EKOSOFIJA

KORMORANI ADOM JEZDE

413 pregleda
Mali vranac (Vikipedija)

Evropska populacija malog vranca postepeno se oporavlja zahvaljujući raznim merama zaštite. Ipak, stanje se i dalje prati kako bi se obezbedio ekološki optimalan broj tih ptica.

Mali vranac pripada familiji kormorana. Dostiže veličinu od 50 centimetara a sreće se u vodenim staništima. Nastanjuje slivove velikih reka i jezera, hranu traži na barama, ribnjacima, mrtvajama i sličnim staništima.

Gnezdi se kolonijalno u trsci i na drveću. Živi samostalno ili u grupama, a može se prilagoditi i prisustvu ljudi. Često deli stanište sa čapljama i kašikarama.

Mali vranac je zaštićena vrsta u
Srbiji, a nalazi se i na brojnim
Međunarodnim dokumentima koji se
odnose na zaštitu vrsta i staništa.

Rasprostranjenje vrste je ograničeno na Panonsku niziju, slatkovodna staništa istočnog jadranskog priobalja, Balkana, Male Azije, Mesopotamije, Kaspijskog, Aralskog i Crnomorskog sliva.

Ornitolog Zavoda za zaštitu životne sredine Srbije Miloš Radaković kaže za RTS da su najznačajnija staništa malog vranca u delti Dunava, a bliže Srbiji ‒ na Skadarskom jezeru, gde je prisutan veliki broj gnezdećih parova: „Staništa malog vranca u Srbiji su uglavnom u Vojvodini i u Negotinskoj Krajini. Tokom zime postoje dodatna kretanja i oni se mogu videti na svim većim vodenim površinama, čak i južno od Save i Dunava”, objašnjava Radaković.

Prema poslednjim informacijama, U Srbiji se, u nekoliko kolonija, gnezdi između 900 i 1.600 parova malog vranca. Brojanjem tih ptica na Savi, u Beogradu, u decembru 2016. godine izbrojano je 3.700 jedinki, što je gotovo upola manje od početka brojanja 2006-2007. godine, kada je izbrojano blizu 7.000 jedinki. Jedan od ugrožavajućih faktora je most na Adi, naveo je Radaković.

U centru Beograda, na Savi, populacija malog vranca ostaje i tokom zime, a kako je reč o urbanom području ‒ vrlo je teško sprovesti mere zaštite. Isušivanje terena takođe narušava stanište tih ptica.

Mali vranac je zaštićena vrsta u Srbiji, a nalazi se i na brojnim međunarodnim dokumentima koji se odnose na zaštitu vrsta i staništa.

(Maja Stojanović RTS)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar