TREĆI KAMEN

PLANETA U UTROBI ZEMLJE?

558 pregleda

Izgleda da se u dubini naše planete skrivaju ogromni ostaci nekog drevnog nebeskog tela koje ju je davno pogodilo.

Duboko ispod plašta na području zapadne Afrike i Tihog okeana skrivaju se dve ogromne gomile gustog materijala. Te masivne grude prečnika nekoliko hiljada kilometara jedne su od najbolje čuvanih tajni na našoj planeti i već decenijama zbunjuju naučnike.Sada se pojavljuje sve više dokaza da se zapravo radi o krhotinama drevne protoplanete po imenu Teja (Theia) koja se sudarila sa Zemljom pre nekih 4,5 milijardi godina.

Prema nedavnom radu astrofizičara Stivena Deša sa Državnog univerziteta Arizone (ASU), Teja je bila približno velika kao naša Zemlja.

Naučnici su i ranije pretpostavljali da postoji povezanost tih struktura, službeno poznatih pod nazivom veliki predeli niske brzine smicanja” (Large low-shear-velocity provinces, LLSVP), i Meseca, ali je većina smatrala da su LLSVP ožiljci koji su nastali nakon udara Teje, a ne delovi drevnog vanzemaljskog sveta.Kakve veze s time ima Mesec?

Prema toj pretpostavci, koja je nastala sedamdesetih godina prošlog veka, tokom kataklizmičkog udara nebeskog tela u Zemlju isparili su sastojci poput vode i oko naše planete je nastao prsten stenja koji se kasnije formirao u Mesec. Zagovornici su smatrali da je našu planetu pogodilo telo veličine Marsa ili manje. Prema nedavnom naučnom radu astrofizičara Stivena Deša sa Državnog univerziteta Arizone (ASU), Teja je bila približno velika kao Zemlja.

Problem teškog vodonika

„Te strukture su najveća stvar u Zemljinom plaštu”, rekao je planetarni naučnik Ćijan Juan sa iste visokoškolske ustanove. Seizmički talasi koji nastaju nakon potresa naglo usporavaju kad prolaze kroz te slojeve, što pokazuje da su oni dosta gušći i različitog hemijskog sastava od okolnog stenja, piše naučni časopis Science.

LLSVP ožiljci su mogli nastati iz dubina Zemljinog iskonskog okeana magme. A možda su to guste mase primitivnih stena u plaštu koje su preživele traumu udara nakon kojeg je nastao Mesec. No, na temelju novih izotopskih dokaza i modeliranja, Juan veruje da su to ostaci drevne planete.

Takva suva, velika protoplaneta imala bi jezgro siromašno gvožđem i plašt koji je bogat tim metalom, a uz to je 2% do 3% gušći od Zemljinog.

Kada su Deš i kolege analizirali kamenje s Meseca, u njemu su našli manje količine vodonika i deuterijuma, težeg izotopa vodonika. Odnosno, u uzorcima s Meseca bilo je mnogo više lakšeg vodonika nego u zemaljskim stenama. Da bi imala tolike iznose lakšeg vodonika, Teja je morala biti podosta masivna i poprilično suva, jer bi veća količina vode, koja je prirodno obogaćena teškim vodonikom, povisila ukupnu količinu deuterijuma. Takva suva, velika protoplaneta imala bi jezgro siromašno gvožđem i plašt koji je bogat tim metalom,a uz to je 2% do 3% gušći od Zemljinog.

Simulacija sudbine Teje

Juan je i pre nego što je saznao za Dešove procene gustoće modelirao sudbinu Teje. Prema njegovom modelu, Tejino jezgro bi se nakon sudara stopilo sa Zemljinom, a stene njenog plašta, koje su 1,5% do 3,5% gušće od Zemljinih, preživele bi i završile kao gusta masa u blizini jezgra. Uglavnom, njegove simulacije su se savršeno podudarale s Dešovim dokazima o deuterijumu.

Ako ostaci Teje uistinu počivaju duboko u Zemljinom plaštu, možda nisu sasvim sami. Naime, seizmolozi sve češće beleže male, ali izuzetno guste gomile materijala prečnika tek nekoliko stotina kilometara.

Deš je kazao da bi njegov tim mogao testirati svoju hipotezu tražeći geohemijske sličnosti između ostrvskih lava i stena iz Mesečevog plašta. No, nijedan od uzoraka iz misija Apolo” nije bio deo plašta, što je jedan od razloga zašto naučnici žele prikupiti uzorke iz najvećeg Mesečevog kratera. NASA i Kina planiraju na to područje da pošalju rovere i pokušaju da prikupe pomenute uzorke.

Ako ostaci Teje uistinu počivaju duboko u Zemljinom plaštu, možda nisu sasvim sami. Naime, seizmolozi sve češće beleže male, ali izuzetno guste gomile materijala prečnika tek nekoliko stotina kilometara, često u blizini rubova LLSVP-a. Možda se radi o potonulim ostacima jezgra bogatih željezom iz drugih minijaturnih planeta koje su u davnoj prošlosti pogodili Zemlju.

Teja bi u stvari mogla biti samo jedan kovčeg u planetarnom groblju naše planete.

(Izvor Indeks)

O autoru

administrator

Ostavite komentar