MEĐU IZMEĐU

KVANTNI VANZEMALJCI

739 pregleda
Shutterstock NASA

Iako nisu pronađeni ikakvi dokazi za vanzemaljski život, to ne znači da on ne postoji. Zato je tim naučnika smislio matematički model koji pokazuje da bi mali zeleni” mogli slati poruke širom svemira putem kvantne fizike. Ljudi tek rade na realizaciji ove kategorije razmene informacija – kvantne komunikacije. Naime, pretpostavlja se da bi kvantna mehanika mogla omogućiti do sada najbrži prenos, samo to treba uraditi u praksi.

Jedna od glavnih prepreka je ta da su kvantne mreže vrlo krhke i podložne smetnjama. No prema novom istraživanju, one bi mogle putovati svemirom bez urušavanja sistema, piše Science Alert. Kvantna stanja su generalno vrlo delikatna i, ako dođe do spoaljašnje interakcije, sistem se raspada, rekao je fizičar Arjun Berera sa Univerziteta Edinburg u Velikoj Britaniji. On je sa svojim kolegom teorijskim fizičaromHaime Kalderon-Figuerom izračunao kretanja iks-zraka kroz prazan prostor da bi proverili potencijalnu dekoherenciju, odnosno raspad kvantnog stanja.

Kad bi se fotoni, čestice svetlosti, koristili kao kvantne čestice, smatraju naučnici, mogli bi se slati na udaljenosti od više stotina hiljada svetlosnih godina, što je više nego veličina naše galaksije. Delom to je stoga što je prosečna gustina materije u svemiru mnogo manja nego na Zemlji, a ovo okruženje znači manje šanse za smetnje. Čak ni gravitaciona sila ne bi mogla poremetiti kvantnu komunikacionu mrežu.Postoji verovatnoća da se na međuzvezdanim udaljenostima može uspostaviti kvantna komunikacija putem fotona, posebno fotona u području iks-zraka, navode pomenuti fizičari.

Naravno, ideja da vanzemaljski oblici života koriste kvantne mreže da razgovaraju jedni s drugima ili da pokušaju da stupe u kontakt s nama potpuno je hipotetska, ali u isto vreme astronomima omogućuje još jedan potencijalni faktor za praćenje života u svemiru. „Vanzemaljskoj civilizaciji bi verovatno bio interesantan znatan prenos informacija koji se može postići kvantnim signalom, s tim da bi za dekodiranje bio potreban funkcionalan kvantni računar, smatraju ovi fizičari.

Čak ni kvantna komunikacija nije svemoguća, a informacije još ne mogu putovati brže od brzine svetlosti, tako da bi poruci možda trebalo nekoliko godina da stigne na svoje odredište.Istraživanje naslovljeno

Viability of quantum communication across interstellar distancesobjavljeno je u časopisu Physical Review D.

(Indeks)

O autoru

administrator

1 komentar

  • Prostor nema kvantne osobine već je u pitanju kontinum.Zbog toga svaka tačka prostora u bilo kom vremenu ima svoj talasni otosak.Stoga ni jedna prostorna tačka u bilo kom vremenu nije nedostupna već naprotiv.Osnovni problem leži u narativu da univerzum ima svoj početak i da se sve gleda kroz prizmu materijalne tvari odnosno diskretnih elemenata.To takođe znači da kada je materija“nastala“ona se istovremeno otuđila od prostora i ne postoji nikakva veza između njih-veoma pogrešno.Odnosno,da sve može da se svede na elementarni deo.Kada gledate na taj način onda ste ograničeni u razumevanju određenih fizičkih procesa i jednostavno ne možete videti dalje od svojih zabluda.Komunikacija brža od svetlosti se može ostavriti bez ikakvih napora sa današnjim nivoom tehnologije.Čak su ljudi primali informacije spolja ali ih ne razumu jer jednostavno ne znaju o čemu se ovde radi,pripisujući ih prirodnim fenomenima.Ono što mogu reći je da se podaci mogu poslati unapred vremenski kao i unazad vremanski a zbog toga prostorno ograničenje nije relevantno kao ni trenutak slanja informacije.Sumnjam da ćete me razumeti ali ni ja ne mogu više o tome da govorim.

Ostavite komentar