TAKNUTO ĆAKNUTO

OTKRIVEN NOVI JEZIK

267 pregleda
Maleno pleme (Vikipedija)

Švedski lingvisti Niklas Burenhult i Joane Jager, sa Univerziteta Lund, naišli su na novi jezik, zvani  jedek, koji govori oko 250 ljudi u Maleziji. Svi su žitelji malenog sela pokraj reke Pergau. Zanimljivo je da ne postoje reči za posedovanje – kupiti, prodati, pozajmiti ili ukrasti. Nasuprot tome, imaju moge koje označavaju razmenu, deljenje i saradnju.

Pomenuti istraživači su odavno otkrili ovo pleme,  čiji članovi nisu potpuno izdvojeni od spoljnjeg sveta. Mnogi radoznalci su ih do sada posetili i proučavali, ali niko nije zapazio da govore nepoznatim jezikom. Koriste, naime, foneme, reči i gramatičke sklopove koji ne postoje u susednom jeziku jahai.

U planeti se govori više od 6.000 jezika, od toga bi 40 odsto uskoro moglo nestati. A u sledećih 100 godina izgledno je da više od polovine više neće postojati, što je danak neumitnoj globalizaciji.

O autoru

Stanko Stojiljković

Ostavite komentar