MEĐU IZMEĐU

NA STRANOM SE MANJE LAŽE

225 pregleda

„U poređenju sa davanjem istinitih iskaza, laganje je kognitivno zahtevniji zadatak”, objašnjava Kristina Suhocki. Strani jezik nameće dodatni kognitivni izazov, što otežava laganje.

Naučnici odeljenja za psihologiju i eksperimentalnu kliničku psihologiju Univerziteta u Vircburgu došli su do saznanja koja mogu biti važna za procese u kojima se procenjuje verodostojnost iskaza ljudi, na primer, pri odobravanju azila.U mnogim situacijama iskazi ljudi koji ne govore maternjim jezikom mogu da izgledaju manje verodostojni,iako su možda istiniti. Ovo otkriće takođe objašnjava još jedan fenomen, a to je da se ljudi koji komuniciraju na stranom jeziku generalno smatraju manje pouzdanim iako to često nije opravdano.

Istraživanje u Nemačkoj otkrilo da se
izjave izrečenena maternjem jeziku procenjuju
kao verovatnijeu poređenju sa iskazima
govornika kojima to nije maternji jezik.

Kristina Suhocki, istraživač Odeljenja za psihologiju Univerziteta u Vircburgu, navodi kao pozadinu studije činjenicu da se „u našem globalizovanom svetu komunikacija sve više odvija na jezicima koji nisu maternji jezici sagovornika”.Postoji mnogo situacija koje podstiču ljude na laž. To su, na primer, poslovni pregovori u kojima jedan poslovni partner želi da uveri drugog u prednosti svog proizvoda, ili policijsko ispitivanje u kome osumnjičeni pokušava da ubedi policiju u svoju nevinost.

Do sada su forenzička istraživanja uglavnom bila usredsređena na percepciju pouzdanosti ljudi koji su govorili na svom maternjem ili nematernjem jeziku. Ovo istraživanje je otkrilo da se izjave izrečene na maternjem jeziku procenjuju kao verovatnije u poređenju sa iskazima govornika kojima to nije maternji jezik.

Postoje dve teorije koje predviđaju razlike između laganja i govorenja istine u maternjem jeziku i na stranom jeziku. Pomenuto istraživanje, zasnovano na kognitivnoj teoriji, ukazuje na to da je laganje na stranom jeziku ‒ teže. „U poređenju sa davanjem istinitih iskaza, laganje je kognitivno zahtevniji zadatak”, objašnjava Kristina Suhocki. Strani jezik nameće dodatni kognitivni izazov, što otežava laganje.

(Izvor RTS)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar