LICE VEČNOSTI

KOSMIČKI UM

652 pregleda
Max Pixel

(Alisa iza Plankovog zida)

Živko Teodosić

Pre Velikog praska, i pre bilo čega, postojao je sveprisutni, beskonačni i bezvremenski um, u formi savršeno homogenog, izomernog i apsolutno simetričnog, skalarnog polja; beskrajna i bezvremenska misleća celina – struktura sastavljena od misli (informacija, ili tahiona?), svaka sa sopstvenom, samostvorenom energijom, koja potiče od nekog naelektrisanja, ali bez dimenzije vremena.Po neizbežnom nalogu unutrašnje logike, ta struktura je podvrgla transformaciji svoju misaonu (informacionu) energiju (ili samo deo te energije), po kôdu koji je rodio ovaj naš univerzum (ili više različitih), sa fizičkim zakonima, odnosima i pojavama, ovakvim kakve jesu. U drugim univerzumima zakoni mogu biti drugačiji.

Postoji samo jedan plan: superinteligentno, misaono (informaciono) polje, koje samo sebe transformiše na način opisan na početku. Sve promene u nastanku i evoluciji kosmosa su manifestacije procesa transformacije energetskog polja: od savršeno homogenog, izomernog i simetričnog energetskog polja u različite forme prostorno i vremenski determinisanog, fizičkog univerzuma.

Većina ljudi svet doživljava i razumeva koristeći zdrav razum. To je najprirodnija stvar. Ali zdrav razum ne samo da nije dovoljan nego i zavarava čoveka, jer ima fiziološka ograničenja i ne može pojmiti mikro i kvantni svet, pošto nema čula kojima bi to učinio. Ne može da vidi, čuje, oseti… kvantni svet, kako inače poima i razume makro svet, jer pojave u njemu registruje svojim čulima. U kvantnom svetu zdrav razum, i logika zasnovana na njemu, nisu od velike koristi. Verovatno prave štetu, jer sputavaju imaginaciju. O pojavama na kvantnom nivou, mora se posegnuti za apstraktnim načinom mišljenja i za maštom. U moru izmaštanih grešaka pojaviće se neka originalna ideja, koja razrešava problem i omogućava dalji progres.Svi delovi celine, od najsitnijeg do nakrupnijeg, nose u sebi seme i kôd one savršenosti od koje je sve sačinjeno: neki manje, neki više – ljudska bića najviše. Barem, koliko mi znamo.

(OPŠIRNIJE u novom štampanom broju GALAKSIJE: kliknite iznad naziva časopisa na ikonicu PRETPLATA).

 

O autoru

administrator

Ostavite komentar