DARVINOVA NIT

LEČENJE MUTACIJOM

147 pregleda
Wikimedia

Protok signala/informacija se kreće u oba smera i postoji konstantna težnja da se jedinka što bolje prilagodi uslovima za život i sebi obezbedi reprodukciju.

Ekskluzivno

Master Danica Stevanović

Živa bića ne žive u izolaciji i ne primaju pasivno signale iz životne sredine i ne trpe ono što im okolina nameće. Protok signala/informacija se kreće u oba smera i postoji konstantna težnja da se jedinka što bolje prilagodi uslovima za život i sebi obezbedi reprodukciju. Modifikacijom gena – mutacijom ili epigenetskom modifikacijom – čime se odlučuje koji će se geni i kada aktivirati, vodi se borba za opstanak koja nosi oznaku: „Radovi u toku.

Tokom istorije ljudi su migrirali širom sveta i nailazili na raznovrsne patogene, a prirodna selekcija je omogućila rasprostranjenost alela (jedna od mnogobrojnih verzija istog gena na određenoj poziciji u hromozomu), koji je i domaćinu i patogenu davao prednost u novom ekosistemu. Mikrobi koji smanjuju reproduktivni potencijaldomaćina ‒ izazvan bilo preranom smrću ili narušenim zdravljem ‒ imaju tendenciju da kod domaćina omoguće selekciju gena koji mogu pružiti otpornost na njih. Efekat pozitivne selekcije jesu varijante gena koje pospešuju opstanak i plodnost. Negativna selekcija nastoji da eliminiše gene koji štete populaciji, kao što je to slučaj u području delte reke Gang, gde je narod s nultom krvnom grupom nosio veći rizik od umiranja od kolere, nego neko sa drugačijom krvnom grupom. Ova rizična populacija je usled smanjene reprodukcije dovela do toga da ta geografska oblast u današnje vreme ima najmanju koncentraciju ljudi s nultom krvnom grupom, što je u skladu sa negativnom selekcijom.

Ako smo išta naučili o genetskoj varijabilnosti, to je da živa bića ne žive u izolaciji i ne primaju pasivno signale iz životne sredine i ne trpe ono što im okolina nameće. Protok signala/informacija se kreće u oba smera i postoji konstantna težnja da se jedinka što bolje prilagodi uslovima za život i sebi obezbedi reprodukciju.

(OPŠIRNIJE u novom štampanom broju GALAKSIJE: kliknite iznad naziva časopisa na ikonicu PRETPLATA).

O autoru

administrator

Ostavite komentar