MEĐU IZMEĐU

DVA VEKA VUKOVOG „RJEČNIKA”

236 pregleda

Ove godine navršavaju se dva veka od objavljivanja Vukovog „Srpskog rječnika”. Srbi su i pre Vuka imali rečnike i gramatike, ali u „Rječniku” iz 1818. izvedena je Vukova jezička i pravopisna reforma. Tom reformom, narodni jezik je postao osnovica književnog jezika, i u tome se ogleda njegov neprocenjiv značaj.

U doba kad je Vuk skupljao reči za svoj rečnik, Gete je pisao „Fausta”. Zahvaljujući Vukovom „Rječniku”, to zakašnjenje za svetom je smanjeno, taj razmak je poništen.Vukova reforma je srpskom stanovništvu skratila put do pismenosti i oslobodila ogromne kreativne potencijale celog jednog naroda.Ovo Vukovo delo, kao i drugi srpskorečnički poduhvati, blisko su povezani sa nastajanjem i progresom institucija srpske kulture 19. i 20. veka.

Najsažetiju ocenu Vukovog „Rječnika” nalazimo u rečima akademika Pavla Ivića: „Ne može se navesti nijedno drugo delo u istoriji srpske kulture koje bi odigralo veću ulogu kao prekretnica, kao polaganje temelja”.O ovom jubileju razgovarali smo sa dr Nenadom Ivanovićem, naučnim saradnikom u Institutu za srpski jezik SANU u Beogradu.

(Izvor RTS)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar