MEĐU IZMEĐU

NA DOBROBIT PACIJENATA

616 pregleda

Više od 1.500 učesnika iz 65 zemalja na „Rehab viku 2019 u Torontu (Kanada), čiji je glavni organizator bio akademik Miloš R. Popović, naše gore list, imali su priliku da čuju najnovija saznanja i vide najsavremenije uređaje u naučnoj oblasti koja objedinjuje medicinu i inženjerstvo. Jedan od plenarnih predavača bio je akademik Dejan Popović.

 Lazar Jovanović

 „Toronto je (kulturološki i etnički) najraznovrsniji grad na planeti”, bila je poruka akademika Miloša R. Popovića, glavnog organizatora „Rehab vika 2019” u Torontu, na otvaranju konferencije. Doktor Popović je direktor KAJT istraživačkog instituta koji pripada bolničkom sistemu poznatom kao Rehabilitacioni institut u Torontu, i profesor je na Univerzitetu Torontu. U nastavku poruke on je rekao: „Ova raznovrsnost ideja i kultura omogućila nam je da postanemo jedan od lidera u oblasti rehabilitacionih tehnologija i medicinskih istraživanja”.

Isto se može reći i za samu konferenciju, koja je u svom četvrtom izdanju okupila inženjere, istraživače, kliničko osoblje, studente i predstavnike privatnog sektora iz 65 zemalja.

„Rehab vik” (https://www.rehabweek.org/) je jednonedeljni skup/konferencija u oblasti rehabilitacionih tehnologije, čiji cilj je da omogući i motiviše razgovor i saradnju različitih protagonista u ovom polju, kao što su lekari, inženjeri, terapeuti, psiholozi, naučnici, pacijenti i negovatelji. Učesnici su imali priliku da čuju predavanja i panel diskusije koje dotiču raznolike aspekte rehabilitacionih nauka. Pored toga, svaka od pojedinačnih konferencija organizuje predavanja koja su specifična za njihovu publiku. Ovaj koncept daje učesnicima širok repertoar stručnih i klinički relevantnih predavanja i pruža priliku da izaberu diskusije prema svojim interesovanjima.

Ideja o „Rehab viku” rođena je iz potrebe da se omogući efikasna komunikacija korisnika rehabilitacionih tehnologija, naučnika, inženjera i kliničara koji učestvuju u razvijanju rehabilitacionih sistema. Znanje o potrebama korisnika, u ovom slučaju, doktora, kliničkog osoblja i njihovih pacijenata, neophodno je za uspešne inovacije u razvoju medicinske tehnologije. „Rehab vik” okuplja sve potencijalne učesnike na jednoj mestu i omogućava im da simultano učestvuju na više konferencija, razmenjujući saznanja i iskustva.

Ćaskanje u pauzi

 Prvi „Rehab vik” organizovan je 2011. godine u Cirihu (Švajcarska) kada su se tri konferencije IEEE –  Internacionalna konferencija za rehabilitacionu robotiku (ICORR), Internacionalni simpozijum neurorehabilitacije (INRS) i Internacionalna konferencija za virtuelnu eehabilitaciju (ICVR) – objedinile da maksimiziraju razmenu ideja u oblasti rehabilitacije sa jednim ciljem: progres za dobrobit pacijenata.

„RehabVik 2011” imao je više od 650 posetilaca i omogućio je brojna partnerstva, ostavljajući jake utiske koji su motivisali naučna društva da se ponovo okupe. Tako su se INRS, ICVR i Konferencija za savremeni razvoj u neurorehabilitaciji (ICRAN) 2015. godine udružile u Valensiji (Španija) i organizovale drugo izdanje „Rehab vika”. Nakon 2015. „Rehab vik” je organizovan svake druge godine: 2017. u Londonu (Ujedinjeno Kraljevstvo) i 2019. u Torontu (Kanada). Skup u Londonu činile su četiri konferencije, imao je preko 1.200 posetilaca i posvedočio je očevidnu zainteresovanost za interdisciplinarnu komunikaciju.

Miloš R. Popović otvara skup

Ovogodišnji „Rehab vik 2019”, organizovan pod okriljem KAJT istraživačkog instituta, prvi put je okupio šest naučnih društava: Internacionala društvo funkcionalne električne stimulacije (IFESS), Internacionalni konzorcijum za rehabilitacionu robotiku (ICORR), Internacionalno industrijsko društvo za savremenu rehabilitacionu tehnologiju (IISART), Američki kongres za rehabilitacionu medicinu (ACRM), Severnoameričko društvo rehabilitacionog inženjerstva i pomoćne tehnologije (RESNA) i Internacionalno društvo proteza i ortoza (ISPO).

Zahvaljujući RESNA konferenciji, „Rehab vik 2019” bio je jedinstven u još jednom aspektu. Studenti su imali priliku da se takmiče za najkreativnije inovacije u dizajnu rehabilitacionih i pomoćnih tehnologija. Pored studentskog takmičenja, preduzetnici su izložili svoje proizvode tokom „Dvelopers Showcase-a. Cilj ovog programa bio je da se proizvođači razgovaraju sa potencijalnim korisnicima o novim idejama i poboljšanjima svojih proizvoda u razvojnoj fazi.

Izložba novih rehabilitacionih tehnologija

„Rehab vik 2019” okupio je više od 1.500 učesnika iz 65 zemalja, uključujući dvadesetak učesnika iz Srbije. Tako je akademik Dejan Popović sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu poslednjeg dana održao plenarno predavanje „Uloga funkcionalne električne stimulacije u rehabilitaciji”. Započeo ga je pričom o Lojzeu Vodovniku, jednom od pionira funkcionalne električne stimulacije, u čiju čast se dodeljuje godišnje na IFESS konferenciji najboljim studentima za naučni doprinos.

Nagrađeni i profesori: sleva na desno:akademik Dejan Popović, drTijeri Keler, Kristina Salčov-Homen (treće), Atsuši Sasaki (drugo), Lazar Jovanović (prvo mesto), iprofesor Matija Milošević.

Zdravstvo evoluira ka sve većoj integraciji medicine i tehnologije. Sledeći „Rehab vik” biće u Roterdamu (Holandija) jula 2021.

O autoru

Stanko Stojiljković

1 komentar

Ostavite komentar