MEĐU IZMEĐU

NAGRAĐENA ANA SALEVIĆ

181 pregleda
Ana Salević

Priznanje su joj dodelili Federalno ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje Austrije i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu.

Dr Ana Salević, istraživačica saradnica Instituta za prehrambenu tehnologiju i biohemiju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dobitnica je nagrade Danubius Young Scientist Award za Srbiju za 2021. Godinu. Ona je nagrađena za istraživački rad kojim se bavila u svojoj doktorskoj disertaciji, a ovo priznanje su joj dodelili Federalno ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje Austrije i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu.

Nagrada Danubius Young Scientist Award dodeljena je osmi put s ciljem da se istakne naučni rad i talenat mladih istraživača, poveća vidljivost naučne zajednice regiona i da se podstaknu mladi naučnici/naučnice da istraže pitanja i teme koji su specifično vezani za Dunavski region.Dodeljeno je 14 nagrada za po jednog mladog naučnika/naučnicu iz svake zemlje članice Evropske strategije za Dunavski region (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Nemačka, Mađarska, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Slovačka, Slovenija, Rumunija, Ukrajina) za izuzetna dostignuća u njihovom naučnoistraživačkom radu.


Ovogodišnji dobitnici

Kriterijumi za dodelu bili su naučna izvrsnost i inovativan pristup u akademskom radu, relevantnost teme naučnog rada za pitanja i probleme od značaja za Dunavski region, relevantnost naučnog rada kandidata izvan nacionalnih granica, kao i potencijal kandidata.Dr Ana Salević odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Sinteza i karakterizacija aktivnih vlakana i filmova na bazi poli(ε-kaprolaktona) i zeina na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine.

Cilj doktorske disertacije bio je razvoj aktivnih, biorazgradivih materijala koje pored antioksidativne i antibakterijske funkcionalnosti karakteriše i ekološka prihvatljivost. Aplikativni značaj ogleda se u mogućnosti njihove primene kao ambalažnih materijala za prehrambene proizvode sa ciljem da doprinesu smanjenju gubitaka hrane uzrokovane kvarenjem i deponovanja ambalažnog otpada, odnosno smanjenju pritiska na životnu sredinu pružajući doprinos održivom razvoju.

(Izvor CPN)

O autoru

administrator

Ostavite komentar