MEĐU IZMEĐU

„A(Z)” NAD LEPENSKIM VIROM

641 pregleda
Ilustracija

Kada je osvanulo i sve se videlo, sunce je svojim pojavljivanjem oko planine Treskavac na rumunskog strani Dunava oformilo džinovsko prvo slovo slovenske azbuke.

Prvi put posle 2015. godine, i već legendarnih fotografija Hristivoja Pavlovića i dr Aleksandre Bajić na kojima se vidi kako sunce svojim krugom i zracima oko planine Treskavac formira božanske lepote A odnosno Az, mnogobrojni snimatelji bili su u mogućnosti da ispod Muzeja Lepenski vir vide i snime tu najlepšu i najznačajniju prirodnu pojavu u Evropi bitnu za pojavu kulture KoloDara, SloVena i civilizacije celokupnog čovečanstva.

Mi danas sa mnogobrojnim dokazima i velikom verovatnoćom možemo govoriti o neprekidnosti srpske, sloVenske kulture na ovim prostorima od epohe Lepenskog vira, Starčeva, Vinče do današnjih dana. S radošću i gordošću dozvolite da sa vama podelim moje nestručne snimke ove veličanstvene lepote prirodnog fenomena kada je osvanulo i sve se videlo, sunce je svojim pojavljivanjem oko planine Treskavac na rumunskog strani Dunava oformilo džinovsko slovo A/Az vidljivo samo sa arheološkog nalazišta Lepenski vir.

 

„Osuđujem ćutanje, pisao je ne tako davno, u 20. veku, profesor dr Radivoje Pešić stavljajući žig boljševičkom režimu, ali i dogmatskom necivilizacijskom sistemu, koji je ignorisao Vinčansku kulturu i epohu Lepenskog vira. Mi kao nova generacija istraživača možemo da se pridružimo toj osudi, koja bi i dalje da ponižava Srbe i Slovene izmišljenim preseljavanjem sa severa na jug i sa juga na sever u V-VII veku da bi prikrila da se i Rim prvobitno nazivao Ras, kako su Srbi sebe zvali sve do 1848. godine. Tada je Vena/Beč prevarama ubedila patrijarha Rajačića da je „RAc pogrdan naziv Ugara za Srbe, iako smo mi i ovog 21. juna videli da je to sakralni naziv RAs – rodAz/rodPraPočetka to jest rod Kolo, koje stvara venac godišnjeg procvata Prirode, zbog čega su sebe zvali i KoloVeni.

 

Kada se sunce pojavilo jedna značajna grupa se koncentrisala da uoči to navodno dvostruko pojavljivanje: na jednom useku planine Treskavac ono osvetli svu kotlinu (i u tom trenutku formira oko planine Treskavac veličanstveo džinovsko A, pa ponovo nestane sa horizonta sa Lepenskog vira, što ovoga puta nije bilo baš tako očigledno. Druga grupa se koncentrisala na znatno duži period kada sunce svojim krugom nad vulkanskom zaravninom planine Treskavac formira božansko soitije muškog PraPočetkasunca i ženskog PraPočetka Majke-Zemlje, to jest same planine Treskavac kojem se ceo kosmos i helioCentrični sistem pojavljuje u božanskoj snazi Kolo, pretvarajući i samu planinu Treskavac u džinovski kružni isečak, odnosno čast Venca.Božansko Kolo koje se i dan-danas materijalizuje u cikličnom obličju godova na preseku drveta, preko čega su naši drevni sloVenski preci sistematizovali tajno znanje KoloDar (kada sejati a kada očekivati letinu), a mi to danas nazivamo kalendar.

Dr Božidar Mitrović

O autoru

administrator

Ostavite komentar