ЕКОСОФИЈА

ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ БОЉЕ

Илустрација (Пиксабеј)

Kоментар преводиоца: Ако би се у куповину ишло једанпут дневно, и уместо нове кесе од PELD вишекратно користила једна иста папирна кеса или памучна торба, тада би папирну кесу требало користити више од 43 дана, торбу од обучног памука више од 7.100 дана (тј. 20 година), а торбу од органског памука више од 20.000 дана (тј. 55 година) (табела 4)! Тек након тог времена би вишекратно коришћење једне исте папирне кесе или памучне торбе имало еколошку предност над свакодневним једнократним коришћењем нове просечне кесе од PELD. Међутим, папирна кеса и памучна торба не могу толико дуго да трају, па стога никад не могу да постигну еколошку предност над просечном кесом од PELD!

 Објективно и свеобухватно оцењивање савременим међународним стадардима је показало да су пластичне кесе знатно еколошки подобније од папирних кеса и од текстилних и пластичних торби. Из ове обимне студије нa 144 стране приказујемо превод целокупног поглавља Executive Summary, са деловима поглавља 1.1 Background.

Предмет и циљ истраживања

Ова студија обухвата утицаје трговачких кеса и торби на околину у току целог животног циклуса – од производње, употребе и до одлагања („од колевке до гроба”). Односи се на оне које су се могле купити у данским супермаркетима током октобра и децембра 2017. Израђене су од различитих материјала, као што су пластика, папир и памук. Неки могу, а неки не могу да се рециклирају. Осмишљене су тако да се могу користити више пута, да би се умањили утицаји на околину који настају још у фази њихове производње.

Студију је наручила Данска агенција за заштиту животне средине са циљем да се препозна кеса и торба са најбољим еколошким својствима. Штавише, Агенција је имала циљ да утврди колики је препоручени број поновне употребе за сваку кесу и торбу на основу њиховог утицаја на околину током животног циклуса. Пројекат је узео у обзир да њихова поновна употреба може бити примарна, тј. за исту намену за коју су произведене (за преношење артикала од супермаркета до куће) или секундарна употреба, тј. као замена за друге производе, нпр. као кеса за смеће. Студију је извела DTU Environment према међународним стандардима DS/EN ISO 14040 i 14044.

Разматране су кесе и торбе на које се односи Директива Европског парламента и Савета 94/62/EC о амбалажи и амбалажном отпаду (Европска комисија, 1994). Директива има циљ да ограничити производњу амбалажног отпада и подстиче рециклирање, поновну употребу и друге облике искоришћења отпада. Лагане пластичне кесе дебљине испод 50 микрона се обично једнократно користе, а израђене су од PELD или PEHD. Нису разматране мале веома лаке пластичне врећице дебљине испод 15 микрона, које су бесплатно доступне у данским супермаркетама као примарно паковање за растреситу храну, будући да нису обухваћене Директивом 94/62/ EZ.

Од 1993. Данска је предузела мере против пластичних кеса за једнократну употребу увођењем пореза за трговце на мало. Тренутно, дански супермаркети нуде кесе и торбе од различитих материјала, као што су пластика, папир и памук које купци могу купити на благајни. (Видети снимке разматраних кеса и торби). Дизајнирне су за вишеструке намене и да трају дуже, па захтевају више ресурса за њихову производњу и могу више утицати на околину него кесе за једнократну употребу. Kако би се надокнадили ови додатни утицаји који произлазе из њихове производње, ове кесе и торбе морају се поновно користити више пута. Међутим, због губитка функционалности или понашања купаца, ако се ове кесе и торбе намењене за вишекратну употребу бацају пре жељеног броја употребе, њихов утицај на околину може надмашити утицај кеса за једнократну употребу.

Истраживањеје показало да су PELD кесе увек доступне за куповину у свим данским супермаркетима, док су остале врсте кеса и торбе на располагању као њихова замена. Стога су као референтне вредности узете просечне одлике кесе од PELD. У извештају се разматрају само кесе које су доступне у данским супермаркетима у 2017. и не укључује личне торбе или друге кесе. Извештај се односи на утицај кеса на животну средину и не разматра друга питања, као што су порези, мишљења и понашање потрошача. Утицај бацања у отпад искоришћених празних кеса сматран је занемарљивим. Студија је обављена само за врсте материјала које су већ на тржишту и за постојеће начине коришћења. То не искључује будуће оптималније комбинације.

