MEĐU IZMEĐU

CVRČAK KAO TERMOMETAR

490 pregleda
Shutterstock

Da li ste znali da slušajući ove insekte možete odrediti temperaturu vazduha u njihovoj blizini?

Osim što ulepšavaju letnje noći i povremeno vam ugroze odmor svojom bukom, cvrčci mogu biti korisni ukoliko se nađete na otvorenom, a želite da znate kolika je temperatura vazduha.Bila je 1897. godina, kada je američki fizičar, pronalazač i profesor Amos Dolber objavio članak u The American Naturalist-u, naslovljen Cvrčak kao termometar. Predstavio je jednostavnu jednačinu, pomoću koje je moguće povezati frekvenciju cvrčka sa spoljašnjom temperaturom.

Cvrčci su jedna od životinja koje se kolokvijalno nazivaju hladnokrvnim. U nauci to znači da – za razliku od sisara – nisu sposobni da regulišu telesnu temperaturu, pa zavise od životne sredine. Dakle, način na koji njihovo telo deluje i funkcioniše u potpunosti zavisi od temperature okoline. Pa je tako fizičar došao do jednačine: (Cpm/5) – 9 = T, u kojoj Cpm predstavlja broj zvukova u minutu, a T temperaturu okoline u tom trenutku. Dakle, kroz jednostavan izraz lako je izračunati koja je tačna temperatura u blizini cvrčka.

Međutim, postoji nedostatak kada je ova jednačina u pitanju, a to je da istraživač nije precizirao s kojom vrstom je napravio proračune. Iako su kasnija istraživanja utvrdila da je to verovatno bio cvrčak Oecanthus fultoni, danas je nemoguće sa sigurnošću znati o kome je reč.Ovo je od velikog značaja, jer se prilikom proračuna mora uzeti u obzir da kod nekih vrsta na učestalost cvrčanja ne utiče samo temperatura, već i drugi faktori koji se tiču njihovog metabolizam, kao što su starost ili uspeh u parenju. I pored toga, sve ukazuje na to da formula važi za približne temperature i pomoću frekvencije uobičajenog poljskog cvrčka Acheta assimilis.

Ako planirate da je primenite formulu i izračunate temperaturu, morate uzeti u obzir niz faktora da biste bili sigurni da je rezultat tačan. Pre svega je potrebno da zabeležite koliko puta u minutu čujete cvrčka, a to može biti nezgodno zbog pozadinske buke. Zato je preporuka da brojite u vremenskom intervalu od 10 sekundi i rezultat pomnožite sa šest: frekvencija pevanja je periodična, tako da je uspeh zagarantovan.

Još jedna stvar koju treba imati na umu jeste da to ne možete uraditi na bilo kojoj temperaturi. Cvrčci počinju da pevaju tek od 15ºC. Štaviše, kada temperatura okoline dostigne 36ºC, ritam se smanjuje i na 40ºC prestaje da se čuje. Iz tog razloga, dobićete validan rezultat samo kada je temperatura između 15 i 35ºC.

(Nacionalna geografija)

O autoru

administrator

Ostavite komentar