MEĐU IZMEĐU

GRAFEN OD ULJA SOJE

443 pregleda
Atom debljine CSIRO

Australijski naučnici su, za sada, u stanju da izrade samo jedan list, veličine kreditne kartice.

Materijal 200 puta čvršći od čelika i dijamanta, a savitnjiv poput plastike, samo jedan atom debeo (tanak) izvukli su ga australijski naučnici (Organizacija za naučna i industrijska istraživanja Komonvelta, CSIRO) iz sojinog ulja!

Grafen debljine jednog
atoma je oko 80.000 puta
tanji od vlasi ljudske kose!

U pitanju je grafen, jedan od oblika ugljenika. Za sada su u stanju, kako je objavljeno, da izrade samo jedan list, veličine kreditne kartice. Grafen debljine jednog atoma je oko 80.000 puta tanji od vlasi ljudske kose! (Prečnik atoma, u proseku, iznosi od deset do sto pikometara ili deset do sto trilionitih delića milometra). Grafen je dvodimenziono čvrsto telo sačinjeno od jednog sloja atoma ugljenika raspoređenih poput pčelinjeg saća. Pokazalo se da taj materijal ima izvanredne električne, mehaničke i toplotne osobine.

Prema članku u časopisu „Nejčer komjunikejšns”, ulje za prženje je zagrevano u peći oko 30 minuta dok se nije raspalo na sastojke grafena. Zbog svojih izvanrednih odlika to je savršen materijal koji se može primeniti u medicini i tehnologiji (provodi električnu struju bolje od bakra, a podesan je za izradu visokoenergetskih i savitljivih TV ekrana i telefona).

Postupak koji je izmislili
u Australiji ne iziskuje
visokontrolisanu okolinu.

Do sada su visoki troškovi proizvodnje grafena bili glavna prepreka komercijalizaciji. Naime, dešavalo se u visokokontrilisanim uslovima sa eksplozivnim komprimovanim gasovima, zbog čega se satima radilo na visokim temperaturama, uz opsežnu obradu vakuumom. Postupak koji je izmislili u Australiji ne iziskuje visokontrolisanu okolinu, sve se odvija pod uobičajenim pritiskom i s potpuno prirodnim sastojcima, zbog čega je jevtiniji od dosadašnjih. Ujedno to je zgodna prilika da se na vrhunski način iskoriste velike količine starog ulja za prženje.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar