada na pamet ili se tu i tamo nešto malo nazire kao kroz maglu? Dobro, a ko je od ove trojice našao najbrže rešenje u datoj (ne)prilici? Karl Fridrih Gaus! Ako ne verujete, odgovor potražite na samom kraju.

Miodrag Ivanišević

 

PREUMLJENJE ZEMLJE

Predrag Slijepčević je zagovornik evolucijske epistemologije”, zasnovane na principima da su živi sustavi sustavi znanja, da je evolucija proces stjecanja znanja i da svi oblici stjecanja znanja dijele neke zajedničke karakteristike. Slijepčević, međutim, ide dalje spekulirajući da je inteligencija kapacitet organizma da prikuplja informacije o okolišu, obrađuje ih u sebi i prenosi u fenotipske oblike”.

Prof. dr Amir Muzur

 

HRONIKE

Veselin Gatalo

 

LEPTIROV TORNADO

Haos ilustruje, recimo, igra bilijara, gde mali otklon štapa ubrzo dovodi do sasvim drugačijeg rasporeda loptica.

Prof. dr Milan D. Tasić

 

ZEMLJA KONDEZATOR

Nikola Tesla je našu planetu, atmosferu i jonosferu posmatrao kao prirodni kondenzator. Istini za volju, ona je bila sastavni deo laboratorije u kojoj je izvodio čudesne opite. Govorio je da se Zemlja u odnosu na svoje ogromne dimenzije u električnom smislu ponaša kao metalna kuglica.

Mr Mitar Boroja

 

PUPINOVE SEOBE

Najbitniji među nekoliko dokumenata jeste onaj iz Zemunskog magistrata iz 1787, gde se pominje deda-stric Mihael Popen, jer mu je mađarski sud ponemčio prezime. (Te. godine vojna uprava u Zemunu bila je austrijska, a policija i sudstvo mađarski). Uveliko se rađala Vojna krajina duž reke Save i Bela krajina u današnjoj Sloveniji.

Prof. dr Petar Kočović

 

HIRŠOVANJE LONČARA (2)

Prof. dr Ilija Savić/Stanko Stojiljković

 

O autoru

Stanko Stojiljković

1 komentar

Ostavite komentar