ATINSKI TRG

MAGNETNI AKUMULATORI

272 pregleda
Ilustracija (Pixabay)

Najveći kapacitet magnetnog akumulatora javlja se u procepima u zoni subdukcije tektonskih ploča. Tipičan primer su zemljotresi u Turskoj.

Mr Milan T. Stevančević

Poznato je da vremenski promenljiva električna polja izazivaju pojavu promenljivih magnetskih polja. Isto tako promenljiva magnetska polja izazivaju pojavu promenljivih električnih polja. To znači da postoji uzajamna povezanost magnetskih i električnih polja. Međutim u prirodi se javlja još jedna nematerijalna prirodna pojava koja se naziva elektromagnetna indukcija. Šta je to?

Kada se u promenljivo magnetsko polje unese neki provodnik javiće se električna struja koju nazivamo indukovanom strujom. To je veličanstvena nematerijalna prirodna pojava kod svih interplanetarnih magnetskih polja koje stvaraju čestice sunčevog vetra. Naelektrisane čestice u svom kretanju stvaraju materijalnu konvekcionu električnu struju, a ova nematerijalno magnetsko polje. Nematerijalno magnetsko polje, dejstvom nematerijalne elektromagnetske indukcije tvori nematerijalnu kondukcionu električnu struju u unutrašnjosti Zemlje.(2022. Milan T. Stevančević Heliocentrična elektromagnetna seizmologija). Prikaz magnetisanja tektonskih ploča:

 

Konvekciona električna struja strujnog polja

Nematerijalno magnetsko polje koje prodire u unutrašnjost Zemlje

Indukovana kondukciona električna struja u unutrašnjosti Zemlje

Nematerijalno magnetsko polje magnetiše tektonske ploče

U tektonskim pločama magnetsko polje i magnetska indukcija imaju suprotne smerove, dok u procepu imaju iste. Procep slabi magnetsko polje u tektonskim pločama, a jača u procepu ili rasedu. Raspodela magnetskog polja i magnetske indukcije ukazuje da hipocentar zemljotresa može biti samo u procepu ili rasedu. Matematička analiza pokazuje da se procepi i rasedi ponašaju kao magnetni akumulatori koji su nepoznati nauci.

Najveći kapacitet magnetnog akumulatora javlja se u procepima u zoni subdukcije tektonskih ploča. Tipičan primer su zemljotresi u Turskoj. Kapacitet raseda je mnogostruko slabiji od kapaciteta procepa, pa su i zemljotresi slabiji. Najjače magnetisanje tektonskih ploča javlja se kada je smer kretanja strujnog polja paralelan za procepom. Magnetisanje tektonskih ploča ne postoji, odnosno nema zemljotresa kada je smer strujnog polja upravan na smer procepa ili raseda. Zbog toga je za prognozu potrebno znati pravac prostiranja procepa ili rasada.

O autoru

administrator

Ostavite komentar