SRICANJE ISTORIJE

GDE JE JOVANOVA GLAVA?

750 pregleda
Shutterstock

Vekovima je to jedna od najtraženijih hrišćanskih relikvija, poput Torinskog pokrova ili Svetog grala.

Vekovima je glava Jovana Krstitelja jedna najtraženijih hrišćanskih relikvija. Veruje se da je propovednik i prorok, raskrčio put svom rođaku, Isusu Hristu, koga je krstio u reci Jordan.Prema sva četiri kanonska jevanđelja Novog zaveta, a i izveštaju jevrejskog istoričara Josifa Flavija, Jovan Krstitelj je ubijen po naređenju tetrarha Galileje neposredno pre Isusovog raspeća. Jevanđelja kažu da je Irod Antipa naredio da se Jovanu odrubi glava i stavi na poslužavnik. Međutim, danas niko ne zna gde se ona nalazi.

Šta znamo o životu Jovana Krstitelja?Priča o Jovanu Krstitelju dolazi nam iz Novog zaveta, u svojim jevanđeljima spominju ga i Matej i Marko i Luka i Jovan, i iz dela Jevrejske starine Flavija Josifa. Godinama je živeo asketskim životom u pustinji, a onda je došao u dolinu Jordana i propovedao dolazak Sudnjeg dana, podstičući svoje sledbenike da se pokaju za svoje grehe i da se krste kako bi se pripremili za Carstvo nebesko.On je jasno stavio do znanja da nije Mesija i prorekao je dolazak Isusa: onaj koji je moćniji od mene, čije sandale nisam dostojan da nosim”. (Matej 3:11).

Jovanovo krštavanje Isusa u reci Jordan, opisano je u tri jevanđelja (Matej, Marko i Luka) i u nizu drugih kanonskih i nekanonskih izvora, kao gotovo sigurno istorijski događaj. Arheološko nalazište u Al-Maghtasa ili Betanija na reci Jordan još od kasnog rimskog i ranog vizantijskog doba, smatra se mestom krštenja.

(Shutterstock)

Kako je umro Jovan Krstitelj?Prema Josifu, Jovan Krstitelj je ubijen u palati-tvrđavi Maher, koja se nalazi blizu Mrtvog mora u današnjem Jordanu. Palatu je sagradio kralj Irod Veliki, a u to vreme vladao je njegov sin i naslednik, Irod Antipa. Jevanđelja po Mateju (Matej 14:1–12) i Marku (Marko 6:14–29) beleže da je Irod Antipa naredio da se Jovan Krstitelj uhapsi i zatvori jer je propovednik javno osuđivao njegov brak sa Irodijadom kao nemoralan. Irodijada je prethodno je bila udata za njegovog brata, svo troje su bili u srodničkim odnosima. Irod Antipa se u početku opirao ubistvu Jovana, zbog njegovih brojnih sledbenika koji su ga smatrali prorokom, i napravili bi velike nerede. Ali nakon što mu je pastorka plesala na njegovoj rođendanskoj zabavi, rekao je da zatraži od njega šta god želi. Na nagovor majke, zatražila je glavu Jovana Krstitelja na poslužavniku.

U Jevrejskim starinama Josif Flavije potvrđuje da je Irod Antipa ubio Jovana Krstitelja nakon što ga je prethodno zatvorio. Josif Flavije je, takođe, identifikovao Irodijadinu ćerku kao Salomu (u jevanđeljima se ne pominje njeno ime), ali nije naveo da je Jovanova glava odrubljena na njen zahtev.

Gde bi mu mogla biti glava (i drugi delovi tela)?Josif Flavije nije spomenuo gde je sahranjen Jovan Krstitelj, a ni Biblija. Samo je u Jevanđelju po Mateju stajalo da su njegovi učenici došli, uzeli telo i sahranili ga, i otišli i rekli Isusu (Matej 14:12). Od četvrtog veka (tri nakon događaja), tradicionalno se smatra da je Jovan sahranjen u Sevastiji (prvobitno Samariji), u današnjoj Palestini.

Prema različitim predanjima postoje bar četiri lokacije za koje se tvrdi da se tu nalazi glava svetitelja.U Damasku, u Siriji, džamija Omajada sagrađena je u osmom veku nove ere na mestu hrišćanske crkve nazvane po Jovanu Krstitelju; kaže se da je njegova glava sahranjena u tamošnjem svetilištu. Lobanja identifikovana kao glava Jovana Krstitelja izložena je u crkvi San Silvestro in Capiteu Rimu, izgrađenoj za smeštanje artefakata iz rimskih katakombi. Katedrala iz 13. veka u Amijenu, Francuska, sagrađena je posebno za smeštaj glave Jovana Krstitelja, koju je jedan krstaš navodno doneo iz Konstantinopolja 1206. godine. U Nemačkoj u Minhenskoj rezidenciji među brojnim relikvijama vojvode Vilhelma Petog od Bavarske nalazi se navodno i lobanja Jovana Krstitelja koju je prisvojio s papinom dozvolom sredinom 16. veka.

Pored toga, muzeji i manastiri u Istanbulu, Egiptu i Crnoj Gori, pored ostalih, tvrde da imaju i druge delove tela Jovana Krstitelja, uključujući desnu ruku (kojom je krstio Isusa).Bugarski arheolozi su 2010. godine objavili da su pronašli relikvijar koji sadrži više kostiju u ruševinama srednjovekovnog manastira na Svetom Jovanu, crnomorskom ostrvu kod južne obale Bugarske. Na ostrvu postoji i manastir posvećen Jovanu Krstitelju, pa su istraživači sugerisali da su to verovatno ostaci sveca, ukazujući na malu kutiju od peščara pronađenu pored relikvijara, na kojoj je na grčkom jeziku ispisano: Bože, spasi slugu svog Tomu. Svetom Jovanu 24. juna.

Radiokarbonsko datiranje i genetsko testiranje kasnije su otkrili da kosti pronađene na Svetom Jovanu pripadaju čoveku koji je živeo na današnjem Bliskom istoku u prvom veku naše ere. To otkriće je učinilo uverljivijom priču da bi to stvarno mogle biti kosti Jovana Krstitelja – iako ne postoji način da se to dokaže.Suprotstavljene tvrdnje o glavi Jovana Krstitelja (i drugim delovima tela) zapravo najviše govore o moći relikvija koje se vezuju za Isusov i život onih koji su ga okruživali. Poput Torinskog pokrova ili Svetog grala, glava Jovana Krstitelja je tokom vekova stekla mitski status zbog prorokovog značaja u priči o Hristu.

(Nacionalna geografija)

O autoru

administrator

Ostavite komentar