MEĐU IZMEĐU

KAMP DAROVITIH U IDVORU

737 pregleda
Polaznici kampa 2017

Regionalni centar za talente „Mihajlo Pupin” iz Pančeva postoji 17 godina, a prvi koraci nainjeni su aprila 2000. kada su testirani učenici koji žive u opštini Pančevo. Prva predavanja u stalnoj školi počela su u proleće sledeće  godine: sa 23 predavača u 11 disciplina i oko 200 polaznika.

„Ništa ne čini čoveka toliko srećnim kao njegovo
pošteno uverenje da je učinio sve što je mogao,
ulažući u svoj rad svoje najbolje sposobnosti.”

Mihajlo Pupin

Danas nastavu pohađa oko 500 učenika u 14 oblasti (matematika, fizika, hemija, biologija, programiranje, istorija, geografija, zaštita životne sredine, gramatika i stilistika srpskog jezika, književnost, kreativno pisanje, likovna umetnost, film i pozorište, psihologija) sa oko 40 grupa (postoji škola arhitekture opšteg karaktera – ne samo za učenike). Za pohađanje više nije presudan test inteligencije, već postignuća i želja da se unapredi znanje.

Stalna škola po predmetima održava se svakog vikenda, a traje od novembra dok se ne završe takmičenja. Organizuju se kampovi, eksurzije, seminari, konkursi, takmičenja… Broj osvojenih nagrada na državnim i međunarodnim takmičenjima znanto je porastao u odnosu na prethodne godine.

Pre šest godina uspostavljena je saradnja sa MZ Idvor, potom sa OŠ „Mihajlo Pupin” i Domom kulture iz Idvora. Tada su prvi put organizovani kampovi iz programiranja i ekologije za osnovce i srednjoškolce.

Osmog jula otvoren je sedmi naučni i edukativni kamp Mihajlo Idvorski Pupin, koji će trajati do 18. jula. Tema kampa je: Kompjuterske simulacije u fizici korišćenjem alata EJS. Učestvuje 20 učenika, uglavnom osmog razreda. Pri tome će polaznici savladati softverski alat Eclipse, jedan najčešće profesionalno korišćenim open source programe za programski jezik Java. Za simulacije u fizici koristi se EJS (EasyJava Simulation). Gostujući predavači bili su: prof. dr Jovan Puzović, mr Jovan Jović i dr Lazar Karbunar

I ovaj kamp, poput ostalih aktivnosti Centra za talente iz Pančeva, ne košta polaznike, a navešćemo samo najtrajnije sponzore, uz izvinjenje nespomenutim: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Elektroprivreda Srbije, Grad Pančevo, Opština Kovačica, Elektromreže Srbije, Fondacija „Mladen Selak”…

Dr Dragoljub Cucić

 

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar