MEĐU IZMEĐU

NAJMANJI MIKROSKOP

431 pregleda
mikroskop

Naučnici sa Univerziteta Kembridž (Velika Britanija) osmislili su najmanji mikroskop na svetu koje može da fokusira svetlost više od milijardu puta, omogućujući tako da se vidi jedan jedini atom.

Prema članku objavljenom u časopisu „Sajens” (Science), novo povećalo ruši prethodne pretpostavke da je nemoguće da svetlost bude veličine manje od vlastite talasne dužine!

Postići takvo nešto
bilo je izuzetno teško,
jer su istraživači morali
ohladiti uzorke na 260
Celzijusovih stepeni ispod nule.

U izradi su korišćene provodne zlatne nanočestice, a rezultat je izuzetno sitna optička šupljina, pod nazivom piko šupljina, u koju može stati samo jedan jedini molekul. Pomenuta piko šupljina ograniči svetlo na manje od milijarditog dela metra, pa je veličine samo jednog atoma u ispupčenju zlatnog nanosklopa.

Postići takvo nešto bilo je izuzetno teško, jer su istraživači morali ohladiti uzorke na 260 Celzijusovih stepeni ispod nule da bi kontrolisali „jureće” atome zlata. Zatim su na ohlađenim uzorcima laserskim zracima načinili piko šupljine.

Pojedinačni atom koji viri može delovati kao sićušni gromobran koji fokusira svetlost umesto električne energije. Čak i pojedinačni atomi zlata se u ogledima ponašaju kao sićušni metalni kuglični ležajevi: nabijeni elektroni jure naokolo, što se jako razlikuje od njihovog kvantnog stanja u kojem su elektroni vezani uz svoja jezgra.

Novo otkriće moglo dovesti do novih postupaka proučavanja interakcija svetlosti i materije i otvoriti put sklapanju složenih molekula od manjih delova i čitanju podataka iz svetlosti.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar