MEĐU IZMEĐU

GRAFENSKI RAČUNAR

467 pregleda
Grafen (Vikipedija)

Budući tranzistor od grafena, koji bi se zasnivao na spintronici, hiljadu puta bi u brzini nadmašio silicijumski, a trošio bi stotinu puta manje električne energije! I omogućio bi znatno tanje računare od sadašnjih. Zamisao je nedavno obznanjena u časopisu „Najčer komjunikejšns”, a u poduhvatu učestvuju istraživači sa tri američka univerziteta.

Tranzistori podesćaju na uključene i isključene prekidače, kada se na različite načine poređaju u nizu ponašaju se kao logičke kapije omogućujući mikroprocesorima da izvršavaju složene aritmetičke i logičke zadatke. Ali je brzina čipova koji se oslanjaju na silicijumske tranzistore maltene u zastoju od 2005. godine, a s taktom koji se, uglavnom kreće u opsegu od tri do četiri gigahertca.

Istraživači su otkrili da se nanošenjem magnetnog polja na grafensku traku (otiskivanje ugljenikovih nanocevčica) menja otpor protičuće električne struje. Naime, magnetno polje se usmerava promenom proticanja struje kroz susedne ugljenikove nanocevčice, a to ujedno pojačava ili oslabljuje električnu struju koja teče kroz tranzistor.

Kada se logičke kapije od grafenskih tranzistora naređaju u kaskadama, nastaje veliki skok brzine takta približavajući terahercu, što je hiljadu puta brže. Istovremeno se smanjuju u veličini i postižu znatno veći učinak.

Grafen je dvodimenziono čvrsto telo sačinjeno od jednog sloja atoma ugljenika raspoređenih poput pčelinjeg saća. Pokazalo se da taj materijal ima izvanredne električne, mehaničke i toplotne osobine

 

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar