MEĐU IZMEĐU

GEN NEĆE ANTIMIKOTIKE

593 pregleda

Tim srpskih lekara je pronašao gen gljive koji je odgovoran za pojavu rezistentnosti na lekove protiv gljivičnih infekcija, što bi trebalo da pomogne da se brzom i tačnom dijagnostikom izbegne smrtni ishod koji one mogu da izazovu.

 Gošća Jutarnjeg programa, dr Aleksandra Barać sa Klinike za infektivne i tropske bolesti, dobitnica nagrade „Za žene u nauci”, napominje da je tim srpskih lekara uspeo da detektuje gen, odnosno, njegovu mutaciju koja je odgovorna za pojavu rezistencije gljiva roda aspergilus na antimikotike.

„To jeste jedan mali korak u dijagnostici, ali samim tim to povlači veliki korak u kliničnom procesu lečenja pacijenata. To je grupa azola, lekova koji su prva linija u lečenju gljivičnih infekcija i najčešće ih primenjujemo, a da zapravo, ni ne znamo da je ta gljiva izolovana iz uzorka krvi ili tkiva osetljiva ili neosetljiva na taj lek. Međutim, ovom dijagnostikom koja je brza i jednostavna, a koju smo mi razvili, pošto smo detektovali koji je to gen odgovoran, omogućili smo da se da šansa drugim lekovima koji će brže dovesti do izlečenja”, napominje dr Barać.

Kada u svakodnevnom govoru pomenemo gljive, ili gljivice, kako ih obično nazivamo, uglavnom pomislimo na infekcije koje zahvataju nokte ili kožu, dodaje gošća Jutarnjeg programa. To je pak, u slučaju ovih mikroorganizama najmanji problem. Problem su invazivne gljivične infekcije koje mogu dovesti i do smrtnog ishoda, najčešće kod pacijenata koji su imuno kompromitovani, a to su hematološki pacijenti, pacijenti posle transplantacije ili HIV pozitivni pacijenti.

Brzo i jednostavno

Doktorka Aleksandra Barać ističe da straživanje ne bi bilo moguće bez pomoći „Loreala”, Uneska i Ministarstva za nauku, koji su dodelili sredstva i novčanu nagradu koja će biti iskorišćena da se studija sprovede do kraja. Svi antimikrobni lekovi su izuzetno skupi i pogotovu je njihova primena u invazivnim stanjima kod sistemskih infekcija dugotrajna, tako da je i ekonomski aspekt ovog otkrića veoma važan jer je omogućeno da se brzom dijagnostikom utvrdi koje lekove treba primeniti i tako sačuvati život pacijenta, ali i dosta novca, kaže na kraju gostovanja u Jutarnjem programu, dr Aleksandra Barać.

(Izvor RTS)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar