MEĐU IZMEĐU

NEOBJAŠNJIVI TALASI

1.154 pregleda
NASA

Naučnici otkrili da Sunce prkosi zakonim fizike.

Naučnici su na površini Sunca otkrili novu vrstu visokofrekventnih talasa koji se kreću tri puta brže nego što su astronomi mislili da je moguće i to u – iznenađujućem smeru. Ovi akustični talasi, nazvani visokofrekventni retrogradni (HFR) – vrtložni talasi, kreću kroz sunčevu plazmu u suprotnom smeru od njene rotacije.S obzirom na to da naučnicima nije tako jednostavno da izvrše dubinsku analizu naše zvezde, oslanjaju se na stalno praćenje akustičnih talasa koji se kreću po njenoj površini i odbijaju nazad prema jezgru, kako bi na taj način saznali šta se zbiva u nepoznatim područjima Sunca.

Kada su analizirali podatke dobijene iz svemirskih i zemaljskih teleskopa prikupljenih u poslednjih 25 godina, naučnici su otkrili da se HFR talasi na površini Sunca kreću do sada neviđenim brzinama, i shvatili da im nedostaje veliki deo slagalice o načinu na koji funkcioniše naša zvezda. U početku su mislili da ovi akustični solarni talasi nastaju u blizini površine Sunca, zahvaljjući Koriolisovoj sili koja deluje na svako telo koje se kreće unutar rotirajućeg sistema. Smer Koriolisovog učinka je uspravan na smer kretanja tela kao i na osu rotacije određenog sistema, zato izgleda da se tačke na ekvatoru rotirajućeg tela kreću brže od takača na polovima.

Smatrali su da talasi posle formiranja ubrzavaju u HFR talase iz tri moguća razloga. Možda magnetno polje Sunca ili njegova gravitacija ubrzavaju Koriolisove talase ili to izazivaju supervruće konvekcione struje koje se kreću ispod i preko površine Sunca.Međutim, nijedan od ovih procesa se ne poklapa sa podacima.„Kada bi se ovi talasi mogli pripisati bilo kom od ova tri procesa, tada bismo dobili odgovore na važna pitanja o funkcionisanju Sunca, navodi solarni fizičar, Kris Hanson, iz Centra za svemirske nauke Univerziteta u Abu Dabiju.„Ali izgleda da ovi talasi nisu nastali zbog pomenuth procesa, što je jako uzbudljivo jer otvara brojna dodatna pitanja.Istraživanje je objavljeno je u časopisu Nature Astronomy.

(Izvor RTS)

O autoru

administrator

Ostavite komentar