АТИНСКИ ТРГ

ПИЈАЋА ВОДА СА СУНЦА

Kap

Илустрација (Pixabay)

Значи да пијаћа вода долази са Сунца у атомском облику, a оно je непресушни извор у наредних неколико милијарди година.


Мр Милан Т. Стеванчевић

Последњих дана заговорници измишљеног глобалног загревања и измишљених брзих климатских промена измислили нову пакост. Због измишљеног глобалног загревања и измишљених брзих климатских промена на Земљи треба очекивати недостатак пијаће воде око које ће се водити ратови.

У важећој метеорологији, која је написана пре 25.00 година, каже се да водене површине испаравају, да водена пара иде увис и када се охлади враћа се на Земљу у облику кише. Каква заблуда. Ово званично тумачење настанка кише, које наша деца, победници многих математичких такмичења уче, представља највећу интелектуалну увреду која је зауставила развој научне метеорологије. То је увреда за све мислеће људе а посебно за наше младе математичаре носиоце будућег научног развоја друштва у целини.

У науци вода настаје електронском валенцијом сједињавањем атома кисеоника и водоника како у лабораторији тако и у природи. У природи киша настаје заједничким дејством електромагнетне и гравитационе силе из два корака.

У првом кораку облачна кап настаје на атомском нивоу хемијском реакцијом сједињавањем атома гасова водоника и кисеоника у процесу електронске валенције који су еруптовани са Сунца.

У другом кораку кишна кап настаје у процесу јонизације на молекуларном нивоу везивањем јонизовањем атома сунчевог ветра и поларизованих молекула облачних капи.

Све ово указује да испаравање водених површина нема никакве везе са настанком киша и нестанком пијаће воде. Повремени сушни периоди на Земљи су уобичајене природне временске појаве које настају променом коридора резултујућих магнетских линија под дејством магнетног поља Сунца.

Значи да пијаћа вода долази са Сунца у атомском облику, a оно je непресушни извор у наредних неколико милијарди година.

Србија је богата водом, али користи само 48% укупног хидропотенцијала. Ако се зна да хидропотенцијал даје најчистију електричну енергију, онда из Србије не отиче вода већ најчистија енергија овог Универзума. Зато где год нађеш згодно месту ту електрану изгради.

О аутору

Stanko

Оставите коментар