?> MRAČNE PESME SKANDINAVIJE | Galaksija Nova
USHOĐENJE UOBRAZILJE

MRAČNE PESME SKANDINAVIJE

Molski akordi (Vikipedija)

Molski akordi (Vikipedija)

Autori najnovije studije potvrdili su da su durski akordi više povezani sa pozitivnim rečima nego molski akordi.

Istraživači sa Univerziteta u Indijani proučavali su i vezu između akorada i tekstova pesama i zaključili da u tužnim i veselim pesmama postoje određeni obrasci.

Da li ste nekada pomislili da veza između akorada pesme i njenih reči utiče na to da li ćemo tu pesmu perecepirati kao veselu ili tužnu? Najnovije istraživanje sa Univerziteta u Indijani govori upravo o toj vezi.

Neočekivano, septakordi (akordi sa
četiri različite tona) imaju čak
i veću povezanost sa pozitivni
rečima u tekstovima pesama.

U uvodnom delu studije pod nazivom The Minor fall, the Major lift: inferring emotional valence of musical chords through lyrics, objavljene sredinom novembra, istraživači kažu da su motivisani idejom da se emotivni sadržaj akorada reflektuje u rečima odgovarajućih pesama, pa su analizirali veze između tekstova i vrste akorada.

Kako bi ovu ideju sproveli u delo, istraživači su koristili podatke iz nekoliko onlajn izvora. Pre svega, skinuli su tekstove i akorde oko 90.000 popularnih pesama sa veb-sajta Ultimate Guitar. Kako bi složili tekstove pesama prema emocijama, uzeli su podatke sa sajta labMT, koji procenjuje u kojoj meri reči iskazuju zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, odnosno valencu reči.

Zanimljivo je i da ova studija pokazuje
da je takozvani sentiment pesama dugo
bio u opadanju – od 1950. do 2000. godine.

Povezujući emocionalnu vrednost reči sa vrstom akorda koji ih prati, autori su potvrdili da su durski akordi više povezani sa pozitivnim rečima nego molski akordi. Neočekivano, otkrili su i da septakordi (akordi sa četiri različite tona) imaju čak i veću povezanost sa pozitivnim rečima u tekstovima pesama.

Istraživači sa Univerziteta u Indijani proučavali su i vezu između akorada i tekstova pesama iz različitih geografskih regiona, muzičkih žanrova i istorijskih razdoblja. Kada je reč o muzičkim žanrovima, istraživači su došli do zaključka da pank i metal ostvaruju nisku emotivnu valencu akorada sa rečima odgovarajućih pesama, dok je najviša valenca, odnosno najveći stepen prijatnosti uočen kod religijske muzike i rok muzike iz šezedesetih godina prošlog veka.

Zanimljivo je i da ova studija pokazuje da je takozvani sentiment pesama dugo bio u opadanju – od 1950. do 2000. godine. Međutim, od 2010. godine do danas postoji sasvim suprotan trend, kažu istraživači – trend porasta valence tekstova pesama.

Kada je reč o vezama između reči i akorada kroz različite geografske regione, autori studije tvrde da pesme koje potiču iz Azije imaju najveću valencu, dok skandinavske imaju najmanju valencu, i to, kako oni tvrde, verovatno jer su takozvani mračni žanrovi najrasprostranjeniji u skandinavskim zemljama.

(Ivana Nikolić, CPN)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar