MEĐU IZMEĐU

NAJUGROŽENIJI KIČMENJAK

346 pregleda

Otprilike je 94 odsto od 111 vrsta i podvrsta lemura pod pretnjom izumiranja na Madagaskaru, gde jedino žive. Od preostalih grupa jedino njih šest nije pod velikim rizikom od izumiranja.

Prema novim procenama, lemuri su verovatno najugroženiji kičmenjaci na Zemlji ‒ u većoj su opasnosti od svih drugih sisara, gmizavaca, vodozemaca, ptica i riba.Otprilike je 94 odsto od 111 vrsta i podvrsta lemura pod pretnjom izumiranja na Madagaskaru, gde jedino žive. Od preostalih grupa jedino njih šest nije pod velikim rizikom od izumiranja. Reč je o podacima sa Crvene liste ugroženih vrsta Internacionalne unije za konzervaciju prirode (IUCN).

Lemure,takođe,ugrožava industrija
trgovine životinjama,a i dalje
postojeljudi koji ih jedu.

Rus Mitermir, predsednik grupe koja je specijalizovana za primate unutar Globalne organizacije za konzervaciju prirode, izjavio je da ugroženost lemura sa sobom povlači ugroženost biodiverziteta čitavog Madagaskara. Gubitak staništa trenutno je najveća opasnost za lemure. Rudarstvo, ilegalna seča šuma i spaljivanje šuma za svrhe poljoprivrede odlučujući su faktori za sudbinu te vrste.

Lemure takođe ugrožava industrija trgovine životinjama,a i dalje postoje ljudi koji ih jedu. Nekada je meso lemura smatrano za pravu poslasticu i mada se više ne može naći u jelovnicima restorana na Madagaskaru, stopa ilegalnog lova na lemure viša je nego što je ikada bila u proteklih 15 godina.

Iako situacija deluje beznadežno, mnogi stručnjaci su optimistični. Ljudi bi trebalo da glasno izraze nezadovoljstvo zbog ovih problema, smatra Švicer, profesor Univerziteta u Bristolu. „Kada smo objavili svoj plan akcije za spasavanje lemura, mediji su nas podržali i ljudi su ubrzo počeli da nas zovu nudeći svoju pomoć; prilažu novac ili druge resurse. Tako nešto stvarno pravi razliku”, izjavio je.

Oni su već otpočeli sa realizacijom svog plana. Zaštićena su pojedina staništa sa najgušćom populacijom lemura a dugoročno će podržati razvijanje ekološkog turizma na Madagaskaru i pomoći mnogima da izađu iz siromaštva. Pomažući lokalnoj zajednici ekonomski, aktivističke grupe planiraju da smanje izlovljavanje i druge destruktivne aktivnosti u tropskim prašumama u kojima žive te ugrožene životinje.

(Izvor RTS)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar