MEĐU IZMEĐU

NAJBOLJI RECENZENT

68 pregleda
Saša Dujko

Britanska izdavačka kuća IOP Publishing koja se bavi publikovanjem naučnih časopisa, knjiga i radova, proglasila je dr Sašu Dujka, naučnog savetnika iz Instituta za fiziku u Beogradu, izvanrednim recenzentom za 2020. godinu. Dr Dujko je ovo priznanje dobio za svoj rad na recenziji radova u Plasma Sources Science and Technology, vodećem svetskom časopisu za fiziku nisko-temperaturske plazme i jonizovane gasove.

Časopis je posvećen fundamentalnoj fizici, a u njemu se objavljuju i teorijski i eksperimentalni radovi, kao i rezultati dobijeni primenom računarskih simulacija. Jedan od zadataka časopisa je da poveže savremene tehnologije i primene plazme sa fizikom fundamentalnih procesa na mikroskopskom nivou.Dr Saša Dujko, koji je u dosadašnjoj karijeri recenzirao veliki broj radova u domaćim i međunarodnim časopisima, kao i doktorske disertacije, projekte i COST akcije, pripremu stručne recenzije vidi kao jednu od najvažnijih aktivnosti u naučno-istraživačkom radu.

„Recenzije su važan kontrolni mehanizam za proveru valjanosti istraživačkog rada i akademske verodostojnosti postignutih rezultata, objašnjava dr Dujko.Redovno recenziranje dr Dujko vidi i kao priliku za razvoj sopstvenih ideja i veština i sagledavanje svog istraživačkog rada iz nove perspektive i promišljanje o njegovim prednostima i nedostacima u odnosu na rad drugih kolega. „Recenzirati radove u kojima istraživači prezentuju rezultate svojih najnovijih istraživanja i testiraju nove trendove i ideje, izazovan je zadatak u koji ulažete ne samo svoj lični kredibilitet i reputaciju, već i reputaciju Instituta za fiziku u Beogradu koji na izvestan način predstavljate, kaže dr Dujko.

(Izvor IFIZ)

O autoru

administrator

Ostavite komentar