U SLICI U REČI

EVROUNIJSKO KAŠNJENJE

243 pregleda
Naslovna strana

Kao da nas je uhvatila evrounijska hitnja, i okasnismo sa sedamnaestom „Galaksijom. Još se nismo odrekli dva specijalna izdanja na srpskom i engleskom – „Cepterov nanosvet, koja kao poklon čekaju buduće pretplatnike (sami birate). Potonje je prvo i jedino glasilo sa ovih prostora prikazano na Svetskoj izložbi u Dubajiu.

Vratimo se u jun 2022. Na naslovnici naga Hipatija, znate već koja. U slavu svih matematičarki sveta koje su proslavile ovu nauku. I odmah na trećoj strani „Fulerenska Srbija. Jezgrovito podsećanje da se na brdovitom Balkanu beleže svetski uspesi u naučno-tehnološkom izučavanju čudesnog molekula sa 60 atoma ugljenika.

FULERENSKA SRBIJA

Iz višegodišnjih istraživanja i tehnoloških ispitivanja proisteklo je nekoliko vrhunskih visokotehnoloških proizvoda koji se prodaju širom sveta.

Stanko Stojiljković

EKSKLUZIVNO

MATIČNA DUGOVEČNOST

Zahvaljujući matičnim ćelijama osigurava se dug životni vek organizma, njegov kapacitet fiziološke regeneracije ali i regeneracije posle insulta i uništenja dela tkiva. Jedna matična ćelija može da „proizvede” na stotine hiljada, pa i desetine miliona ćelija, i taj visok proliferativni kapacitet je direktna posledica kapaciteta za samoobnovu. Znači matična ćelija je nediferencirana ćelija koja ima kapacitet za samoobnovu i potencijal za diferencijaciju u više ćelijskih loza”, naglašava prof. dr Zoran Ivanović, naš čuveni ćelijski biolog u Francuskoj, u razgovoru za „Galaksiju”.

Milana Tasić

EKSKLUZIVNO

SKRIVENI SVET TAVRIDE

Uzrast i sastav ranopleistocenskog krimskog bioma, prirodne osobine teritorije (pejzaža) i postojanje kraških peštera – odgovaraju karakteristikama koje su se pojavile na osnovnim migracionim putevima ranih predstavnika roda Homo u Evroaziji. Homo erectus bio je jedan od karakterističnih elemenata, sličnih po sastavu s tavridskom faunom, a postojećih u jugoistočnoj Evropi u ranom pleistocenu, i ulazio je u sastav kompleksa migrirajućih vrsta u koji su ulazili i krupni kopitari i grabljivci, među kojima i sabljozube mačke i gigantske hijene.

Aleksej Vladimirovič Lopatin

.

EKSKLUZIVNO

VODONIČNA BUDUĆNOST

Količina energije koja se oslobađa sagorevanjem jednog kilograma vodonika je veća nego kod bilo kog drugog hemijskog goriva koje je trenutno u upotrebi (neto kalorijska vrednost vodonika je oko 120 MJ/kg, što je dva i po puta veća vrednost od npr. metana – 55,55 MJ/kg). Osim toga, tehnologija korišćenja gasovitog vodonika može se lako prilagoditi tako da zameni prirodni gas, dizel ili benzin u postojećim primenama.

Jasmina Grbović Novaković

Nikola Novaković

SVETLOSNI TOČAK

Biofizička signalizacija u ljudskom telu je veoma složen proces. Analizirali smo biofizičku signalizaciju zasnovanu i na kovalentnim i na nekovalentnim vodoničnim vezama. Koristeći simetriju kao pokretačku silu za oscilacije, ustanovili smo da su harmonija i sinhronizacija oscilacija – od biomolekula, ćelija i tkiva do organa i organizma kao celine – moguće u skladu sa principom contraria sunt complementa [suprotnosti se dopunjuju] (uparivanjem visokih i niskih frekvencija). Ovaj princip upotrebio je u nauci prvi put 1957. godine Nils Bor, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. godine.

Ana Jovanović, Teodora Torbica, Đuro Koruga

AUTO NA URANIJUM

(ili: kako sam zavoleo bombu)

Kao i čovek, uranijum je uvek u dvojstvu, i konfliktu. Kao i nas, i uranijum je prožeo svet, stene, zemlju i vode, od samog nastanka planete, čineći svojevrsni uranocen, prožimanje uranijuma sa geološkim i biološkim procesima, trajućim 4,5 milijarde godina. Kao i mi, i uranijum stvara lepotu, transcedentalnu iluminaciju stakla ili nostalgičnu patinu fotografija, uporedo sa gnusnim uništavanjem i žive i mrtve materije, što opisuje i Frenk Herbert, u kultnom romanu „Dina, u čijem se neodoljivom litararnom univerzumu atomsko oružje imenuje kao „sagorevač kamena.

Goran Stanković

EGIPATSKI RAZLOMCI

Pod egipatskim razlomkom se podrazumeva jedinični razlomak, dakle razlomak oblika 1/n, gde je n prirodan broj. Najstariji izvor u kome se mogu naći egipatski razlomci jeste Rindov papirus koji datira iz vremena oko 1650. godine p. n. e (čuva se u Britanskom muzeju u Londonu). Ova vrsta razlomaka i njegove primene malo su poznate širokom krugu čitalaca, čak i većem broju matematičarima. U kakvoj su oni vezi s Pentijum-ovim bagom?

Miodrag Petković

MATEMATIKA = ONTOLOGIJA

Zanimljivo je i to da jezik teorije kategorija može naći primenu ne samo u matematičkim i prirodnim naukama, već i u oblasti složenih organizacija i struktura u društvu, sve do najopštije od njih – filozofije. Ovoga puta imamo u vidu ono što je kazao savremeni francuski filozof Alen Badju da je matematika ontologija”, polazeći od toga da je, po njegovim rečima, tokom čitave istorije upravo matematika izražavala ono što je recivo [dicible] o biću-kao-takvom”.

Milan D. Tasić

TRIKOVI U SPORENJU

Prividni i lažni argumenti se upotrebljavaju u svakojakoj ljudskoj praksi, u porodičnim i komšijskim raspravama, u poslovnom, naučnom i političkom životu, bilo da je rasprava usmena (u kući ili na sastancima, za govornicom, u medijima…), ili pismena (u štampanim novinarskim ili naučnim člancima, ili na društvenim mrežama). Ti nekorektni postupci su uvek radi postizanja nekog cilja – da se pobedi protivnik, da se ostvari povoljan utisak kod prisutnih posmatrača ili kod gledaoca i čitaoca, ili postigne neka druga korist. Istina nije cilj, već samo pobeda nad protivnikom.

Dragoslav Stoiljković

VEŠTIČINA KRIVA

Sve do pre jednog veka bilo je vrlo malo žena koje su bile autori naučnih radova iz matematike i tehničkih disciplina gde se primenjuje matematika. Da li ovo znači da matematika, sa svojim izrazito apstraktnim karakterom, prevazilazi žensku moć razumevanja? Ako je tako, kako onda da komentarišemo rečičuvenog francuskog matematičara Anrija Poenkarea: Osećanje matematičke lepote, harmonija brojeva i formi, geometrijska elegancija, predstavljaju istinski estetski osećaj, poznat svim matematičarima. A to je osećajnost.Zašto je ime jedne skromne i stidljive osobe ostalo upamćeno u matematici po jednom rogobatnom terminu?

Ljiljana Petković

GEOMETRIJA SNOVA

Tumačenje je izuzetno složeno i višeznačno, pa ćemo ovde spomenuti samo jedan primer sna o tri lopova koji se često navodi u psihološkoj literaturi. Kako u tome pomaže matematički pojam – homotetija?

Miloš Čanak

MONADA (istočište i utočište)

U tehničkom smislu, pitagorejci su monadu smatrali aritmetičkom jedinicom ukoliko ona nije imala položaj u prostoru, geometrijskom jedinicom ukoliko ga je imala. Shvaćenu u aritmetičkom smislu, pitagorejci su monadu poimali kao istočište i utočište svih brojeva.

Raško Radović

ŽIVOT SAMOUNIŠTAVAJUĆI

Život je medejski, Piter Vard tvrdi kroz 140 strana svoje knjige, a ne gajanski. Po svojoj prirodi, život se samouništava. Jedinu nadu, na duže staze, predstavlja ljudsko predviđanje i planiranje, da bi se osigurao opstanak. Tada će, sugeriše on, život na Zemlji konačno prevladati svoju medejsku prirodu. Tada će život zaista postati Gaja.

Petar Nurkić

TAJNA NEBESKOG PLESA

Iako njegovi utemeljivači više ne sede za upravljačem, astronomska opservatorija u Gizi i dalje predstavlja mašinu koja služi zamišljenoj svrsi pokušaja komunikacije sa potencijalnim posmatračima koji bi mogli, u hiljadama godina udaljenoj budućnosti, opčinjeni zračenjem njene energije, zastati ispred Velike piramide i uprti pogled ka njenom vrhu.

Milovan Šavija

KAŽI MI KAKO DA ME ZOVEM

Baveći se vrhunskim tehnologijama, stalno rešavate neke probleme, veće ili manje. Često se ti problemi prenose sa generacije na generaciju opreme, pa vas problem koji je „zauvek rešen ipak sačeka iza nekog ugla…

Dejan Ristanović

RAZMETNIK

Veselin Gatalo

Pohvale ne primamo, hakeri su nam zaključali elektronsko sanduče.

O autoru

administrator

Ostavite komentar