TAKNUTO ĆAKNUTO

I BILJKE IMAJU MOZAK

541 pregleda
Arabidopsis (Vikipedija)

Mogu li biljke da misle? Kopnene su evoluirale pre 450 milijuna godina, a trava je počela da raste tek pre 40 miliona godina. U tom razdoblju razvile su neke neverovatne osobine, a jedan od njih upućuje na svojevrsni primitivni mozak? Upravo to su ustanovili na Univerzitetu Birmingem, iako ni izdaleka na podseća na životinjski, a kamoli ljudski.

Naime, to su dve grupe ćelija koje se ponašavaju kao neka vrsta zapovednog središta i odlučuju o životnom ciklusu biljke. Najbitnije je to što one pokreću klijanje, a to je proces koji mora biti pažljivo usmeravan da bi se izbeglo prerano pojavljivanje izdanka na površini. Prepoznate su u embrionima male cvetajuće biljke arabidopsis: jedne stišavaju semenje da ostane uspavano, a druge podstiču klijanje. I zamislite: međusobno se sporazumevaju posredstvom hormona, slično nervima u mozgu! Dakle, ove ćelije procenjuju uslove u okolini i odlučuju kada je najpogodnije vreme klijanja.

A zašto postoje dve vrste ćelija? Naučnici smatraju da su neophodna dva različita nalaza ili, slobodno rečeno, mišljenja, a klijanje započinje tek kada se oni usaglase. Iako biljke tehnički nemaju mozak, ponekad se ponašaju kao da ga imaju.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar