MEĐU IZMEĐU

NOVO SKLADIŠTENJE VODONIKA

1.133 pregleda
U čvrstom stanju (Vikipedija)

Istraživači sa Instituta za nuklearne nauke „Vinča” i hrvatskog instituta „Ruđer Bošković” došli su do novih saznanja o skladištenju vodonika što može imati industrijsku primenu.

Istraživački tim u kome su naučnici sa Instituta za nuklearne nauke „Vinča” i Instituta „Ruđer Bošković” iz Zagreba, a kome su se pridružile i njihove kolege iz EMPA instituta u Švajcarskoj, razvili su metod za skladištenje vodonika.

Vodonik se već duže vreme razmatra, a počienje i da se primenjuje kao ekološki prihvatljiv nosač energije koji treba da zameni fosilna goriva. Istraživački tim je ispitivao kako vodonik u čvrstom stanju može da se skladišti pomoću amonijum borana i njegovih derivata. Mehaničko mlevenje u mlinu sa kuglama ekološki je prihvatljiva i industrijski široko primenljiva metoda za skladištenje vodonika. Međutim, do sada je vreme koje je potrebno za sintezu određivano arbitarno.

Istraživači iz Srbije i Hrvatske su sada razvijanjem nove metode prvi put dobili uvid šta se tačno dešava u sintetičkim procesima u mlinu sa kuglama, a određeno je i koliko je vremena potrebno za reakciju. Samim tim sinteza materijala za skladištenje vodonika je sada brža i efikasnija, a informacija  o potrebnom vremenu omogućava racionalizaciju potrošnje energije. Osim toga, istraživači su detektovali međuprodukte što pruža nove mogućnosti za optimizaciju reakcionih uslova.

Jasmina Grbović Novaković (Vikipedija)

Proces mehanohemijske sinteze je vremenski veoma zahtevan, ali zbog svoje ekološke prihvatljivosti ima široku primenu u industriji. Prilikom pomenutog istraživanja sintetisan je i detaljno okarakterisan novi materijal koji olakšava i poboljšava skladištenje vodonika. Istraživanja vode dr Jasmina Grbović Novaković ispred instituta „Vinča” i dr Nikola Biliškov ispred instituta „Ruđer Bošković”, a objavljena su u časopisu

Chemistry – A European Journal.

Istraživanja su deo projekta „Sinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne sredine i biomedicine” koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i projekta „Novi materijali za pohranu energije” koji finansira Hrvatska zaklada za znanost.

(Izvor CPN)

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar