LESTVICE ŽIVOTA

NOVE ĆELIJE U PLUĆIMA

392 pregleda
Shutterstock

Slične su matičnim i sposobne su da poprave oštećene alveole i transformišu se u nove ćelije.

Novootkrivene ćšelije imaju vitalnu ulogu u održavanju pravilnog funkcionisanja respiratornog sistema i čak bi mogle da budu inspiracija za nove tretmane za poništavanje efekata određenih bolesti povezanih sa pušenjem, prema novoj studiji. Ćelije, poznate kao sekretorne ćelije disajnih puteva (RAS), nalaze se u sićušnim, razgranatim prolazima poznatim kao bronhiole, koje su na vrhu alveola, malenih vazdušnih kesa koje razmenjuju kiseonik i ugljen-dioksid s krvotokom.

Nove RAS ćelije su slične matičnim ćelijama koje mogu da se diferenciraju u bilo koju drugu vrstu ćelija u telu i sposobne su da poprave oštećene ćelije alveola i transformišu se u nove.Istraživači su otkrili RAS ćelije nakon što su postali sve više frustrirani ograničenjima oslanjanja na pluća miševa kao modela za ljudski respiratorni sistem. Međutim, zbog određenih razlika između njih, naučnici su se borili da popune neke praznine u znanju o ljudskim plućima, prenosi Science Alert.

Da bi bolje razumeli ove razlike na ćelijskom nivou, tim je uzeo uzorke plućnog tkiva od zdravih ljudskih donora i analizirao gene unutar pojedinačnih ćelija, što je otkrilo ranije nepoznate RASćelije.Već neko vreme je poznato da su disajni putevi ljudskih pluća drugačiji nego kod miša, rekao je za Live Science stariji autor Edvard Morisi, profesor na Medicinskom fakultetu Perelman na Univerzitetu Pensilvanija, koji je specijalizovan za respiratorne sisteme. On je dodao da su im nove tehnologije tek nedavno omogućile da uzorkuju i identifikuju jedinstvene tipove ćelija.

RAS ćelije imaju dve glavne funkcije u plućima. Prvo, one luče molekule koji održavaju tečnu oblogu duž bronhiola, pomažući u sprečavanju kolapsa sitnih disajnih puteva i maksimiziraju efikasnost pluća. Drugo, one mogu da deluju kao progenitorske ćelije za ćelije alveolarnog tipa 2 (AT2), posebne vrste alveola koje luče hemikaliju koja se delimično koristi za popravku drugih oštećenih alveola.

Tim je pronašao ćelije RAS i kod tvorova, čiji su respiratorni sistemi sličniji ljudskim nego kod miševa. Kao rezultat toga, istraživači sumnjaju da većina sisara jednake ili veće veličine verovatno ima ćelije RAS u plućima, rekao je Morisi. RAS ćelije imaju dve glavne funkcije u plućima.Prvo, one luče molekule koji održavaju tečnu oblogu duž bronhiola, pomažući u sprečavanju kolapsa sitnih disajnih puteva i maksimiziraju efikasnost pluća.Drugo, one mogu da deluju kao progenitorske ćelije za ćelije alveolarnog tipa 2 (AT2), posebne vrste alveola koje luče hemikaliju koja se delimično koristi za popravku drugih oštećenih alveola.Progenitorna ćelija je ćelija koja ima kapacitet da se diferencira u drugu vrstu ćelije, slično kao što se matične ćelije diferenciraju u druge ćelije.

„RAS ćelije su ono što smo nazvali fakultativnim progenitorima, rekao je Morisi, što znači da deluju i kao progenitorne ćelije i takođe imaju važnu funkcionalnu ulogu u održavanju zdravlja disajnih puteva.To znači da ćelije RAS imaju vitalnu ulogu u održavanju zdravih pluća, dodao je on.Istraživači smatraju da ćelije RAS mogu da imaju ključnu ulogu u bolestima povezanim sa pušenjem, kao što je hronična opstruktivna plućna bolest (HOBP).HOBP je rezultat upale disajnih puteva unutar pluća, što može biti uzrokovano pušenjem i, povremeno, zagađenjem vazduha, prema klinici Mejo.

Zapaljenje disajnih puteva otežava plućima da pravilno uzimaju dovoljno kiseonika, a kao rezultat toga HOBP ima slične simptome kao astma. HOBP takođe može da dovede do emfizema, u kome su alveole trajno uništene, i hroničnog bronhitisa, dugotrajnog i intenzivnog kašlja obično praćenog viškom sluzi. Svake godine više od tri miliona ljudi širom sveta umre od HOBP, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

U teoriji ćelije RAS bi trebalo da spreče ili barem ublaže efekte HOBP popravkom oštećenih alveola. Međutim, istraživači sumnjaju da pušenje može oštetiti ili čak potpuno uništiti nove ćelije, što dovodi do pojave bolesti kao što je HOBP.Pacijentima koji imaju HOBP se često propisuju antiinflamatorni lekovi ili terapija kiseonikom kako bi im se ublažili simptomi. Međutim, ovo su samo privremena rešenja i ništa ne čine da se preokrene oštećenje pluća.

RAS ćelije bi potencijalno mogle da se koriste za poboljšanje tretmana ili čak izlečenje HOBP, ako istraživači mogu pravilno da iskoriste regenerativna svojstva ovih ćelija.Zaista ne znamo da li bi ovo otkriće moglo da dovede do potencijalnog leka za HOBP, rekao je Morisi.On je dodao da je HOBP bolest o kojoj se malo zna i da bi svaki novi uvid trebalo da pomogne kada se razmišlja o novim terapijskim pristupima koji bi mogli da dovedu do boljih tretmana.Studija je objavljena onlajn u časopisu Nature.

(Izvor N1)

O autoru

administrator

Ostavite komentar