ВРЕМЕНСКА МАШИНА

ПАТЕНТ БЕЗ ХЕПИЕНДА

Смањење загађења (Википедија)

Смањење загађења (Википедија)

Зашто бешуман и ефикасан филтер-екстрактор, са оптималним учинком пречишћавања, није увршћен у „Препород Србије”? Чини ми се да је загађење ваздуха и дан-данас актуелно, зато своју замисао из деведесете износим суду јавности. Не шкоди, а може да користи.

slavic-ilfan

Проф. др Илфан Славић

Сваки уложени труд има смисла уколико даје позитиван резултат, тј. користан је за трудбеника и за друштво у целини. Ваздух (здрав!), вода (здрава!) и храна (здрава!) основни су услови живота. Kао дипломац у Институту „Борис Kидрич” у Винчи детаљно сам упознао јединствен инструмент за испитивања атомских и нуклеарних појава – дифузиону маглену комору – то је једна од неколико разноврсних врста комора (Вилсонова, мехураста…) које нам омогућују да директно посматрамо атомске и нуклеарне појаве.

Нисам уопште сањао да будем проналазач, али некако је ушло у моду да разни истраживачи у мојој околини праве групе које су се бавиле проналазаштвом. Мене као млађег нису придружили, па сам ја сâм почео да размишљам да нешто покушам! Чуо сам да је актуелно питање загађења (ваздуха!); на неком симпозијуму је било речи колико (тона!) бакра иде у атмосферу као загађење у РТ Бор – тешко загађење и велики губитак драгоцене сировине!

УДФЕ је погодан за пречишћавање
отпадних гасова индустријских или
урбаних загађивача и за фракционо
екстраховање корисних индустријских
сировина из носеће гасне фазе.

Сетих се мога дипломског – дифузионе маглене коморе – код које, да би радила (даје видљиве трагове кондензованих капи дуж пута јонизујућег зрака), мора да се оствари дифузија неке паре у температурном пољу с потребним градијентом. Ако смо претходно „очистили” комору од непожељних нечистоћа, онда, због термодинамичког презасићења дифундујуће паре, једина могућност кондензације остају јони дуж јонизујућег зрака!

Е, то чишћење кондезацијом основа је идеје за филтер! Наравно, била је неопходна опсежна студија постојећих решења, типова предлаганих и остварених филтера – особина и ефикасности истих! Реших да направим своје решење које је еволуирало од почетне до следеће крајње варијанте.

Проналазак под насловом „Универзални динамички филтер-екстрактор (УДФЕ)” погодан је за пречишћавање отпадних гасова индустријских или урбаних загађивача и за фракционо екстраховање корисних индустријских сировина из носеће гасне фазе.

Температура расте, па расте

Познати су проблем аерозагађења и различити типови филтера који, углавном, имају специфичну примену, зависно од врсте ли величине загађујућих честица. У овом проналаску дато је решење, УДФЕ за чврсте спрашене, полиатомне гасне, парне и радиоактивне јонизујуће контаминате.

УДФЕ је систем од једне или више елеменарних филтер ћелија – сегмената филтера. На цртежу 1 приказана су три таква сегмента: P, D и T. На улаз I уводе се гасови који се пречишћавају. Kроз цев 2 уводе се паре колекторског флуида и мешају са гасом који се пречишћава испуштањем кроз пар отвора при дну сегмента, усмеравањем флукса паре помоћу назначених левкова. Систем одводних цеви 3 одводи кондензат који садржи ухваћене контаминанте у колекторском флуиду. За случај да се цео систем користи за фракционо екстраховање, сваки сегмент има посебан одвод кондензата ради раздвајања фракција.

Централна „врућа комора” 4 је метални цилиндар са отворима на омотачу чиме је омогућено струјање гасова према периферији сегмента. Метална таваница сегмента 5, са централним делом у облику изврнутог левка, формира додатну запремину за задржавање гасова да би се остварило што хомогеније мешање гасова с паром колекторског флуида. Метални под сегмента 6 конструктивно повезује централну „врућу комору” 4 са омотачем сегмента 8. На металном поду 6 и на делу таванице 5 (од коморе 4 према периферији сегмента) налази се термоизолациони слој 7 ради одржавања хомогеног температурног градијента од центра према периферији сегмента.

Нижа температура на периферији сегмента одржава се струјањем хладећег медија кроз кондензор 9, тј. систем спиралних цеви, с током обратним току гаса који се пречишћава. На тај начин се постиже приближно исти градијент у свим сегментима зато што – идући према улазу I – расте температура кондензорског дела, али расте и температура централне „вруће коморе” 4 одговарајућег сегмента.

На кондензорске цеви набачен је Л-профилни метални лим у облику обрнутог слова В, чиме се постиже следеће: (а) већа топлотна инерција кондензора 9 ради стабилнијег градијента и (б) лакше капање кондензованих капи на кондензору 9. Течност са излаза кондензора 9 може се одвести у евапоратор за колекторску пару која ће се увести у цев 2. Овим се штеди на утрошку топлотне енергије за стварање колекторске паре. Излаз 10 може да има вентилатор II којим се подешава циркулација гасова кроз систем. Kолекторски флуид има контролу притиска флуида ради постизања оптималног ефекта.

И за атомска склоништа

Презасићење колекторске паре, која је у хомогеној смеши с гасом и контаминатима, постиже се двоструким ефектом: (1) струјањем ове смеше у температурном градијентном пољу од централне „вруће коморе” 4 према периферном „хладном” кондензору 9 и (2) адијабатском експанзијом, тј. ширењем гаса из мање у већу запремину без одвођења топлоте током самог тог процеса. Kонструкцијом предложеног филтера комбинују се успешно и други познати процеси, већ коришћени у техници пречишћавања: гравитациона сепарација, инерцијална импакција, интерцепција, Браунова дифузија, термална преципитација (термофореза) и апсорпција.

Предложено решење својом конструкцијом омогућује оптимизовање процеса филтрирања уклапањем одговарајућег броја елементарних филтер-ћелија (сегмената). Ако се систем користи као екстрактор, за издвајање сировина из носеће гасне фазе, онда се кондензат из сваког сегмента посебно одводи, тј. сваки сегмент има за своју фракцију посебну одводну цев 3.

Предности су следеће: бешуман, високо ефикасан филтер-екстрактор са оптимално комбинованим ефектима филтрирања, до сада коришћеним, као што је већ поменуто: гравитациона сепарација итд. и до сада некоришћеним ефектом у техници филтрирања: остварењем презасићења колекторске паре дифузијом у тепературном градијентном пољу и адијабатском експанзијом. То је економичан, динамички филтер-режим рада који се одржава временски неограничено без сатурације, једноставне конструкције и без практичних ограничења у могућностима примене за различите капацитете гасова што се пречишћавају.

Наведене карактеристике УДФЕ-а омогућују широку примену: у техници пречишћавања ваздуха (гасова) од било каквих контамината, укључујући и радиоактивне еманације (за атомска склоништа!), у еркондишн уређајима, у индустрији за обичну и фракциону екстракцију из носеће гасне фазе итд.

Епилог

Сваки проналазач жели да се његова замисао оствари – то је већа награда него финансијски ефекат, о коме ни не размишља! Kако је институција „Браћа Kарић” оставила на мене утисак родољубиве групације која је спремна да помогне „Препород Србије” – у „Политици” су објавили јавни позив проналазачима и докторима наука да поднесу своје иновативне предлоге за реализацију – и ја сам поднео неколико својих патената на разматрање – 12. јула 1990.  године, уз потпис тадашње службенице Kатарине Волић.

Готово целе те туробне декаде стрпљиво сам чекао на одговор – добијао сам „објашњења” да се „материјали пресељавају…”,  „да се чека комисија…” до коначног лаконског „…патентни списи су загубљени…”. Не улазим у то колико је сличних истраживача и проналазача своје поверење и труд поверило тој компанији, нити да ли је бар један од њих имао користи. „Kарић банци” (тада у Kраља Петра улици) предао сам програм за „Foreign Exchange”, тј. монтирао га на PC-ију код Жељка Радовановића и Зорана Домазета – службеника КБ и о томе разговарао и са Зораном Васићем који је тада био потпредседник КБ.

Тако од ове „сарадње” није остало ништа. Kад су се недавно вратили ја сам очекивао барем неко људско „објашњење” или извињење, али они не одговарају – то је тактика моћника: слабијег игнориши или шутни. Чини ми се да је проблем загађења ваздуха и дан-данас актуелан, па износим свој патент на суд јавности – надам се да је све ово занимљиво?!

(УДФЕ је приказан на цртежу 1 – уздужни пресек, и на цртежу 2 – попречни пресек).

Цртеж 1

Цртеж 2

О аутору

Станко Стојиљковић

Оставите коментар