MEĐU IZMEĐU

LIČNI PODACI UGROŽENI

466 pregleda
DIS

Društvo za informatiku Srbije (DIS) organozovalo je nedavno tribinu na temu „Stanje i trendovi u zaštiti podataka o ličnosti –novi oblici ugrožavanja privatnosti i potrebne mere”. Povod su bila mišljenja da se privatnost ozbiljno ugrožava. To je potvrđeno u anketi sprovedenoj u novembru 2022, koja se može pogledati na sajtuwww.dis.org.rs. Ispitanici su izjavili da ih je 38,% doživelo neprijatnosti s podacima o ličnosti i da je, čak, 73,7% uočilo nove oblike ugrožavanja privatnosti (slanje računarskih virusa, zloupotrebe kolačića”, ucene, zlostavljanje i progon preko interneta, upućivanje pretećih poruka, zloupotreba JMBG, nekontrolisana primena video-nadzora i softvera za prepoznavanje lica i druge).

Sačinjen je istoimeni dokument koji je poslužio kao osnova za diskusiju i sledeće zaključke:

Postoji pravni osnov za zaštitu podataka o ličnosti, ali je potrebni njegovo unapređivanje boljim regulusanjem video-nadzora, primene softvera za analizu lica i drugo;

Treba pojačati ulogu poverenika za zaštitu podataka o ličnosti;

Stalno ažuritati softver za zaštitu od virusa i zlonamernog softvera;

Neodgovarati na poruke nepoznatih lica;

Obazrivo koristiti kolačiće”;

Kriptografski zaštiti važnije poruke;

Javne evidencije s podacima o ličnosti držati na domaćim serverima;

Stalno informisanje i edukacija o opasnostima za ugrožavanje podataka o ličnosti;

Jačati ulogu domaćeg CERTA,

Najteže oblike ugrožavanja privatnosti kvalifikovati kao krivično delo;

Proveravati sigurnost sistema za onlajn plaćnja;

Ne slati JMBG i brojeve platnih kartica preko interneta,

Preko medija i obrazovanja obaveštavati javnost o novim opasnostima za podatke o ličnosti i dr.

Zaključeno je da se predlozi upute nadležnim organima i prati kako se realizuju.

Nikola Marković

O autoru

administrator

Ostavite komentar