Методологија

Еколошка процена алтернативних кеса и торби урађена је стандардизованом методологијом ЛЦА LCA (скраћеница од Life Cycle Assessment/Процена животног циклуса), која узима у обзир могуће утицаје на околину повезане с ресурсима потребним за производњу, употребу и збрињавање производа и могућу емисију током одлагања. Kада се кесе и торбе поново користе, избегава се могућа емисија која би била током њихове производње. Ради исправног поређења размотрено је колико је других кеса и торби потребно да би се остварила следећа функција коју пружа PELD кеса с просечним одликама: „Једнократно преношење купљених намирница просечне запремине од 22 литра и просечне масе од 12 килограма из данских супермаркета до кућа у 2017. години са једном новом купљеном кесом. Kесе се производе у Европи и достављају у данске супермаркете. Након употребе, кесе прикупља Дански систем за управљање отпадом.”

Kао што је приказано у табели I, две кесе су биле потребне за испуњавање ове функције у случају једноставних кеса од PELD-а, од рециклираног PELD-а, од биополимера, од папира и торбе од органског памука. Само једна кеса од тих материјала не испуњава захтев за потребном запремином (22 л) или носивошћу (12 кг). Органске и обичне памучне торбе су разматране засебно да би се разликовали резултати за различите врсте материјала, будући да производња органског памука има мањи принос од обичног памука. Табела 1 показује да су потребне две торбе од органског памука, будући да њена запремина не испуњава захтев од 22 л.

Табела 1. Број кеса и торби потребних за испуњавање функционалности од 22 л и 12 кг које пружа кеса од PELD- с просечним карактеристикама.

Материјал за кесе и торбе Тип кесе и торбе Број потребних кеса
Пластика PELD

(просечна)

1 (референтна кеса)
Пластика PELD са меком дршком 2
Пластика PELD са тврдом дршком 1
Пластика PELD рециклирани 2
Пластика PP неткани 1
Пластика PP ткани 1
Пластика PET рециклирани 1
Пластика Полиестер PET нови 1
Биопластика Биополимер 2
Папир Папир небељени 2
Папир Папир бељени 2
Текстил Памук органски 2
Текстил Шамук обични 1
Комбиновани Јута, PP, памук 1

Процена утицаја на околину сваке кесе и торбе изведена је узимајући у обзир различите поступке на крају њиховог животног века: спаљивање (ЕОL1), рециклирање (ЕОL2) и коришћење као врећа за смеће (ЕОL3) пре спаљивања. За све алтернативене кесе и торбе, процена је узела у обзир утицаје који произлазе из њихове производње и паковања (за које се претпоставља да се остварује у Европи), превоза у Данску, употребе и одлагања (што се може догодити у Данској или у Европи). Општа структура процеса који су узети у обзир је приказана на слици 1.

Слика 1. Општи сценарио за све кесе и торбе у овој студији.

ЕОL су три различита поступка на крају животног века: ЕОL1 је спаљивање; ЕОL2 је рециклирање; ЕОL3 је коришћење као кесе за смеће.

Процењеми су они утицаји на околину које је препоручила Европска комисија 2010: климатске промене; оштећење озонског омотача; отровност за људе; канцерогени и неканцерогени утицаји; фотохемијско стварање озона; јонизујуће зрачење; честице прашине; закишељавање земљишта; загађење копна, мора и слатководних вода минералима и отпацима хране (тзв. еутрофикација); отровност за околину; исцрпљивање ресурса – фосилних, минералних и водених.

Број потребне поновне примарне употребе за сваку носиву кесу и торбу, поступак на крају употребе и категорија утицаја израчунати су уз претпоставку да је икс (x) пута поновно коришћење омогућило да се икс (x) пута избегне употреба одговарајуће референтне PELD кесе с просечним карактеристикама, или једноставно – сваки пут када се нека кеса или торба поново употребљава избегава се цијели животни вијек референтне PELD кесе. Приказ поновне примарне употребе је приказан на слици 2. Ако се процена утицаја „од колијевке до гроба” за неку алтернативну кесу и торбу А означи као LCIAA и за просечну кесу од PELD означи као LCIAPELD, број поновне употребе x је израчунат као:

x = (LCIAA LCIAPELD)/LCIAPELD

LCA студија се темељила на јавно доступним LCI (Life Cycle Impact/Утицај током животног циклуса) подацима из постојећих LCA студија за кесе. Студија је указала на нека ограничења у погледу података и претпоставки, на пример избора кеса и торбе за разматрање, моделирања производње материјала и производње кеса и торби.

Слика 2. Генеричко моделовање поновне примарне употребе. Пример приказује поновну примарну употребу А кесе и торбе чиме се x пута избегава производња, употреба и одлагање референтне PELD кесе.

Налази и препоруке

LCА студија је указала на бројна открића која могу бити корисна за оптимизацију употребе и збрињавања кеса које се могу купити у Данској. Резултати се односе на кесе и торбе приказане у табели 1. Kоје је најпожељније одлагање за сваку врсту кесе и торбе?

Након поновног коришћења кесе и торбе што је могуће више пута, њихова употреба као кесе за смеће је боље него једноставно бацање у отпад и боље је од рециклирања. Рециклирање може имати предност у случају тешких пластичних кеса и торби, као што су PP, PET и полиестер. Поновно коришћење као врећа за смеће је најповољније за лагане кесе, као што су PELD, папир и биополимер. Kада употреба као врећа за смеће није изводљива, например када се кеса може лако пробушити, подерати или овлажити, као у случају папирних и биополимерних кеса, спаљивање је најпожељније решење с еколошке точке гледишта. Табела 2 даје приказ резултата добијених за сваку кесу и торбу.

Табела 2. Процена најповољнијег поступања након века трајања

за сваку врсту кеса и торби.

Материјал кесе и торбе Најповољније поступање након нормалне употребе
Пластика PELD Кеса за смеће
Пластика, PP Рециклирање, кеса за смеће ако могуће, иначе спаљивање
Пластика, рециклирани PET Рециклирање, кеса за смеће ако је могуће, иначе спаљивање
Пластика, нови PET Кеса за смеће ако је могуће, иначе спаљивање
Биополимер Кеса за смеће ако је могуће, иначе спаљивање
Папир Кеса за смеће ако је могуће, иначе спаљивање
Текстил Кеса за смеће ако је могуће, иначе спаљивање
Комбиновани Кеса за смеће ако је могуће, иначе спаљивање

Kоја кеса или торба има најмањи утицај на околину? Обзиром на производњу и одлагање, PELD кесе, које су увек доступне за куповину у данским супермаркетима, имају најниже утицаје на околину за већину еколошких показатеља (табела 3). Нарочито, PELD кесе са тврдом дршком имају најмањи утицај на околину за већину показатеља. Друге кесе које могу имати сличне одлике су небељене папирне и биополимерне кесе, али за мањи број еколошких показатеља. Теже се кесе и торбе од PP, PET, полиестра, бељеног папира и текстила морају се поново користити више пута да би се смањили утицаји њихове производње на околину. Између истих типова кеса, ткане PP кесе имају мањи утицај од нетканих PP кеса, небељени папир је пожељнији од белог папира, а обичан памук од органског памука.

Табела 3. Kесе и торбе са најмањим утицајем на околину за све разматране показатеље. Редослед навођења одговара њиховом резултату почевши од најмањег утиецаја. Наведене су само три најбоље кесе и торбе.

