У СЛИЦИ У РЕЧИ

ЦЕПТЕРОВ НАНОСВЕТ

Филип Цептер (Zepter International)

Старије читаоце наслов ће, можда, подсетити да је пређашња „Галаксија” у великој мери на својим страницама дочаравала научно-технолошку сутрашњицу. И нова их већ првом специјалном издању води у будућност која се одиграва пред нашим очима. На 150 страница у слици и речи представљена су научна достигнућа и технолошка постигнућа, под окриљем „Цептер интернешела, у чијем је средишту чудесни молекул фулерен или C60, састављен од 60 угљеникових атома распоређених у виду петоугаоника и шестоугаоника чинећи сферу или лопту.

Минулих година у срцу Србије, у Београду, и у још неколико европских градова одвијала су се истраживања и испитивања српских и иностраних научника и стручњака, из којих су се испилили неколики широм света познати високотехнолошки производи у служби заштите здравља. Све у духу крилатице коју је смислио Филип Цептер, оснивач, власник и председник речене мултинационалне компаније: „Живи боље, живи дуже!

Из првог у ниски узбудљивих казивања о будућности проистекао је ссавим природно наслов целог броја „Галаксије, зато што најверодостније одсликава суштину свих потоњих промишљања:

ЦЕПТЕРОВ НАНОСВЕТ

(Или: Четврта научно-технолошка револуција)

„Мото ,Живи боље. Живи дуже’ веродостојно поткрепљује наше стратешко усмерење да својим корисницима ма где у свету, управо, омогућимо кроз насавременије иновације, засноване на најновијим научним проучавањима светла, воде, ваздуха и хране, врхунске услуге и производе за бољи живот. Морам додати да од квалитетног сна умногоме зависи како ће човек обављати свакодневне активности и како ће се осећати захваљући исправној динамици својег локомоторног система. Позивајући се на врхунска научна истраживања, успоставили смо шест стубова, како сте их назвали, на којима се компанија темељи. Има ли тајне у томе? Свакако, иако појединости нису за јавност. Зар број шест није савршен? , објашњава у екслузивном разговору за „Галаксију први човек „Цептер интернешенела.

Станко Стојиљковић

ФУЛЕРЕН У БИОМЕДИЦИНИ

Један од највећих изазова у савременој науци јесте питање активације сопственог биорегенеративног потенцијала. У биомедицини се тежи идеалу – ресетовању биосистема до нивоа оптимизације његове адаптабилности на штетне агенсе. Интегративна медицина изучава комплексну регулацију функционисања организма као целине у физиолошким, али и патолошким условима. Оштећење ћелија, ткива, органа, резултује узрочно-последичним низом промена функције и морфологије често неспојиве с преживљавањем. У нашим публикацијама већ смо указали на функционално јединство биосфере, укључујући човека, литосфере, атмосфере и јоносфере.

Светлана Жунић, Љубисав Ракић

КОЗЈА СТАЗА САЗНАЊА

(Или: Нано-зепто технологија простор-времена)

Небеска тела Сунчевог система имају утицаја на биолошке системе, па и на човека. У питању је феномен наногравитације који је 2002. године открила група истраживача са Београдског универзитета, а експериментално потврдила истраживачка група из Гренобла, која је испитивала дејство гравитационог поља Земље на кретање спорих хладних неутрона. Показало се да је нано ниво место сусрета класичног и квантног дејства. На том нивоу ова два дејства се препознају и синергетски делују дајући нови квалитет дејству, јер поред чистог енергетског дејства код биолошких кôдогених структура (ДНК, протеини и др.) моделирају и информационе процесе.

Ђуро Коруга

ПУТ У СРЕДИШТЕ МОЛЕКУЛА

Разумевање људских процеса у организму, а и људске свести, било би могуће уколико направимо молекуларне машине које би радиле на јединственим информационим законима и користиле исте информационе процесе као Природа. Или обратно, можда би нам проучавање самих молекуларних машина помогло да боље схватимо информационе процесе у Природи који морају бити јединствени. Хоћемо ли тада бити ближи сазнањима о ономе што све с мером држи на окупу, што научници називају Теорија свега (уједињење четири до сада познате интеракције), а религиозно-верујући Богом (Творцем)?

Лидија Марија

ТЕСЛИНЕ НАНОНАОЧАРЕ

Tesla HyperLight Eyewear

Да би утицај светлости на организам био оптималан, потребно је да фотони буду уређени по симетрији као и биомолекули у организму да би се брзо и ефикасно остварило препознавање на први поглед.

Ђуро Коруга

ВОДА ЧУДЕСНА

Молекул воде изучен је до детаља: симетрија, вибрациони, ротациони и транслаторни модови и брзина стварања и разградње нековалентних водоничних веза, које су реда величине око 50 фемтосекунди (10-15). Рекло би се да скоро све знамо о молекулу воде, а и самој води. Да ли онда Талесова тврдња да је „вода праузрок свега” заслужује пажњу? Хм, незгодно питање.

Ђуро Kоруга, Милица, Пауновић, Лидија Матија

ЧЕТВРТА РЕВОЛУЦИЈА

Четврту технолошку револуцију, а посебно изазове које она пред човечанством поставља, најбоље поткрепљују речи Петра Петровића Његоша: „Није вино пошто приђе бјеше, није свијет оно што мишљасте”. У поређењу с три претходне, оличене у појмовима Искон, Природа и Човек, она преко Технике доводи, с једне стране, у нови однос који наговештава остварење мисли Алберта Ајнштајна о ултимативном сазнању „да је најнесхватљивија ствар да је Универзум схватљив”, с друге, да се у оквиру рада и капитала генерише организација која афирмише мисао Адама Смита о богатству народа, и с треће, човека и човеково здравље ставља у фокус свих изазова јер, како је говорио Готфрид Вилхелм Лајбниц, један од актера прве технолошке револуције, „од свих ствари овога света после духовног мира ништа није важније од здравља, чије познавање и постизање захтева дубока размишљања у физици и техници”….

Ђуро Коруга, Александра Драгићевић

КВАНТНА КОЗМЕТИКА

(Будућност која је почела)

Угао гледања квантне козметике, коју осмишљава и производи компанија „Цептер”, приступа лепоти уважавајући класично, а додајући јој нову димензију – доживљај узвишеног. Тај доживљај није тренутан као кад угледамо нешто изузетно лепо (складно), већ доживљај осећаја сопствене лепоте у хармонији тела коју остварују квантни производи. Јер они, поред побољшаног визуелног изгледа коже, буде осећај благодети постојања. Kвантни производи делују на наноквантном нивоу на кожу, и то не само енергетски, на класичан начин, већ и енергетски-информационо, на квантни начин.

Ђуро Kоруга

СРПСКИ СУПЕРПАРАДАЈЗ

Резултати наше студије су показали да је излагање биљака парадајза изворима линеарно и хиперполари зоване светлости, појединачно или у интеракцији са 3HFWC супстанцом довело до значајних промена у њиховом растењу, развићу и метаболизму. Највећи допринос указује да се применом хиперхармони зованог фурелола 3HFWC може индуковати повећање синтезе ликопена у плодовима, што несумњиво потврђује огроман потенцијал новосинтетисане наносупстанце.

Ангелина Суботић, Ђуро Kоруга

РЕПРОГРАМИРАЊЕ РАКА

Kако злоћудној ћелији променити карактер? Kонфликтом – не! Можда конверзијом агресивније форме у мање агресивну, подсећањем на изворни пут којим се кретала у процесу сазревања током ембриогенезе и на припадност целини. Да ли, следећи један од основних постулата квантне медицине да савршенија структура преноси своју енергију односно информацију структури нарушеног записа, можемо поставити хипотезу која већ има јако упориште у прелиминарним резултатима нашег истраживања у вези са могућностима репрограма малигних ћелија садејством хиперполаризоване светлости и хиперхармонизованог хидриксилованог фулерена?

Сања Мијатовић, Данијела Максимовић-Иванић, Ђуро Kоруга

ПОДМЛАЂИВАЊЕ КОЖЕ

Супстанца од модификованог фулерена и воде (3HFWC) преко вибрација икосаедарске симетрије успоставља оптималну организацију биомолекула. На квантном нивоуона усклађује односе ковалентних и нековалентних водоничних веза. Наведени ефекти потврђени су испитивањем на 90 добровољаца. Производи са 3HFWC били су бољи за 12-32% од четири комерцијална козметичка препарата с различитим састојцима.

Сузана Миљковић, Зорана Јовић, Ђуро Коруга

ФРАКТАЛНО ЛЕЧЕЊЕ

Висок ниво линеарне поларизације светлости из дифузног извора може се добити пројектовањем одговарајућег система огледала. Када таква светлост прође кроз нанофотонски филетр (С60) она се хиперполаризује. Употребом таквог уређаја установљени су позитивни ефекти интеракције хиперполаризоване светлости са епителним ткивима који су се огледали у санирању дермателошких промена и спортских повреда, зарастању рана, смањењу отока и запаљења, побољшању микроциркулације и повећању унутарћелијске енергије. Управо оваква светлост за 25% боље делује од линеарно пларизоване светлости, односно 40% од дифузне, на микроциркулацију, јер се слично са сличним, светлост са биомолекулима и кардиоваскуларним структурама, брзо препознаје, интерагује и долази до бржег и квалитетнијег излечења.

Милица Вуксановић

IN AQUA VERITAS

Интеракција вина и NIR светлости (близу инфрацрвене), изражена у облику aкваграма, може се сматрати својеврсним молекуларним огледалом, где је вода у вину огледало које рефлектује остале молекуле у њој. Да би се систематизовало знање и прикупљене информације о интеракцији воде у воденим и биолошким системима, а коришћењем светлости, предложено је формирање нове научне дисциплине аквафотомике.

Валентина Матовић, Боривоје Протић

УДИСАЈ ЖИВОТА

Савременом човеку наметнуто је да до 90% времена у току дана проведе затвореном простору, где ваздух може бити, чак, 4-10 загађенији него напољу! Зато је непрестано изложен штетним честицама које узрокују пад имунитета и болести попут астме, бронхитиса, респираторних инфекција и карцинома плућа. Доказано је да Therapy Air iOn, који су немачки стручњаци прогласили најбољим на светком тржишту, елиминише 99,99 % штетних честица из ваздуха, као што су најситнија прашина, гриње, микробе, токсине, вирусе и бактерије. Чак и вирусе који се преносе капљичним путем, као што је SARS-CoV-2, односно корона вирус (сертификат Gui-lab, Немачка, април 2020. године).

Стефан Костић, Стефан Тарчић, Мијат Лалић, Александар Антонов

АНТИВИРУСНИ ФОТОНИ

С пандемијом изазваном вирусом SARS-CoV-2 и порастом броја микроорганизама отпорних на лекове, јавља се потреба за превенцијом и спречавањем ширења обољења. Све више студија је посвећено томе, тако је UVC зрачење пронашло своју примену у овој области. Наиме, високоенергетски UVC фотони, због своје апсорбабилности, показали су велику ефикасност у спречавању репродукције и уништавању бактерија и вируса. Овај тип зрачења се може користити за стерилизацију воде, ваздуха, намирница, површина, одеће и обуће.

Ивана Живковић

ОГЛЕДАЛО МОЗГА И СРЦА

Досадашња истраживања су показала да су главна својства нанозлата у нези лепоте убрзавање циркулације крви, антиинфламаторна својства, антисептичка својства, повећање чврстоће и еластичности коже, побољшавање метаболизма, па самим тим успоравање процеса старења. Тајна деловања крије се у новој креме, која је комбинација нано-квантне супстанце и нанопартикула злата (3HFWCGNP).

Зорана Јовић

ЗАЧИЊЕНО ЕЛЕКТРОНИМА

Да бисмо спречили да се изгубе хранљиве материје и витамини, морамо да атоме кисеоника да снабдемо електронима да бисмо их учинили стабилнијим. Ово се може постићи стварањем благе хладне плазме електрона, коју генеришемо пропуштањем струје кроз садржај у ZEPTER посуђу. Другим речима, додајемо електроне које кисеоник у храни или пићу захтева.

Боривоје Протић, Мијат Лалић

БЕСПРЕКОРНА ВОДА

Компактан UVC Aqua филтер, осмишљен у оквиру ZeptoHyperTech-а, који додатно унапређује и оптимизује „Цептерове” пречишћиваче воде, чинећи их најбољим и јединственим на тржишту. Намењен је микробиолошком пречишћавању воде, а придодаје се постојећим пречишћивачима ради добијања беспрекорно чисте воде за пиће. Може се, такође, користити као независна јединица за брзо и ефикасно пречишћавање од разних микроорганизама (вируси и бактерије).

Томислав Пурић, Мијат Лалић

Поштовани читаоци, сматратјте да сте позвани да кроз описе истакнутих аутора завирите у јединствену будућност која је, управо, у Србији започела. Добродошли у „ЦЕПТЕРОВ НАНОСВЕТ или ЧЕТВРТУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКУ РЕВОЛУЦИЈУ!

О аутору

Stanko

Оставите коментар