MEĐU IZMEĐU

DO CRNE RUPE 6 MILIJARDI

277 pregleda
NASA

Koliko bi treba do najbliže crne rupe, ako se leti milion milja na sat?

Tom brzinom (približno 670-ti deo brzine svetlosti) oko 6 milijardi godina!(Koriste se milje zbog ilustracije: 1 milja = 1.609 kilometara).

Ljudi nemaju predstavu koliko je 1 milijarda veća od 1 miliona.

1 milion sekundi iznosi oko 11 dana.

1 milijarda sekundi iznosi oko 31,5 godina!

Reč milion je staroitalijanskog porekla, nastala od reči mille (hiljadu). U matišu i nauci se često piše samo kao 1 × 106. Na oko 600 stranica A4 formata imamo oko milion karaktera. Točak automobila napravi toliko okretaja tokom jednog tipičnog letovanja kolima u Grčkoj.

Ako uzmemo da je običan palac širine 22 milimetara, milion palčeva bi značilo dužinu od oko 22 kilometrea – daljina koju pešak prevali za 5 i više sati. Da bi se napunila kofa od 1 litra, treba milion kubnih mililitara (male kapljice), a milion mililitara vode ima u 1 toni vode. Ako kažemo da novčanica od 1.000 dinara teži 1 gram, milion novčanica je teško 1 tonu, a to vredi 1.000.000.000 dinara, odnosno 8,5 miliona evra. Kaže se da u Americi ima oko 8,8% milionera, što je skoro 40% svih milionera na svetu – ni sledećih 10 zemalja zajedno nema toliko.

Milijarda je hiljadu puta veća – 1 × 109. U astronomiji i geologiji milijarda godina se često naziva eon. Kod naših političara i ekonomista ova jedinica predstavlja pravu moru, jer prepisujući zapadne tekstove teško kapiraju da Britanci (ali ne i Amerikanci!) rečju billion označavaju milion miliona. Pre oko milijardu dana pojavio se u Africi Australopitecus, a pre milijardu minuta pojavilo se hrišćanstvo. Pre oko milijardu decenija pojavile su se prve galaksije u univerzumu, a pre 13,8 milijardi godina grunuo je Veliki prasak.

Milijardu kilometara je 6 puta duže od Zemlje do Sunca. Puna kada vode sadrži 1 milijardu kubnih milimetara. Još 2016. Apple je prodao 1 milijardu iPhon-a, postavši tako najprodavaniji proizvod u istoriji, pretekavši Play Station i Rubikovu kocku.

I tako dalje. Brojevi su carevi!

(Izvor Astronomski magazin)

O autoru

administrator

Ostavite komentar