MEĐU IZMEĐU

ČUVAR VINA U OTVORENOJ BOCI

773 pregleda
Uređaj za čuvanje vina (Foto Mašinski fakultet)

Uređaj se sastoji se od jedinice za upumpavanje inertnog gasa argona, koji sprečava oksidaciju, i odvojivog elektromagnetnog zatvarača. Pronalazak osmislili istraživači Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu i kompanije PORT-TR.

Uređaj za točenje i čuvanje vina, pronalazak istraživača Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu i kompanije PORT-TR, koji u potpunosti sačuva kvalitet pića nakon otvaranja flaše, zahvaljujući podršci Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije, uskoro bi mogao da se nađe na domaćem, ali i na svetskom tržištu.

Fond za inovacionu delatnost
Srbije obezbediće 20 hiljada evra
za patentnu zaštitu, tehničku
dokumentaciju, nove prototipove
i dodatna testiranja.

Fond sa inovacionu delatnost RS i Invacioni centar MF potpisali su nedavnogovor o pružanju podrške u komercijalizaciji u okviru programa TTF. Taj program promoviše transfer tehnologije iz javnih naučnoistraživačkih organizacija u privatne kompanije, odnosno omogućuje naučnoistraživačkim institutima da za razvoj istraživanja koja imaju komercijalni potencijal nađu partnera u privatnom sektoru i svoju inovaciju iznesu na tržište.

Ivan Rakonjac i Aleksandar Sedmak (Foto Mašinski fakultet)

Ivan Rakonjac i Aleksandar Sedmak (Foto Mašinski fakultet) 

Program se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske unije u iznosu od 1,185 miliona evra, a Fond za inovacionu delatnost obezbediće 20 hiljada evra za patentnu zaštitu, razvoj tehničke dokumentacije, izradu nove serije prototipova i dodatna testiranja.

Ugovor su potpisali Ivan Rakonjac, v.d. direktora Fonda za inovacionu delatnost, prof. dr Aleksandar Sedmak, direktor Inovacionog centra MF i pronalazači i nosioci autorskih prava, dr Miloš Milošević, naučni saradnik u IC i Bojan Lazić iz kompanije PORT-TR.

„Prijavu Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu dobili smo krajem novembra prošle godine, a već nepunih mesec dana kasnije komisija ga je pozitivno ocenila. Ovaj projekat u praksi pokazuje kako izgleda kada se udruže nauka i privreda i kada se na osnovu zahteva tržišta identifikuje i razvija jedna ideja u nov komercijalno atraktivan proizvod. Krajnji cilj finansiranja je da se preko Kancelarcije za transfer tehnologije pri Fondu pronađu komercijalni partneri koji će ovaj pronalazak plasirati na tržište”, izjavio je Ivan Rakonjac, v.d. direktora Fonda za inovacionu delatnost.

„Ugovor je dobar primer saradnje države i institucija koje je osnovala s ciljem da se unapredi ne samo inovaciona delatnost u Srbiji, nego i privredni razvoj zemlje”, ocenio je direktor Inovacionog centra MF, prof. dr Aleksandar Sedmak.

Izrazivši zahvalnost Fondu za inovacionu delatnost RS što je prepoznao veliki komercijalni potencijal uređaja za točenje i očuvanje vina, direktor Inovacionog centra je istakao da će dobijena sredstva biti iskorišćena pre svega za međunarodnu zaštitu patenta. „To će omogućiti ne samo plasman uređaja na veći deo svetskog tržišta, nego i njegovu prepoznatljivost kao još jednog srpskog brenda na tom tržištu”, zaključio je profesor Sedmak.

Uređaj se sastoji se od jedinice za upumpavanje inertnog gasa argona, koji sprečava oksidaciju vina, i od odvojivog elektromagnetnog zatvarača, koji vino dozira u tačno određenoj zapremini. Za ovu inovaciju već je podneta međunarodna patenta prijava, a sada se kroz program TTF obezbeđuju sredstva za početak postupka zaštite na teritoriji Evropske patentne organizacije, Evroazijske patentne organizacije, u Americi, Kanadi i Australiji, odnosno u više od 50 zemalja sveta.

(Izvor: Mašinski fakultet)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar