MEĐU IZMEĐU

NEMA SEKSA, NEMA TATA

224 pregleda

Saradnici Kineske akademije nauka odgajili su 29 zdravih miševa s dve majke sposobne za rađanje vlastitih potomaka. Isti glodari od dva oca su se, takođe, okotili u toku istraživanja, ali nisu dugo preživeli (kraće od 48 sati). Nalazi su opisani u časopisu Cell Stem Cell.

Dok neke vrste gmizavaca, vodozemaca i riba menjaju pol da bi se reprodukovale ili postojale istovremeno i muške i ženske, umnožavanjeistog pola kod sisara je teže. U ovom slučaju su korišćene haploidne matične ćelije (ESC) koje sadrže pola normalnoga broja hromosoma i DNK svakog roditelja. Tako je usnapvljeno da su pomenute ćelije sličnije primordijalnim ćelijama zametka, prekursorima jaja i sperme.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar