ALHEMIJA DUHA

NEMOGUĆE BEKSTVO

743 pregleda
Ilustracija

Kako je brzina bekstva iz vasione (kojoj je poluprečnik beskonačan) V = 0, ovo znači da se iz vasione ni na koji fizički način ne može pobeći.


Stevan Bošnjak

V=√2Gm/r.

Gore je opšta formula za sve kosmičke brzine, odnosno brzine bekstva od bilo kog centra mase. Kosmos ima najveći mogući raspon između singulariteta i beskrajne vasione.

Osnovna odlika singulariteta jeste beskonačna masa i nulti prostor, a osnovna odlika beskrajne vasione je u svemu suprotnost singularitetu; dakle, beskonačan prostor i nulta masa.

Odavde proističe zaključak da je brzina potrebna za bekstvo iz singulariteta beskonačno velika, odnosno da je iz singulariteta apsolutno nemoguće pobeći na bilo koji fizički način, sem božijom intervencijom. Kako je to nonsens ab ovo, to je ujedno i dokaz da singularitet, sem kao teorijski koncept, fizički ne može da postoji.

Kako za singularitet: r=0

Vsingulariteta = √2Gm/r = √2Gm/0 = ∞

Vvasione = √2Gm/r = √2Gm/∞ = 0

Kako je brzina bekstva iz vasione (kojoj je poluprečnik beskonačan) V = 0, ovo znači da se iz vasione ni na koji fizički način ne može pobeći. Ovo znači da su i najmanja odnosno nulta vasiona ili singularitet i beskrajna vasiona fizički nemogući, ali da su potpuno logički opravdani teorijski i psihološki koncepti.

Skupovi kojima se nadalje izračunavaju brzine bekstva su:

Planeta Zemlja

Sunčev sistem

Galaksija

Metagalaksija

Metagalaktički klaster

Kvantna grana

Klaster kvantnih grana

Struja klastera kvantnih grana.

Dakle sa singularitetom i vasionom kao donjim i gornjim limesima, ukupno 10 skupova. Gornje i donje granice smo već izračunali: Vv=0, Vs=∞

Za orbitiranje oko planete Zemlje prva kosmička brzina je približno 7,9 km/sekundi. Za savladavanje Zemljine gravitacije potrebna je druga kosmička brzina od oko 11,2 km/sek. Da se odvoji od sunčevog sistema potrebna je treća kosmička brzina, koja u najpovoljnijem slučaju ima vrednost od oko 16,6 km/sek. Da se odvoji od galaksije Mlečni put potrebna je procenjena četvrta kosmička brzina od oko 520 km/sek. Kako se ne zna tačna masa galaksije, ova je brzina procenjena s mogućom značajnom greškom, ali ona ne škodi daljoj analizi.

Sada nam ostaje jedan simpatičan posao da izračunamo brzine bekstva iz metagalaksije, metagalaktičkog klastera, kvantne grane, klastera kvantnih grana i struje kvantnih grana. Ovde ću izračunati samo brzinu bekstva iz struje klastera kvantnih grana kao skupa koji sadrži prethodne podskupove (metagalaksija je podskup klastera metagalaksija, klaster je podskup kvantne grane, ova je podskup snopa kvantnih grana a snop je podskup struje kvantnih grana.

Okvirne vrednosti za struju kvantnih grana su:

mskg1056 grama.

rskg ≈ 1028 santimetara.

Najokvirniji račun kaže da je brzina bekstva iz struje kvantnih grana: Vkkg=√2Gm/r √2G1056/1028√2.10-81056/1028, što je približno2.1010 ≈1,4142.1010kilometara u sekundi, što je oko 47 hiljada puta brže od brzine svetlosti.

U ovom računanju sam koristio logiku nade da je vasiona u svim svojim pojavnim stanjima uglavnom izotropna, izomerna i izologična (da jedinstveni logički principi važe za sva njena stanja). Ako nije tako, onda je nekako ili drugačije ili suprotno tome, ali u tom slučaju nek nam je bog na pomoći ili bar poezija (vasionski dobra svakako).

Primedba

Dole su u prvom redu brzine bekstva, u drugom su redu tačkaste mase redom: planeta Zemlja za orbitiranje (7,9) i bekstvo (11,2), Sunce (16,6), galaksija (520), metagalaksija, metagalaktički klaster, kvantna grana, snop kvantnih grana, struja kvantnih grana (x) i dalje… 7,9 11,2 16,6 520 … 2.1010. 1zemlja 1zemlja 1sunce 1011galaksija1022-23 struja kvantnih grana.

(Ilustracija ESO AND DEVIANTART USER INTHESTARLIGHTGARDEN)

O autoru

administrator

Ostavite komentar