MEĐU IZMEĐU

7,66 ODSTO ZAŠTIĆENA

232 pregleda

Srbija je od ove godine bogatija za tri zaštićena područja prirode: specijalni rezervati prirode duž Morave, „Brzansko moravište”, „Osredak” i geološki fenomen spomenik prirode „Blederija”.

Srbija je od ove godine bogatija za tri zaštićena područja prirode, čime je zaštićeno 7,66 odsto ukupne teritorije zemlje. To su specijalni rezervati prirode duž Morave, „Brzansko moravište” i „Osredak”, i geološki fenomen spomenik prirode „Blederija”, koji je stanište velikog broja retkih i ugroženih vrsta.Proglašenjem ovih područja u Srbiji je trenutno zaštićeno 7,66 odsto teritorije, odnosno 677.950 hektara u okviru 450 područja, objavio je Zavod za zaštitu prirode Srbije. 


Brzansko moravište

Specijalni rezervat prirode „Brzansko moravište” , površine gotovo 65 hektara, na teritoriji grada Jagodine i opštine Batočina, stavljen je pod zaštitu kao područje značajno sa aspekta zaštite ptica močvarica, kao deo koridora za njihove migracije, a obezbeđuje i uslove za gnežđenje mnogih retkih i zaštićenih vrsta ptica.

Na ovom prostoru redovno boravi oko 60 strogo zaštićenih vrsta ptica, od kojih se oko 30 tu i gnezdi. Od posebnog interesa za zaštitu izdvajaju se mali vranac, čapljica, gak, siva čaplja, mala bela čaplja, bela roda, crna roda, crnka, orao kliktaš, vivak, žalar slepić, obična čigra, sivi svračak. Brzansko moravište je prvo područje duž Velike Morave stavljeno pod zaštitu i jedno je od poslednjih očuvanih močvarnih staništa, stari meandar reke Velike Morave kod sela Brzan.


Osredak

Specijalni rezervat prirode „Osredak”, kod Kruševca, na površini od gotovo 246 hektara, zaštićen je kako bi se očuvala močvarna staništa u dolini Zapadne Morave, koja se sastoje od spleta starih rukavaca, mrtvaja i desetine novonastalih jezera, kao i paleozojskih kristalastih škriljaca preko kojih se prostiru belovodski peščari, panonsko-pontski sedimenti.

Područje je pod zaštitom i da i bi se očuvale 44 biljne vrste, ostatak poplavnih lužnjakovih šuma, zajednice bele i krte vrbe, bele i crne topole, rakite, ugroženih biljnih vrsta kao što su žuti lokvanj, gronjasti šilj, rastavić i gavez, staništa ptica koja čine deo koridora migracije, kao i da bi se obezbedili uslovi za gneždenje mnogih retkih i zaštićenih vrsta (83 vrste ptica) i staništa za vodozemce i gmizavce.


Blederija

Spomenik prirode „Blederija“ , površine gotovo 400 hektara u blizini Kladova, stavljen je pod zaštitu da bi se očuvalo bogatstvo i raznovrsnost oblika geodiverziteta. Izvorište Blederije je razbijenog tipa, sa četiri mesta isticanja vrela, dva akumulativna vodopada i velikom akumulacijom sedimentne stene bigar u donjem toku, a tu je i vrelska pećina Sokolovice.

Kancelarija UN u Srbiji saopštila je povodom Dana prirode da je Srbija jedan od šest centara evropskog biodiverziteta, pošto je habitat 43,3% svih evropskih biljnih i životinjskh vrsta.U saopštenju se navodi da se, u skladu sa Konvencijom o biološkoj raznovrsnosti koju je potpisala 2002. godine, Srbija obavezala da će zaštititi 17% svoje teritorije.

(Izvor RTS)

 

O autoru

administrator

Ostavite komentar