MEĐU IZMEĐU

NOVINARSKI AMBASADOR

624 pregleda
Milica Momčilović (RTS)

Novinarka iz Srbije Milica Momčilović izabrana je za potpredsednicu Upravnog odbora Svetske federacije naučnih novinara. Milica Momčilović, članica Odbora Balkanske mreže naučnih novinara, izabrana je za potpredsednicu Upravnog odbora Svetske federacije naučnih novinara (World Federation of Science Journalists, WFSJ).

Milica kao novinar prati nauku od 2006. godine, urednik je u Naučnom programu RTS-a. Novi predsednik Odbora je Muhamed Jahija, urednik lista „Nejčer” iz Egipta. Pre njega, tu dužnost vršio je američki novinar Kertis Brejnard. Nova imenovanja ozvaničena su i objavljena na Svetskoj konferenciji naučnih novinara 2017 (održanoj 26 ‒ 30. oktobra 2017. godine), u San Francisku (SAD).

Milica Momčilović s kolegama

Svetska federacija naučnih novinara je neprofitna nevladina organizacija, zastupa više od 50 udruženja novinara koji prate nauku i 10.000 novinara (takođe angažovanih u nauci i tehnologiji) iz Afrike, Amerike, Azije, Pacifika, Evrope i zemalja Srednjeg istoka. Federacija ohrabruje snažan, kritički pristup temama iz nauke i tehnologije, životne sredine, zdravstva i medicine, poljoprivrede i srodnih oblasti.

Svetska federacija teži ka tome da naučno novinarstvo i dalje predstavlja sponu između nauke, naučnika i javnosti. Nastoji da afirmiše naučne novinare kao ljude koji imaju ključnu ulogu u društvu i demokratiji. Udruženje se zalaže za još kvalitetnije izveštavanje o nauci, nastoji da u tom smislu promoviše određene standarde i podrži novinare koji se bave naukom i tehnologijom širom sveta.

(Izvor RTS)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar