PANDORINA KUTIJA

HEMIKALIJA UZROK RAKA

682 pregleda
Getty Images

Iako se službeno ne koristi više od 20 godina, a i dalje ju je moguće pronaći u životnoj sredini širom sveta.

Brojne hemikalije koje je čovek stvorio da bi poboljšao industriju vremenom su se pokazale izuzetno štetnim. Tom popisu možemo dodati još jednu, koja je do kraja 20. stoleća bila u širokoj upotrebi.Poznata kao večna hemikalija” (PFOS, perfluorooktansulfonska kiselina), u najnovijoj studiji objavljenoj u JHEP Reports, povezana je s nastankom raka jetre kod ljudi. Dugo se godina koristila kao ključni sastojak u vodotpornom sredstvu Scotchguard, a izbačena je iz upotrebe pošto su neka ispitivanja pokazala da je štetna po životnu sredinu. Iako se službeno ne koristi više od 20 godina, i dalje ju je moguće naći sveta.

Kako navode, hepatocelularni karcinom (HCC) odgovoran je za četiri od pet Slučajeva raka u svetu, a takođe se smatra jednim od najsmrtnonosnijih vrsta raka.

Studija koju su sproveli naučnici sa Univerziteta Južna Kalifornije ai Škole medicine Icahn na Maunt Sinaju, potvrdila je povezanost između večne hemikalije” i posebno smrtonosnog oblika raka jetre.Kako navode, hepatocelularni karcinom (HCC) odgovoran je za četiri od pet slučajeva raka u svetu, a takođe se smatra jednim od najsmrtnonosnijih vrsta raka. Najveći rizični činilac za razvoj HCC-a smatra se ciroza bilo kojeg uzroka – prekomerne konzumacije alkohola, šećerne bolesti, debljine i masnih promena jetre i infekcije virusima hepatitisa B i C.

Naučnici navode da se ukupna incidencija HCC-a smanjila tokom protekle decenije, no porast broja gijaznih i osoba koje pate od visokogholesterola mogao bi ponovo povećati broj HCC-a. Tome bi sad mogli dodati činioce iz životne sredine. Naime, istraživači su utvrdili da se tragovi PFOS-a, ali i perfluroktanoata (PFOA) i perfluoroheksan sulfonata (PFHxS) nalaze u vodi, a zbog svojeg vremena poluraspada od sedam godina opstajaće još neko vreme.

Istraživači su utvrdili da PFOS menja normalne procese metabolizma glukoze, žučne kiseline i metabolizma vrste aminokiselina koje se nazivaju aminokiseline razgranatog lanca u jetri.

Ranije studije su utvrdile da veliki postotak odrasle populacije u svetu u svojoj krvi ima merljive koncentracije ovih jedinjenja (u SAD taj broj iznosi čak 98 odsto), pa se naučnici pitaju postoji li iznos kontaminacije koja bi se mogla smatrati sigurnom?Istraživači sa Univerziteta Južna Kalifornija, u saradnji sa Univerzitetom Havaji, analizirali su krv 50 osoba s dijagnozom HCC-a i uporedili je sa uzorcima 50 dobrovoljaca bez dijagnoze. Uporedivši količine različitih tipova hemikalija u uzorcima krvi uzetim pre nastanka raka jetre, povezali su prisutnost PFOS-a i pojavu HCC-a.

Istraživači su utvrdili da PFOS menja normalne procese metabolizma glukoze, žučne kiseline i metabolizma vrste aminokiselina koje se nazivaju aminokiseline razgranatog lanca u jetri. Poremećaj normalnih metaboličkih procesa u jetri može uzrokovati gomilanje više masti u jetri, stanje poznato kao nealkoholna masna bolest jetre ili NAFLD. Poslednjih godina došlo je do dramatičnog i neobjašnjivog porasta NAFLD-a širom sveta, što je zabrinjavajuće jer ljudi sa NAFLD-om imaju mnogo veći rizik od pojave raka jetre.

„Ova studija popunjava važnu prazninu u našem razumevanju pravih posledica izloženosti ovim hemikalijama, kaže glavna autorica studije”, Lida Čaci, profesorka javnog zdravstva Medicinskog fakulteta Kek.Iako bi ona mogla dati nove uvide u mehanizme bolesti jetre koje su uzrokovane činiocima iz životne sredine, istraživači upozoravaju da je potrebno uraditi širu studiju da bi se njihovi zaključci potvrdili. Takođe dodajuda je potrebno utvrditi koji bi tačan iznos hemikalija u okolini (a onda i ljudskom telu) mogao biti bezbedan da bi se znalo na vreme ograničiti njihovu upotrebu.

(Zimo)

O autoru

administrator

Ostavite komentar