MEĐU IZMEĐU

6 ZDRUŽENIH INSTITUTA

216 pregleda

Udruživanje šest vodećih naučnoistraživačkih ustanova u zemlji, bez presedana u istoriji domaće nauke, moglo bi, po mišljenju potpisnika, trajno da preoblikuje reljef naučne scene u Srbiji i da ojača društvenu relevantnost prirodnih nauka.

Udruživanje je započelo sastancima koji su prethodili epidemiji COVID-19, da bi krajem maja 2020. godine bilo dovršeno potpisivanjem sporazuma. Dokument su potpisali direktori svih šest akreditovanih instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju: Institut za fiziku u Beogradu, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Institut za nuklearne nauke „Vinča i Institut za medicinska istraživanja.

Kako se navodi u sporazumu o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji instituta od nacionalnog značaja za Srbiju, ozvaničava se postojeća saradnja i stvara osnova za njeno proširivanje i unapređenje. Sporazumom se definiše zajednički rad na planiranju i realizaciji naučnih programa kroz učešće istraživača iz ovih ustanova i zajedničko korišćenje opreme u te svrhe. Zaključen je na pet godina, tokom kojih će se u budućim zajedničkim angažovanjima uvažavati međusobni interesi.

„Instituti od nacionalnog značaja žele da ojačaju međusobnu saradnju, a posebno svoje uloge važnih katalizatora procesa jačanja i povezivanja pojedinaca i institucija koji unapređuju naše društvo, kaže dr Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku u Beogradu. Prema Zakonu o nauci i istraživanjima, institut od nacionalnog značaja je vrhunska naučnoistraživačka ustanova koja obavlja istraživanja sa ciljem razvoja opšteg fonda znanja, podizanja tehničko-tehnološkog nivoa, valorizovanja rezultata istraživanja i širenja saznanja, obrazovanja i osposobljavanja kadrova za naučnoistraživački rad.

U okviru opsežnih reformi naučnog sektora, koje su prethodile epidemiji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je više puta isticalo da vodeće naučne institucije u zemlji kroz ovaj status treba da postanu bazični nacionalni repozitorijum ljudskih resursa, stručnih znanja i ekspertiza. „Pored instituta od nacionalnog značaja”, smatra dr Bogojević, „mrežu vodećih naučnih institucija svakako čine Srpska akademija nauka i umetnosti kao krovna institucija srpske nauke, Univerzitet u Beogradu, naša najstarija visokoobrazovna institucija, Istraživačka stanica Petnica jedan od ključnih rasadnika novih naučnih  kadrova, i niz drugih značajnih institucija iz kulture, umetnosti, privrede i bezbednosti sa kojima instituti od nacionalnog značaja tesno sarađuju”.

(Izvor IFIZ)

O autoru

administrator

Ostavite komentar