MEĐU IZMEĐU

OGLEDALO BOLESTI

475 pregleda
Da pogledam oči (Vikipedija)

Promene u delovima mozga zaduženim za vid kod obolelih od Parkinsonove bolesti mogu biti važan pokazatelj u ranom dijagnostikovanju bolesti, pokazuju nova istraživanja.

Parkinsonova bolest pogađa različite moždane strukture. Karakterišu je odumiranje neurona u „crnoj supstanci” mozga i smanjena proizvodnja dopamina. To uzrokuje podrhtavanje i kočenje mišića, kao i narušenu ravnotežu i koordinaciju pokreta. Osim „motoričkih“ poremećaja koji se javljaju kada je bolest već uznapredovala, istraživanja su potvrdila postojanje i „nemotoričkih” simptoma, zajedničkih za sve stadijume bolesti, koji bi mogli da posluže kao važan dijagnostički alat.

Simptomi poput gubitka sposobnosti razlikovanja boja, promene oštrine vida, smanjenja učestalosti treptanja mogu se pojaviti i više od decenije pre nastanka motoričkih simptoma. Poredeći rezultate magnetne rezonance i VBM-a (morfometrija zasnovana na vokselu) 20 novodijagnostikovanih (i još nelečenih) pacijenata sa nalazima zdravih ispitanika, istraživači Univerziteta u Mesini, u Italiji, utvrdili su da kod obolelih od Parkinsonove bolesti postoje velike promene u delu mozga zaduženom za vid.

Dodatna proučavanja simptoma povezanih sa vidom, kao i tehnologija koje će omogućiti praćenje promena u optičkom delu mozga, mogu pomoći da se uobičajeni problemi sa vidom razdvoje od onih povezanih sa Parkinsonovom bolešću. Osim toga, kontrolisanjem vida obolelih lekari mogu pratiti kako bolest napreduje i kako pacijenti reaguju na tretman, smatraju istraživači.

Marija Stevanović (RTS)

 

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar