DARVINOVA NIT

MUŠKI HORMON ZA RAK?

274 pregleda
Shtterstock

INSL3 može da predvidi njihovo buduće zdravlje!

Različite bolesti povezane sa uzrastom, uključujući slabost kostiju, seksualnu disfunkciju, dijabetes, karcinom i kardiovaskularne bolesti, mogu da se predvide pomoću jednog hormona koji se pojavljuje na stalnom nivou kod muškaraca tokom njihovog života, otkriva novo istraživanje.Taj hormon je INSL3 (Insulin-Like Peptide3), a prvi put se pojavljuje tokom puberteta. Od tada, njegovi nivoi samo malo opadaju u starosti. Ova konzistentnost i rano doba u kome se pojavljuje čine INSL3važnim za naučnike, a možda i za zdravlje muškaraca, piše Science alert.

Novo istraživanje pokazuje da će neko sa nižim nivoima INSL3u mladosti verovatno imati niže nivoe hormona u starosti. Ako se to prevede u veći rizik od zdravstvenih komplikacija – kao što studija ukazuje da može da bude slučaj – tim zdravstvenim rizicima bi moglo potencijalno da se upravlja mnogo godina ranije.„Razumevanje zašto je kod nekih ljudi veća verovatnoća da će razviti invaliditet i bolest je od vitalnog značaja da bi se pronašle intervencije koje će obezbediti ljudima ne samo dug život, već i zdrav život kako stare”, kaže reproduktivna endokrinološkinja Ravinder Anand-Ivel sa Univerziteta u Notingemu u Velikoj Britaniji.

Istraživači ukazuju na to da nivoi INSL3 u krvi pouzdano koreliraju sa brojem i zdravljem Lajdigovih ćelija u testisima, a manje ovih ćelija i manje testosterona takođe je povezano sa brojnim zdravstvenim problemima u kasnijem životu.

Ona dodaje da je ovo otkriće hormona važan korak u razumevanju navedenog i da će omogućiti pojedinačnu pomoć ljudima.INSL3prave iste ćelije u testisima koje proizvode testosteron, ali za razliku od testosterona, INSL3ne fluktuiras odrastanjem muškarca.Da bi pratili nivo INSL3u krvi, istraživači su uzeli uzorke od više od 2.200 muškaraca u osam različitih regionalnih centara u Evropi. Nivoi kod muškaraca ostali su stabilni tokom vremena i takođe su značajno varirali među pojedincima, dovoljno da razdvoje zdravstvene rizike.

Istraživači ukazuju na to da nivoi INSL3u krvi pouzdano koreliraju sa brojem i zdravljem Lajdigovih ćelija u testisima, a manje ovih ćelija i manje testosterona takođe je povezano sa brojnim zdravstvenim problemima u kasnijem životu.„Sada znamo važnu ulogu ovog hormona u predviđanju bolesti i kako se ona razlikuje kod muškaraca, pa skrećemo pažnju na to da otkrijemo koji faktori imaju najveći uticaj na nivo INSL3u krvi”, objašnjava molekularni endokrinolog Ričard Ivel sa Univerziteta u Notingemu.

Buduće studije bi trebalo da se „fokusiraju na duže vremenske periode da se utvrdi da li INSL3, meren kod mlađih ili sredovečnih muškaraca, zaista predviđa kasniju pojavu zdravstvenog problema koji zavisi od starosti”.

On dodaje da preliminarni rad ukazuje nato da bi ishrana u ranom periodu života mogla da ima ulogu, ali mnogi drugi faktori, kao što su genetika ili izloženost nekim endokrinim disruptorima iz životne sredine.U devet kategorija morbiditeta koje su učesnici prijavili u upitnicima, uključujući karcinom, dijabetes i kardiovaskularne bolesti, INSL3 je bio povezan sa povećanim rizikom od morbiditeta kod njih osam.

Jedna oblast koju naučnici, takođe, žele da istraže u budućim studijama jesteuticajINSL3na seksualno zdravlje, sa svojom snažnom vezom sa testosteronom, ali to nije bilo detaljno uključeno u ovo konkretno istraživanje.Buduće studije bi trebalo da se „fokusiraju na duže vremenske periode da se utvrdi da li INSL3, meren kod mlađih ili sredovečnih muškaraca, zaista predviđa kasniju pojavu zdravstvenog problema koji zavisi od starosti”, zaključuju istraživači.

Ako se daljim studijama utvrdi veza između INSL3i ovih zdravstvenih rizika, a naučnici su u stanju da tačno odrede zašto ova veza postoji, to znači da pripreme mogu da se obave mnogo ranije da bi se pokušalo uočavanje i zaustavljanje različitih zdravstvenih stanja povezanih sa starenjem.Istraživanje je objavljeno u časopisuFrontiers in Endocrinology.

(N1)

O autoru

administrator

Ostavite komentar