Показатељ утицаја Кесе и торбе с најмањим утицајем
Промена климе Папир небељени, биополимер, PELD
Оштећење озонског омотача PELD
Отровност за људе, канцерогени утицај Папир неебељени, PELD
Отровност за људе, неканцерогени утицај Комбиновани, PP, PELD
Фотохемијско стварање озона PELD
Jонизујуће зрачење PELD
Прашина PELD
Закишељавање земљишта PELD
Еутрофикација земљишта PELD
Еутрофикација слатке воде PELD
Еутрофикација морске воде PP, PELD
Тровање екосистема PELD
Исцрпљивање фосилних ресурса Папир небељени, PELD
Исцрпљивање небиолошких ресурса PP, PELD
Исцрпљивање водених ресурса PELD, биополимер

олико пута би кесе и торбе требало поново користити? За све кесе је веома препоручљиво да се поново користе што је могуће више пута пре него што се одбаце. Табела 4 приказује колико пута треба да се поново употребе друге кесе и торбе да би се смањио њихов утицај на околину до нивоа утицаја референтне PELD кесе. При томе, бројеви наведени у табели 4 се односе на минимални број пута поновне употребе. Број израчунатих поновних коришћења је другачији ако се посматра само један показатељ утицаја на околину или ако се узимају у обзир сви показатељи утицаја. Израчунати број поновног коришћења може бити у складу са веком трајања PP, PET и полиестерских кеса, али може надмашити век трајања избељеног папира, комбинованих и памучних кеса, посебно ако се узиму у обзир сви показатељи утицаја. Број израчунате поновне употребе био је прилично уједначен у свим врстама утицаја за кесе од PELD. За PP, PET, биополимерне и папирнате кесе, неки утицаји су захтевали многобројније поновно коришћења од других утицаја. На крају, потребан је врло велик број поновне употребе памучних и комбинованих кеса, првенствено због њиховог утицаја на оштећење озонског омотача, које је веће од утјецаја референтне PELD кесе.

Табела 4. Израчунати потребан број поновне употребе кеса и торби за примарну намену и најпожељнији начин одлагања, да би се постигала иста еколошка својства као код просечне PELD кесе, која се користи за смеће пре спаљивања.

Просечна PELD кеса, поново коришћена за смеће
Материјал кесе, поновна употреба Промена климе Сви показатељи
PELD са меком  дршком, за смеће 0 1
PELD са тврдом  дршком, за смеће 0 0
Рециклирани PELD, за смеће 1 2
PP, неткани, рециклирање 6 52
PP, ткани, рециклирање 5 45
Рециклирани PET, рециклирање 8 84
Полиестер PET, рециклирање 2 35
Биополимер, за смеће или спаљивање 0 42
Небељени папир, за смеће или спаљивање 0 43
Бељени папир, за смеће или спаљивање 1 43*
Органски памук, за смеће или спаљивање 149 20000
Обичан памук, за смеће или спаљивање 52 7100
Комбиновани, за смеће или спаљивање 23 870

* Највиша вредност за избељени папир постављена је на минималну вредност једнаку вредности за небељени папир.

Анализа осетљивости на податке и претпоставке указала је на важност избора референтне кесе, што је пресудно било за потоње израчунавање броја поновне употребе памучних кеса. Избор алтернативних кеса зависи од испуњења функције коју има референтна кеса. У овом случају то је 22 л и носивост 12 кг. Резултати су показали значај дизајна кеса, који треба да је усмерен на максимизирање запремине и носивости, уз минимирирање потребне количине материјала и коначне тежине кесе.

Наше коначне препоруке су следеће (види напомену *): Обичне PELD кесе: Могу се одмах поновно употребити као кесе за смеће, јер најмање утичу на климатске промене, али их треба поновно користити бар још једанпут за куповину намирница с обзиром на све остале показатеље, па потом искористити као врећу за смеће. PELD кесе с тврдом дршком: Могу се одмах искористити као кесе за смеће с обзиром на све показатеље. Kесе од рециклираног PELD-а: Поновна употреба за куповину намирница најмање једанпут због утцаја на климатске промене, барем два пута с обзиром на све показатеље; коначно поновно користити као врећу за смеће.

PP торбе, неткане: Поновно користити за куповину намирница најмање 6 пута због утицаја на климатске промене, најмање 52 пута узимајући у обзир све показатеље; коначно употребити као рециклажни материјал, иначе је употребити као кесу за смеће и на крају спалити, ако је могуће. PP торбе, ткане: Поновна употреба за куповину намирница најмање 5 пута обиром на климатске промене, најмање 45 пута с обзиром на све показатеље; коначно одложити као рециклажни материјал, иначе поново употребити као кесу за смеће и на крају спалити, ако је могуће.

PET торбе: Поновна употреба за куповину намирница најмање 8 пута обзиром на климатске промене, најмање 84 пута с обзиром на све показатеље; коначно збринути као рециклажни материјал, иначе поново употребити као кесу за смеће и на крају спалити, ако је могуће.

Полиестарске торбе: Поновно користити за куповину намирница најмање 2 пута обзиром на климатске промене, најмање 35 пута узимајући у обзир све показатеље; коначно збринути као рециклажни материјал, иначе га поновно употребити као кесу за смеће и на крају спалити, ако је могуће.

Биополимерне кесе: Могу се одмах користити као кесе за смеће обзиром на климатске промене, треба их поново користити барем 42 пута за куповину намирница с обзиром на све остале показатеље. На крају, ако је могуће, искористити као кесу за смеће.

Небељене папирне кесе: Могу се одмах употребити као кесе за смеће обзиром на климатске промене, треба их поновно употребити најмање 43 пута с обзиром на све остале показатеље. На крају, ако је могуће, искористити као кесу за смеће.

Избељене папирне кесе: Поновно користити за куповину намирница најмање 1 пут обзиром на климатске промене, барем 43 пута с обзиром на све показатеље; ако је могуће, поново употребити кесу за смеће, иначе спалити.

Торбе од органског памука: Поновна употреба за куповину намирница најмање 149 пута обзиром на климатске промјене, најмање 20.000 пута узимајући у обзир све показатеље; ако је могуће, употребити као кесу за смеће, иначе спалити.

Торбе од обичног памука: Поновна употреба за куповину намирница најмање 52 пута обзиром на климатске промне, најмање 7.100 пута узимајући у обзир све показатеље; ако је могуће, употребити као кесу за смеће, иначе спалити.

Kомбиноване торбе: Поновна употреба за куповину намирница најмање 23 пута обзиром на климатске промне, најмање 870 пута с обзиром на све показатеље; ако је могуће, употребити као кесу за смеће, иначе спалити.

____________________________

* Број поновне употребе обзидом на „све показатеље” односи се на највећи број за сваку категорију утицаја. За комбиноване и памучне торбе врло велик број поновне употребе одређен је само обзиром на утицај на оштећења озонског омотача. Без разматрања оштећења озонског омотача, број поновне употребе је од 50 до 14.00 за торбу од обичног памука и од 150 до 3.800 од органског памука, а од 0 до 740 за торбу од комбинованох материјала. Највећи бројеви су због коришћења водених ресурса, али и због еутрофикације (загађења) слатке воде и земљишта. У студији су наведени резултати броја поновне употрене за сваку категорију утицаја, опсези мимимум-максимум и просечан број поновне употребе.

Треба узети у обзир да ако се референтна PELD кеса поновно употребљава за куповину, то ће сразмерно повећати потребан број поновне употребе за друге вреће. Добијени резултати о минималном броју поновне употребе намењени су покретању расправе о стварном очекиваном веку трајања сваке кесе и торбе. Док израчунати број поновног коришћења може бити у складу с радним веком PP, PET и полиестерских торби, он може надмашити век трајања кеса од  избељеног папира, торби од комбинованих и памучних материјала, посебно кад се узму у обзир сви показатељи утицаја на околину(Види * коментар преводиоца).

———————————

* Kоментар преводиоца: Ако би се у куповину ишло једанпут дневно, и уместо нове кесе од PELD вишекратно користила једна иста папирна кеса или памучна торба, тада би папирну кесу требало користити више од 43 дана, торбу од обучног памука више од 7.100 дана (тј. 20 година), а торбу од органског памука више од 20.000 дана (тј. 55 година) (табела 4)! Тек након тог времена би вишекратно коришћење једне исте папирне кесе или памучне торбе имало еколошку предност над свакодневним једнократним коришћењем нове просечне кесе од PELD. Међутим, папирна кеса и памучна торба не могу толико дуго да трају, па стога никад не могу да постигну еколошку предност над просечном кесом од PELD!

Превео проф. др Драгослав Стоиљковић

О аутору

Станко Стојиљковић

Оставите коментар