MEĐU IZMEĐU

KANCER U HIBERNACIJI

698 pregleda

Prema najnovijem istraživanju, ćelije raka mogu da budu u hibernirati medveda zimi” kada se suoče s pretnjom za opstanak, poput hemoterapije. U takvoj situaciji sposobne su aktivirati stanje u kojem mogu preživeti s vrlo oskudnim resursima.

Da bi se uspelo u lečenju karcinoma, važno je znati na koji se način ćelije raka odupiru lečenju. Naime, nekoliko godina nakon lečenja zna doći do recidiva tumora, odnosno njegove ponovne pojave, iako neko vreme nije bilo znakova bolesti.Preliminarna istraživanja kolorektalnog karcinoma, koji je zahvatio ljudsko tkivo, pokazala su da ćelije znaju preći u stanje niskog nivoa održavanja u kojem uspevaju biti otporne na lekove, piše ScienceAlert. Tumor funkcioniše kao jedinstven organizam koji može aktivirati stanje u kojem štedi energiju da bi preživeo, rekla je hirurg Ketrin O’Brajen iz Instituta za rak Princeza Margareta u Kanadi.Znamo za primere životinja koje ulaze u reverzibilno stanje usporenog metabolizma i niske telesne temperature da bi izdržale surove uslove. Izgleda da su ćelije raka lukavo usvojile istu taktiku da bi preživele , dodala je ona.

Naučnici su ćeije raka kolona i rektuma u laboratoriji izložili hemoterapiji i primetili su da one, kada su izložene lekovima, koordinisano prelaze u isto stanje hibernacije. Ćelije su se prestale razmnožavati, što znači da im je trebalo vrlo malo hranjivih tvari da bi preživele.Sličan ogled napravili i na miševima kojima su presadili ćelije kolorektalnog karcinoma. Kada su miševi razvili tumore određene veličine, naučnici su ih lečili standardnom hemoterapijom. Primietili su zanemarljiv rast tumora kod onih miševa koji su se lečili tokom razdoblja od osam sedmica. Kada je lečenje prekinuto, tumor je ponovo počeo da raste.

Osim mehanizma koji nalikuje hibernaciji, stručnjaci su kod ćelija raka uočili još jedan trik – autofagiju. Autofagija je metabolički proces kojim jelo uklanja vlastite oštećene ili nefunkcionalne ćelije i na taj način se rešava otpada. No, ćelije raka znaju jesti same sebe da bi došle do hrane potrebne za opstanak. Naučnici su u laboratoriji ciljanim procesima inhibirali proces autofagije i stanje hibernacije kod ćelija raka i nakon toga ih potpuno eliminisali hemoterapijom. To bi u budućnosti mogao biti jedan od načina lečenja tumora otpornih na konvencionalne tretmane.Ovo nam pruža jedinstvenu terapijsku mogućnost. Moramo ciljati ćelije karcinoma dok su u usporenom, ranjivom stanju, pre nego što steknu genetske mutacije zbog koji postaju rezistentne na lijekove”, rekla je O’Brajen.Istraživanje pod nazivomColorectal Cancer Cells Enter a Diapause-like DTP State to Survive Chemotherapyobjavljeno je u časopisu Cell.

(Izvor Indeks)

 

O autoru

administrator

Ostavite komentar