SA ONE STRANE DUGE

PIONIR FARMAKOKINETIKE

402 pregleda

Prof. dr Milena Pokrajac među prvima je na Farmaceutskom fakultetu učestvovala u kliničkim istraživanjima u okviru kojih je isticala značaj individualizovanog pristupa terapiji u proceni potrebne doze za pojedinačnog pacijenta.


Prof. dr Branislava R
. Miljković

Veoma je važno sačuvati od zaborava osobe koje su ostavile trag na razvoj profesije, uvele nove discipline u obrazovanje studenata, postavile standard u profesionalnom pristupu, ulagale u razvoj naučnog kadra.Profesorka Milena Pokrajac je ceo profesionalni vek provela na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na kome je i birana u sva akademska zvanja od asistenta pripravnika do redovnog profesora. U toku bogate akademske karijere usavršavala se i imala veći broj studijskih boravaka van naše zemlje (kao stipendista Britanskog fonda i Republičke zajednice nauke Srbije u Chelsea Collegeu, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, gde je sprovela istraživanja u okviru doktorske disertacije; a potom na Gainesville College of Pharmacy, University of Florida, SAD; Center for Bio-Pharmaceutical Sciences, Leiden University, Holandija, College of Pharmacy and Nutrition, University of Saskatchewan, Sasskatoon, Kanada).

Profesorka Pokrajac je imala istraživačku radoznalost, odvažnost, disciplinu i upornost da se usmeri u nove istraživačke izazove koji često podrazumevaju i teži put postizanja vidljivih rezultata. Tako je za istraživanje u okviru doktorske disertacije odabrala oblast metabolizma lekova i farmakokinetike koja je sedamdesetih godina prošlog veka tek započela intenzivan razvoj. Eksperimentalni deo doktorata profesorka Pokrajac je sprovela u ResearchLaboratory, DepartmentofPharmacy, ChelseaCollege, UniversityofLondon, pod rukovodstvom prof. Arnold-aH. Beckett-a.Boravak u eminentnoj istraživačkoj laboratoriji omogućio je poznanstvo s mnogim istraživačima iz Evrope zahvaljujući kojem su mlađi saradnici imali mogućnost nastavka usavršavanja u istraživačkim laboratorijama i na univerzitetima.

Kao i mnogi pioniri u novim istraživanjima, profesorka Pokrajac je prošla kroz teške korake praćene osporavanjima u uspostavljanju uslova za razvoj pomenute istraživačke oblasti u našoj sredini. Kontaktima koje je ostvarivala u profesionalnom razvoju uspela je da obezbedi Farmaceutskom fakultetu savremenu opremu za određivanje niskih koncentracija lekova i metabolita u biološkom materijalu na osnovu kojih je procenjivan kinetički profil leka. Među prvima je na Farmaceutskom fakultetu učestvovala u kliničkim istraživanjima u okviru kojih je isticala značaj individualizovanog pristupa terapiji u proceni potrebne doze za pojedinačnog pacijenta. Učestvovala je u stvaranju uslova za formiranje timova na klinikama za terapijsko praćenje lekova (Therapeutic Drug Monitoring)u cilju sprovođenja racionalne farmakoterapije i isticala značaj farmaceuta u zdravstvenom timu u tumačenju izmerenih koncentracija.

Akademska i istraživačka dostignuća profesorke Milene Pokrajac su ostavila značajan trag u obrazovanju generacija studenata farmacije i u naučnoj zajednici. Profesorka Pokrajac je uvela predmet Farmakokinetika u studijski program farmaceuta i tako omogućila sticanje znanja i unapređenje kompetencija farmaceuta u ovoj, za farmaceute, veoma značajnoj oblasti. Zahvaljujući profesorki, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu ima matičnost za naučnu oblast farmakokinetika. Profesorka Pokrajac je bila osnivač Instituta za farmakokinetiku na Farmaceutskom fakultetu i dugogodišnji upravnik Instituta. Autor je prvog udžbenika Farmakokinetika na srpskom jeziku. Zahvaljujući zalaganju profesorke Pokrajac uvedena je specijalizacija iz Kliničke farmacije za zdravstvene radnike na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Profesorka Pokrajac je rukovodila magistarskim, doktorskim i specijalističkim studijama do odlaska u penziju (2009. godina). Sarađivala je s mnogim institutima, klinikama Medicinskog fakulteta u Beogradu i farmaceutskom industrijom čiji je bila konsultant. Objavila je oko 200 naučnih i stručnih radova i saopštenja iz oblasti farmakokinetike, kliničke farmakokinetike, bioanalitike, metabolizma lekova, ispitivanja biološke raspoloživosti/biološke ekvivalentnosti lekova i bila predavač na većem broju međunarodnih i nacionalnih kongresa, simpozijuma, konferencija. Bila je predsednik naučnog odbora kongresa farmaceuta Srbije i više puta bila član naučnih i sstručnih odbora kongresa i simpozijuma farmaceuta.

Pored brojnih aktivnosti na Farmaceutskom fakultetu, profesorka Pokrajac je umela i uspela da s visokom dozom strpljivosti i upornosti zastupa interese farmaceuta i više godina učestvovala u radu Farmaceutskog društva Srbije, Društva farmakologa Srbije, Naučnog društva Srbije. Profesorka Pokrajac bila je član Savezne komisije za lekove, Komisije za lekove Republike Srpske, Komisije za klinička ispitivanja lekova Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), ekspert ALIMS-a za procenu kliničke dokumentacije, glavni urednik časopisa Arhiv za farmaciju. Dobitnik je priznanja Apotekarske ustanove Beograd (25 godina ustanove) i Zlatne plakete Farmaceutskog fakulteta u Beogradu (60 godina Fakulteta).

Profesorka Milena Pokrajac je preminula 19.oktobra 2020. godine posle duge bolesti. Bila je i ostala primer istrajnosti i posvećenosti u razvoju naše profesije po čemu će ostati upamćena.

O autoru

administrator

Ostavite komentar