ARGUSOV POGLED

KOSOOKI POGLED NA SEKS

665 pregleda

Da li je moguće pronaći analogiju glede tretmana seksualnog čina kroz istoriju jednog Evropljanina i jednog Dalekoistočnjaka?

Ana Pavlović

Pođemo li od dela Zemljine kugle odakle se sunce rađa – najuzbudljivije seksualno iskustvo koje je Kinez mogao da doživi (počev od otprilike desetog veka naovamo) bilo je da gleducka smanjena ženska stopala. Praksu vezivanja uveli su igrači sa carskog dvora, podržala aristokratija u znak prestiža, a zatim usvojila srednja klasa koja je dostojanstvo demonstrirala glumatajući čednost. Budući da seks ne voli da se preispituje o tome za čim žudi, stotinama godina potom su sapete nožice ostale neosporan predmet seksualne želje.

Kineska svirepa erotičnost

Šepanje njihovih vlasnica je uzbuđivalo muškarce, a čitavi seksualni priručnici su posvećeni nekih osamnaest poza u kojima snošaj može da se kombinuje sa obradom stopala – recimo ljubljenjem, sisanjem, grickanjem ili žvakanjem semenki dinja i badema stavljenim među prste. Roditelji su većom cenom tarifirali kćeri – buduće prostitutke sa deformisanim stopalima, a devojčice sa zauvek izlomljenim kostima su posebno pohvaljivane i nagrađivane.

Sukcesivno i licemerno, bogataši su
se skandalizovali nad dovitljivom
razvratnošću ubogih (koji su se barem
dostojanstveno zaljubljivali i odljubljivali),
da bi ih potom i sami upražnjavali.

Mandžurci, koji su Kinu pokorili u sedamnaestom veku, bezuspešno su zabranjivali ovo sado-mazohističko, muško-žensko zadovoljstvo, za koje se smatralo da nije ništa manjeg intenziteta od samog polnog odnosa. Stopala su se i dalje prikrivala, te tako ostajala tajanstvena kao i polni organi.

Ispostavlja se da je ovaj naročiti oblik svirepe erotičnosti Kina razvila na vrhuncu svog napretka, kada je u svetu prednjačila u tehnologiji i umetnostima, jer joj je to blagostanje dozvoljavalo. (Evropski pandan je korset, koji su uzaludno razapinjali lekari od rimskog doba do devetnaestog veka),

Umesto da se šire predstave o uživanju, smenjivali su se periodi represije i slobode. Sukcesivno i licemerno, bogataši su se skandalizovali nad dovitljivom razvratnošću ubogih (koji su se barem dostojanstveno zaljubljivali i odljubljivali), da bi ih potom i sami upražnjavali. Ova krivulja perioda razvrata erotske umetnosti oscilirala je od nekoliko decenija, do čak nekoliko vekova.

Te tako (premda porno-predmeti datiraju barem od 1000. godine pre nove ere) prvi vrhunac u njihovoj proizvodnji zbio se u sedmom veku nove ere, kada se carstvo proširilo sve do Irana, Koreje i Vijetnama: napredak je posve povoljno uticao na njihovo sladostrašće, možda upravo zbog toga što su Kinezi bili smrtno ozbiljni glede svog uspeha.

Setimo se samo s kakvom žestokom strašću
su kineski komunisti pedesetih godina
dvadesetog veka sistematski devastirali
ogromnu količinu erotskih antikviteta.

Potom je u trinaestom veku vaspostavljeno puritanstvo kao zvanična vera, a u osamnaestom je renesansa erotičnosti otkrila moderne bordelske prostitutke, sa Nankingom – centrom kulture, zabave, i besprimernog rasipništva. U devetnaestom veku je car Tungdži umro od sifilisa, a u ustanku u Tajpingu (1850) šest hiljada zarobljenih dečaka je uškropljeno i proizvedeno u prostitutke, ali zbilja (uključivši sapeta stopala i napadnu šminku!).

Car Tungdži (Vikipedija)

Većina zemalja bi mogla da otprati neku sličnu istoriju smene opsesija i iznenadnih preokreta. Kadikad je puritanstvo „napadalo” sleva, ponekad i sdesna, katkad od vlasti ili kao reakcija na nju. Ne postoji zlatno doba na koje bismo se mogli pozvati kad je u pitanju seks (kao ni kultura, uostalom!).

Setimo se samo s kakvom žestokom strašću su kineski komunisti pedesetih godina dvadesetog veka sistematski devastirali ogromnu količinu erotskih antikviteta, ne bi li izbrisali sećanje na ove (smatrali su) problematične epizode svoje prošlosti.

Evropa je u to vreme, doduše, isuviše bila zabavljena vidanjem ratnih rana, pregrupisavanjem na istočni i zapadni blok te „vraćanjem u sedlo”  da bi se seksualne teme našle na dnevnom redu. Ali se uveliko spremao teren za nastupajuću seksualnu revoluciju, decu cveća i Meri Kvant.

(Izvor RTS)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar