MEĐU IZMEĐU

NAJBOLJI MLADI NAUČNIK

441 pregleda

Mlada naučnica sa Tehnološkog fakulteta Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu, dr Jelena Vladić, dobitnica je ovogodišnjeg priznanja Danubius Young Scientist Award za najboljeg mladog naučnika iz Srbije.

Ovu prestižnu nagradu dr Jeleni Vladić su u Bratislavi, na svečanom prijemu sa najboljim mladim naučnicima iz zemalja Dunavskog regiona, 8. novembra 2018. godine, dodelili austrijsko Ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu.

Svečanom uručenju nagrade prisustvovali su i rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Dejan Jakšić, i prof. dr Miroslav Vesković, nekadašnji rektor Univerziteta u Novom Sadu. Uručenje nagrada upriličeno je prvog dana Dunavske rektorske konferencije, koja je održana na Univerzitetu Komenskog u Bratislavi.

Dr Jelena Vladić na Tehnološkom fakultetu radi kao naučni saradnik i asistent sa doktoratom na studijskom programu farmaceutsko inženjerstvo. Bavi se istraživanjem u oblasti farmaceutskih tehnologija i farmaceutske hemije. Fokus njenog istraživanja je ekstrakcija bioaktivnih jedinjenja iz lekovitog bilja, sporednih proizvoda prehrambene industrije i mikroalgi.

Autorka je i koautorka velikog broja
naučnih publikacija (više od 130), od
čega su preko 40 radovi objavljeni u naučnim
međunarodnim časopisima, tri poglavlja
u međunarodnim knjigama, a preko 80
saopštenja na konferencijama nacionalnog
i međunarodnog značaja.Na aktuelnost
i značaj njenog istraživanja ukazuju visoka
citiranost (408) i h-index (h-index 11).

Neka od trenutnih istraživanja na kojima je angažovana tiču se ekstrakcije bioaktivnih jedinjenja iz industrijske konoplje, kore nara, rtanjskog čaja, planinskog čaja i kreiranja novih funkcionalnih proizvoda od rasola i bundeve. Primena rezultata njenog istraživanja omogućiće implementaciju novih tehnoloških postupaka, pre svega postupaka ekstrakcije, u oblasti prerade sirovina koje sadrže vredna jedinjenja, a koja se nakon ekstrakcije mogu inkorporirati u nove funkcionalne proizvode i plasirati na tržište ili u formi dijetetskih suplemenata ili u formi obogaćenih prehrambenih proizvoda.


Nagrađeni naučnici (CPN)

Zahvaljujući grantovima koje je osvajala i prethodnih godina, Jelena je boravila na višemesečnim stručnim usavršavanjima na prestižnim naučnim institucijama u Velikoj Britaniji i Portugalu. Trenutno je angažovana na pet projekata na nacionalnom nivou i četiri međunarodna projekta. Autorka je i koautorka velikog broja naučnih publikacija (više od 130), od čega su preko 40 radovi objavljeni u naučnim međunarodnim časopisima, tri poglavlja u međunarodnim knjigama, a preko 80 saopštenja na konferencijama nacionalnog i međunarodnog značaja.

Na aktuelnost i značaj njenog istraživanja ukazuju visoka citiranost (408) i h-index (h-index 11). Jelena Vladić aktivno doprinosi popularizaciji i promociji nauke među mladima, te je jedna od učesnica projekta „Farmacija za poneti – od biljke do proizvoda”, koji je bio podržan od strane Centra za promociju nauke iz Beograda.

Danubius Young Scientist Award se dodeljuje od 2011. mladim naučnicima iz 14 zemalja Dunavskog regiona (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Mađarska, Moldavija, Nemačka, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina) za izuzetna dostignuća u području njihovog istraživanja. Nagrada se daje kako bi se ukazala čast i odalo priznanje izuzetnim naučnicima i naučnicama koji postižu izvanredne rezultate u svojim naučnoistraživačkim poljima.

Kriterijumi dodele nagrade uključuju naučnu izvrsnost i inovativan pristup u akademskom radu, tematsku relevantnost naučnog rada za pitanja/probleme Dunavskog regiona, značaj istraživanja u međunarodnim okvirima, potencijal naučnika, uključenost u međunarodne naučnoistraživačke organizacije i saradnje, diseminaciju naučnog znanja.

(Izvor CPN)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar